Co je to?
Výraz, termín, definice slova Marginální. Co znamená odborný pojem Marginální z kategorie Latina?

Co je to Marginální? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Marginální?

S výrazem "marginální" se v dnešní době setkáme poměrně často, a to nejen ve sdělovacích prostředcích. Toto slovo označuje něco okrajového, nepříliš podstatného, málo důležitého.


Co je to Marginální? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Marginální. Co znamená odborný pojem Marginální z kategorie Latina?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Marginální sdílejte s kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Marginální je v kategorii latina

Klíčová slova: wiki, slovo, co je to Marginální?, význam, latina, co to je, vysvětlení, latina, terminologie, pojem, přesný výraz, informace, co znamená, slovník, význam slova, odborné názvosloví, heslo, popis


Pojem Marginální je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Marginální? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Marginální (z lat. marginalis od margo, okraj) znamená mezní, okrajový a užívá se v různých souvislostech:

V ekonomii:
♦ Marginalismus (teorie mezního užitku).

V literatuře:
♦ Margo znamená také vnější okraj stránky, tištěné nebo rukopisné, kam se psaly poznámky k textu čili marginálie. Při kopírování rukopisů se pak stávalo, že opisovač poznámku zahrnul do textu.
♦ V přeneseném smyslu se jako marginálie označují nesoustavné poznámky k nějakému tématu nebo textu.
♦ Takové poznámky se v diskusi označují jako in margine nebo „na margo“.

V právu:
♦ Marginální rubrika – nadpis části textu právního předpisu.

V sociologii:
♦ Marginální skupina – okrajová, menšinová a často neplnoprávná skupina obyvatel.
♦ Odtud také marginalizace – vytlačování nějaké skupiny „na okraj“, snižování jejího společenského významu až po vyloučení.

Ve statistice:
♦ Marginální pravděpodobnost
♦ Marginální rozdělení
♦ Marginální distribuční funkce

Další informační zdroje o slovu Marginální

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Marginální ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Marginální ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Marginální ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Marginální na Google.cz

Vyhledat výraz Marginální ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Marginální ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Marginální například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Marginální? resp. co se přesně ukrývá za slovem Marginální? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Marginální, odpověď na dotaz co je to Marginální?. Víte např. kdo to je Stoik? Znáte a víte kdo je Evžen Tošenovský? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je latina. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.