Co je to?
Odborný výraz, definice slova Lenost. Co znamená slovo Lenost z kategorie Psychologie?

Co je Lenost?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Lenost

Lenost je definována jako nedostatek píle, pracovitosti, nechuť nebo nedostatek připravenosti provádět nějakou činnost, vyvinout úsilí k akci. Věda definuje lenost jako nedostatek aktivity jedince, negativní kvalitu, nedostatek motivace, neochotu snažit se dosáhnout cíle, touha po relaxaci a odpočinku. Je považována za dobrovolné jednání jedince, nedostatek vůle. Z hlediska psychologie je však lenost nezdravým stavem nebo dokonce nemocí, člověk má konflikt mezi povinnostmi a touhami, může se jednat o náznak problému.
K příčinám lenosti se řadí životní podmínky, výchova, adaptace ve společnosti, individuality nervového systému, narušení rovnováhy mezi prací a odpočinkem. Člověk je unavený fyzicky i emocionálně, má vyčerpány vnitřní síly a ztrácí chuť něco dělat. Nervový systém a tělo kladou odpor, vyžadují odpočinek, což se na vnější straně může projevit jako lenivost. Příčinou mohou být také neurologické problémy nebo duševní choroba, nadmíra alkoholu, drog, deprese, apatie.


Co je to Lenost? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Lenost. Co znamená slovo Lenost z kategorie Psychologie?

Na informace uvedené na těchto stránkách neposkytujeme záruku. Texty mohou obsahovat nepřesnosti a chyby za které se předem omlouváme. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Tento text (Lenost) můžete sdílet s přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Lenost patří do kategorie psychologie

Klíčová slova: psychologie, význam slova, slovník, co je to Lenost?, definice, formulace, popis, heslo, lexikon, vysvětlení, názvosloví, význam pojmu, přesný výraz, Lenost, termín, co znamená, synonymum, odborné názvosloví


Pojem Lenost je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Lenost? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Lenost (lat. acedia nebo pigritia) je označení pro duchovní apatii či neochotu k jednání plynoucí z nedostatku motivace jednat. Lenost je opakem činorodosti. Lenivý člověk nevyužívá potenciál svých schopností, není ochotný jednat nebo se starat. Dřív byl nazýván hříchem smutku (lat. tristitia). Duchovní lenost je odpor a nechuť k duchovním hodnotám. V rámci křesťanství je lenost jedním ze sedmi hlavních hříchů.

Další informační zdroje o slovu Lenost

Zkusit najít Lenost ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Lenost na Google.cz

Vyhledat výraz Lenost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lenost ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Lenost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Lenost ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Lenost například ve Wikislovníku, v Google překladači, v Google obrázcích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě nyní již víte co znamená slovo Lenost? resp. co přesně znamená slovo Lenost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lenost, odpověď na dotaz co je to Lenost?. Víte např. kdo to je Labužník? Znáte a víte kdo je Sára Affašová? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než psychologie. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie psychologie, Světlemodré oko, lenost, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů je Egypt. Na těchto webových stránkách se o něm dozvíte mnoho zajímavého.