Co je to?
Odborný výraz, definice slova Slabikotvorná souhláska. Co znamená slovo Slabikotvorná souhláska z kategorie Český jazyk?

Co je Slabikotvorná souhláska?

Co znamená pojem, definice termínu Slabikotvorná souhláska?

Slabikotvorná souhláska je označení pro takovou souhlásku, která může nahradit samohlásku ve funkci jádra slabiky. Je důležité si uvědomit, že v různých jazycích se mohou slabikotvorné souhlásky lišit a že v některých jazycích mohou existovat i další faktory, které ovlivňují tvorbu slabik. Může to fungovat tak, že ta samá souhláska v jednom jazyce může být současně běžnou souhláskou i souhláskou slabikotvornou. Slabikotvorné mohou být sykavky, nosovky nebo sonory. V češtině jsou slabikotvornými souhláskami nejčastěji m, n, r a l.
Slabikotvorné souhlásky mohou rozlišovat délku, chovají se tedy někdy jako samohlásky. Slabikotvorné souhlásky jsou velmi důležité pro fonologii, mohou totiž tvořit v jazyce slabiky. Vytvářejí se tak, že proud vzduchu z plic projde přes hlasivky a vnikne tón, charakteristický pro samohlásky. Slabikotvorná souhláska může být také součástí dvojhlásky nebo jiné hláskové skupiny.


Co je to Slabikotvorná souhláska? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Slabikotvorná souhláska. Co znamená slovo Slabikotvorná souhláska z kategorie Český jazyk?

Snažili jsme se kontrolovat a ověřovat texty a informace. Přesto se mohlo stát, že je zde nepřesný údaj nebo chyba. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Slabikotvorná souhláska patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, Český jazyk, informace, popis, Český jazyk, význam slova, terminus technicus, slovník, heslo, přesný význam, názvosloví, pojem, odborný výraz, co to je, wiki, definice pojmu, vysvětlení, termín


Pojem Slabikotvorná souhláska je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Slabikotvorná souhláska?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Slabikotvorná souhláska je souhláska, která je schopná plnit funkci jádra slabiky místo samohlásky. Slabikotvorné souhlásky se vyskytují jen v některých jazycích, přičemž tatáž souhláska může v jednom jazyku vystupovat současně jako slabikotvorná i jako běžná souhláska.
Slabikotvornou funkci mohou plnit sonory (např. r, l), nosovky (m, ɲ, ŋ, n) a sykavky.
V češtině jsou známé zejména slabikotvorné r (krk) a l (vlk), příležitostně ale tuto funkci plní i další souhlásky (pst, sedm).
Slabikotvorné souhlásky se chovají jako samohlásky, takže mohou rozlišovat délku (např. dlouhé ŕ, ĺ ve slovenštině – mŕtvy, dĺžka).
Slabikotvorné r v sanskrtu je přímo řazené mezi samohlásky a píše se jiným písmenem (ऋ) než r s funkcí souhlásky (र).
Souhlásky r a l někde mají stejný foném.

Pro více informací o heslu Slabikotvorná souhláska zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít výraz Slabikotvorná souhláska ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Slabikotvorná souhláska ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít termín Slabikotvorná souhláska ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Slabikotvorná souhláska ve Wikizdrojích

Hledat termín Slabikotvorná souhláska ve Wikislovníku

Najít slovo Slabikotvorná souhláska na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Slabikotvorná souhláska například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaký je přesný význam slova Slabikotvorná souhláska? resp. co se přesně ukrývá za slovem Slabikotvorná souhláska? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Slabikotvorná souhláska, odpověď na dotaz co je to Slabikotvorná souhláska?. Víte např. kdo to je Josef Václav Frič? Znáte a víte kdo je Jeffrey Epstein? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Slabikotvorná souhláska i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!