Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hmotný majetek. Co znamená pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Co je to Hmotný majetek? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Hmotný majetek?

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál.
Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.


Co je to Hmotný majetek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hmotný majetek. Co znamená pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Hmotný majetek sdílejte s jinými lidmi na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: formulace, terminus technicus, Účetnictví, definice, terminologie, význam slova, odborné názvosloví, lexikon, termín, slovník, pojem, přesný výraz, Účetnictví, názvosloví, vysvětlení, synonymum, slovo, wiki


Pojem Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít termín Hmotný majetek ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hmotný majetek ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Hmotný majetek na Youtube

Vyhledat výraz Hmotný majetek ve Wikislovníku

Vyhledat termín Hmotný majetek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Hmotný majetek ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotný majetek například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Hmotný majetek? resp. co je to Hmotný majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotný majetek, odpověď na dotaz co je to Hmotný majetek?. Víte např. kdo to je Emma Smetana? Znáte a víte kdo je Syčák? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Hmotný majetek hledat i v jiných kategoriích (než Účetnictví). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?