Co je to?
Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Co to je Hmotný majetek? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Hmotný majetek?

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál.
Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.


Co je to Hmotný majetek? Význam slova, termín, Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Hmotný majetek s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: definice pojmu, názvosloví, terminologie, přesný význam, slovník, vysvětlení, formulace, přesný výraz, odborný výraz, pojem, význam slova, co je to Hmotný majetek?, co to je, informace, heslo, popis, synonymum, terminus technicus


Pojem Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hmotný majetek ve Wikimedia Commons

Najít slovo Hmotný majetek ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Hmotný majetek ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Hmotný majetek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Hmotný majetek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Hmotný majetek ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotný majetek například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Hmotný majetek? resp. jaký je význam slova Hmotný majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotný majetek, odpověď na dotaz co je to Hmotný majetek?. Víte např. kdo to je Fatalista? Znáte a víte kdo je Kriminálník? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Hmotný majetek i v jiných kategoriích (než Účetnictví). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?