Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hmotný majetek. Co znamená pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Co je Hmotný majetek? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Hmotný majetek

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál.
Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.


Co je to Hmotný majetek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hmotný majetek. Co znamená pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Hmotný majetek se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: heslo, co je to Hmotný majetek?, popis, slovo, formulace, synonymum, Účetnictví, definice pojmu, význam slova, slovník, lexikon, význam pojmu, přesný význam, význam, Účetnictví, terminologie, odborné názvosloví, informace


Pojem Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hmotný majetek ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Hmotný majetek na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hmotný majetek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Hmotný majetek ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Hmotný majetek ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Hmotný majetek na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Hmotný majetek například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Teď už víte co znamená slovo Hmotný majetek? resp. jaký je význam pojmu Hmotný majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotný majetek, odpověď na dotaz co je to Hmotný majetek?. Víte např. kdo to je Karel Klostermann? Znáte a víte kdo je Záletník? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Hmotný majetek hledat i v jiných kategoriích (než Účetnictví). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?