Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kvitance. Co znamená odborný pojem Kvitance z kategorie Bankovnictví?

Co je to Kvitance? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Kvitance?

Písemné potvrzení, jež dostane dlužník od svého věřitele o tom, že už splnil svůj závazek. Většinou se kvitance vystavuje na zaplacení peněžitého dluhu. Kvitance je soukromou listinou uzavřenou a platnou mezi dvěma osobami. České právo v občanském a obchodním zákoníku uvádí, že věřitel má povinnost vydat kvitanci, požádá-li o to dlužník.


Co je to Kvitance? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kvitance. Co znamená odborný pojem Kvitance z kategorie Bankovnictví?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Kvitance? Pak se o ní podělte s kolegy na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Kvitance je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: slovník, lexikon, termín, odborné názvosloví, bankovnictví, formulace, popis, synonymum, přesný výraz, wiki, přesný význam, terminologie, vysvětlení, co to je, Kvitance, význam, informace, odborný výraz


Pojem Kvitance je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Kvitance dozvíte následující

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Kvitance (stvrzenka) je písemné potvrzení věřitele dlužníku, že splnil svůj dluh (zpravidla peněžitý). Kvitance je soukromou listinou.

Podle českého práva (§ 1949-1951 občanského zákoníku) je věřitel, sám nebo i prostřednictvím třetí osoby, povinen vydat kvitanci na požádání dlužníka. V ní musí být uvedeno jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a čas, kdy byl dluh splněn. Dlužník má právo odepřít plnění, nevydá-li mu věřitel potvrzení, přitom se nedostává do prodlení. Platí také vyvratitelná právní domněnka, že byla-li vydána kvitance jen na jistinu, bylo splněno i její příslušenství. Kvitance je důležitou důkazní listinou, prokazuje, že věřitel prohlásil, že dlužník dluh v ní uvedený splnil. Jestli ke splnění skutečně došlo, je případně otázkou skutkového zjištění v rámci volného hodnocení důkazů soudem.

Linky na další online zdroje

Hledat heslo Kvitance ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Kvitance na Google.cz

Vyhledat heslo Kvitance ve Wikislovníku

Vyhledat termín Kvitance ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Kvitance na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kvitance ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Kvitance například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Nyní již víte jaká je definice termínu Kvitance? resp. co se skrývá pod slovem Kvitance? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kvitance, odpověď na dotaz co je to Kvitance?. Víte např. kdo to je Stavební inženýr? Znáte a víte kdo je Poseidón? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je bankovnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte-li chvilku času, podívejte se prosím na partnerskou stránku plnou obrázků vhodných na plochu počítače. Jsou zde stovky tapet v desítkách kategorií. Vybere si proto určitě každý.