Co je to?
Definice odborného termínu, slova Marginální. Co znamená pojem Marginální z kategorie Latina?

Co je Marginální? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Marginální

S výrazem "marginální" se v dnešní době setkáme poměrně často, a to nejen ve sdělovacích prostředcích. Toto slovo označuje něco okrajového, nepříliš podstatného, málo důležitého.


Co je to Marginální? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Marginální. Co znamená pojem Marginální z kategorie Latina?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s partnery, kolegy a kamarády na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Marginální patří do sekce latina

Klíčová slova: terminologie, slovník, lexikon, definice pojmu, informace, názvosloví, odborný výraz, slovo, synonymum, terminus technicus, přesný výraz, význam pojmu, popis, odborné názvosloví, pojem, vysvětlení, heslo, význam slova


Pojem Marginální je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Marginální?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Marginální (z lat. marginalis od margo, okraj) znamená mezní, okrajový a užívá se v různých souvislostech:

V ekonomii:
♦ Marginalismus (teorie mezního užitku).

V literatuře:
♦ Margo znamená také vnější okraj stránky, tištěné nebo rukopisné, kam se psaly poznámky k textu čili marginálie. Při kopírování rukopisů se pak stávalo, že opisovač poznámku zahrnul do textu.
♦ V přeneseném smyslu se jako marginálie označují nesoustavné poznámky k nějakému tématu nebo textu.
♦ Takové poznámky se v diskusi označují jako in margine nebo „na margo“.

V právu:
♦ Marginální rubrika – nadpis části textu právního předpisu.

V sociologii:
♦ Marginální skupina – okrajová, menšinová a často neplnoprávná skupina obyvatel.
♦ Odtud také marginalizace – vytlačování nějaké skupiny „na okraj“, snižování jejího společenského významu až po vyloučení.

Ve statistice:
♦ Marginální pravděpodobnost
♦ Marginální rozdělení
♦ Marginální distribuční funkce

Hledejte pojem Marginální v následujících vyhledávačích

Vyhledat heslo Marginální ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Marginální ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Marginální na Youtube

Zkusit najít pojem Marginální ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Marginální na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Marginální ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Marginální například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Marginální? resp. jaký je přesný význam slova Marginální? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Marginální, odpověď na dotaz co je to Marginální?. Víte např. kdo to je Kateřina Neumannová? Znáte a víte kdo je Andrej Bóna? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než latina). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.