Co je to?
Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Co to je Hmotný majetek? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Hmotný majetek

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál.
Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.


Co je to Hmotný majetek? Význam slova, termín, Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Hmotný majetek doporučujeme sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Hmotný majetek se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: význam pojmu, terminus technicus, pojem, Hmotný majetek, odborný výraz, Účetnictví, Účetnictví, význam slova, přesný význam, definice pojmu, názvosloví, formulace, co to je, lexikon, definice, vysvětlení, terminologie, odborné názvosloví


Pojem Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Pro další informace o termínu Hmotný majetek zkuste tyto odkazy

Zkusit najít slovo Hmotný majetek ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hmotný majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Hmotný majetek ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Hmotný majetek na Google.cz

Vyhledat slovo Hmotný majetek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Hmotný majetek ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotný majetek například ve Wikipedii, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Hmotný majetek? resp. jaká je definice termínu Hmotný majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotný majetek, odpověď na dotaz co je to Hmotný majetek?. Víte např. kdo to je Adam Sandler? Znáte a víte kdo je Strašpytel? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Účetnictví). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?