Co je to?
Definice výrazu Kvitance. Co znamená odborný pojem Kvitance z kategorie Bankovnictví?

Co to je Kvitance? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Kvitance?

Písemné potvrzení, jež dostane dlužník od svého věřitele o tom, že už splnil svůj závazek. Většinou se kvitance vystavuje na zaplacení peněžitého dluhu. Kvitance je soukromou listinou uzavřenou a platnou mezi dvěma osobami. České právo v občanském a obchodním zákoníku uvádí, že věřitel má povinnost vydat kvitanci, požádá-li o to dlužník.


Co je to Kvitance? Význam slova, termín, Definice výrazu Kvitance. Co znamená odborný pojem Kvitance z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Kvitance s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Kvitance se nachází v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: terminologie, význam, co znamená, formulace, názvosloví, význam pojmu, definice pojmu, pojem, vysvětlení, informace, přesný výraz, heslo, definice, slovník, přesný význam, co to je, Kvitance, význam slova


Pojem Kvitance je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Kvitance?

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Kvitance (stvrzenka) je písemné potvrzení věřitele dlužníku, že splnil svůj dluh (zpravidla peněžitý). Kvitance je soukromou listinou.

Podle českého práva (§ 1949-1951 občanského zákoníku) je věřitel, sám nebo i prostřednictvím třetí osoby, povinen vydat kvitanci na požádání dlužníka. V ní musí být uvedeno jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a čas, kdy byl dluh splněn. Dlužník má právo odepřít plnění, nevydá-li mu věřitel potvrzení, přitom se nedostává do prodlení. Platí také vyvratitelná právní domněnka, že byla-li vydána kvitance jen na jistinu, bylo splněno i její příslušenství. Kvitance je důležitou důkazní listinou, prokazuje, že věřitel prohlásil, že dlužník dluh v ní uvedený splnil. Jestli ke splnění skutečně došlo, je případně otázkou skutkového zjištění v rámci volného hodnocení důkazů soudem.

Další zdroje informací

Najít pojem Kvitance ve Wikislovníku

Najít slovo Kvitance ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Kvitance na Google.cz

Najít termín Kvitance ve Wikizdrojích

Hledat termín Kvitance ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kvitance ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Kvitance například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kvitance? resp. co vlastně znamená slovo Kvitance? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kvitance, odpověď na dotaz co je to Kvitance?. Víte např. kdo to je Příživník? Znáte a víte kdo je Poseidón? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Máte-li chvilku času, podívejte se prosím na partnerskou stránku plnou obrázků vhodných na plochu počítače. Jsou zde stovky tapet v desítkách kategorií. Vybere si proto určitě každý.