Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kvitance. Co znamená odborný pojem Kvitance z kategorie Bankovnictví?

Co je Kvitance?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Kvitance

Písemné potvrzení, jež dostane dlužník od svého věřitele o tom, že už splnil svůj závazek. Většinou se kvitance vystavuje na zaplacení peněžitého dluhu. Kvitance je soukromou listinou uzavřenou a platnou mezi dvěma osobami. České právo v občanském a obchodním zákoníku uvádí, že věřitel má povinnost vydat kvitanci, požádá-li o to dlužník.


Co je to Kvitance? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kvitance. Co znamená odborný pojem Kvitance z kategorie Bankovnictví?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Kvitance sdílejte s rodinou a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Kvitance je v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: význam pojmu, slovo, lexikon, odborné názvosloví, Kvitance, terminus technicus, wiki, význam, přesný význam, pojem, bankovnictví, vysvětlení, definice pojmu, slovník, synonymum, co to je, význam slova, co znamená


Pojem Kvitance je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kvitance? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Kvitance (stvrzenka) je písemné potvrzení věřitele dlužníku, že splnil svůj dluh (zpravidla peněžitý). Kvitance je soukromou listinou.

Podle českého práva (§ 1949-1951 občanského zákoníku) je věřitel, sám nebo i prostřednictvím třetí osoby, povinen vydat kvitanci na požádání dlužníka. V ní musí být uvedeno jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a čas, kdy byl dluh splněn. Dlužník má právo odepřít plnění, nevydá-li mu věřitel potvrzení, přitom se nedostává do prodlení. Platí také vyvratitelná právní domněnka, že byla-li vydána kvitance jen na jistinu, bylo splněno i její příslušenství. Kvitance je důležitou důkazní listinou, prokazuje, že věřitel prohlásil, že dlužník dluh v ní uvedený splnil. Jestli ke splnění skutečně došlo, je případně otázkou skutkového zjištění v rámci volného hodnocení důkazů soudem.

Hledejte výraz Kvitance v dalších zdrojích

Vyhledat heslo Kvitance na Google obrázcích

Vyhledat pojem Kvitance ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kvitance ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Kvitance ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Kvitance ve vyhledávači Yahoo

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kvitance ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Kvitance například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Kvitance? resp. jaká je definice slova Kvitance? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kvitance, odpověď na dotaz co je to Kvitance?. Víte např. kdo to je Braňo Holiček? Znáte a víte kdo je Kentaur? Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Kvitance v jiné sekci než bankovnictví. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie bankovnictví, bankovní graf, kvitance, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte-li chvilku času, podívejte se prosím na partnerskou stránku plnou obrázků vhodných na plochu počítače. Jsou zde stovky tapet v desítkách kategorií. Vybere si proto určitě každý.