Co je to?
Definice výrazu, termínu Inaugurace. Co znamená odborný pojem Inaugurace z kategorie Politika?

Co je to Inaugurace? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Inaugurace?

Inaugurace je druh společenského slavnostního obřadu. Toto označení pocházející z latiny se používá především pro způsob veřejného uvedení určité osoby do nové funkce či úřadu. S inaugurací se setkáváme například u vrcholných představitelů státu při uvedení do funkce, typická je pro prezidenty, církevní nebo vysokoškolské hodnostáře a další.
Obřad může být spojen s dalšími ceremoniemi, jako jsou slavnostní sliby, podpisy, projevy a podobně.


Co je to Inaugurace? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Inaugurace. Co znamená odborný pojem Inaugurace z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Inaugurace sdílejte se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Inaugurace je v kategorii Politika

Klíčová slova: heslo, co znamená, význam slova, odborné názvosloví, termín, synonymum, definice pojmu, co to je, slovo, formulace, terminus technicus, informace, pojem, Politika, co je to Inaugurace?, přesný význam, odborný výraz, terminologie


Pojem Inaugurace je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Inaugurace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Inaugurace (řidčeji inaugurování) je slavnostní společenský obřad či ceremonie, která představuje veřejné uvedení (instalaci) konkrétního člověka do jeho nové funkce, respektive do jeho úřadu. Inaugurace se běžně používají při uvádění do funkce u nově zvolených hlav státu (např. slavnostní inaugurace prezidenta USA), rektorů vysokých škol apod. Vlastní ceremoniál inaugurace může být někdy spojen s dalšími slavnostními rituály a procesními úkony (např. slavnostní slib prezidenta republiky, podpis inauguračních listin, symbolické předávání klíčů od budovy, slavnostní projevy apod.).

Jiné zdroje informací o pojmu Inaugurace

Zkusit najít heslo Inaugurace ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Inaugurace ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inaugurace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Inaugurace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Inaugurace ve Wikizdrojích

Najít pojem Inaugurace ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Inaugurace například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Inaugurace? resp. jaký je význam pojmu Inaugurace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inaugurace, odpověď na dotaz co je to Inaugurace?. Víte např. kdo to je Amanda Lear? Znáte a víte kdo je Pokrývač? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.