Co je to?
Odborný výraz, definice slova Tlak. Co znamená pojem Tlak z kategorie Fyzika?

Co je Tlak?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Tlak?

Tlak je název fyzikální veličiny se značkou P či P. Tlak je vyjádřením poměru mezi velikostí síly, která působí kolmo na rovinnou plochu a je po této ploše rovnoměrně rozložena, a mezi obsahem této plochy. Pokud by síla nebyla rovnoměrně rozložena na ploše, jde o tlak střední, při působení tlaku v určitém bodě plochy se jedná o tlak místní. V případě, že vnější síla působí pouze v kolmém směru, bez tečné složky, jedná se o prostý neboli čistý tlak. Pokud by působila i tečná složka síly, byl by využíván spíše pojem mechanické napětí. Pokud se tlak vyskytuje v látkách, které jsou stlačitelné, způsobuje deformaci.
V průběhu času se pro tlak využívalo více jednotek, nyní je platnou jednotkou jeden pascal, jednotka soustavy SI. Jde o takový tlak, který je vyvolán silou jednoho newtonu a je rozložena na rovinné ploše o obsahu jednoho metru čtverečního. Tato plocha je kolmá ke směru síly. Protože v praxi je pro použití jednotka pascal malá, využívají se násobné jednotky jako kilopascal nebo megapascal. Tlak má mnoho druhů, například atmosférický tlak, krevní tlak, tlak plynu, tlak ve vodní hlubině, tlak v nitru Země, přetlak, podtlak a další.


Co je to Tlak? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Tlak. Co znamená pojem Tlak z kategorie Fyzika?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou být některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Tlak s vašimi známými a kamarády na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Tlak se nachází v sekci fyzika

Klíčová slova: význam pojmu, přesný výraz, slovo, heslo, význam, formulace, synonymum, přesný význam, odborný výraz, Tlak, pojem, co to je, význam slova, lexikon, definice, fyzika, názvosloví, informace


Pojem Tlak je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Tlak?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z anglického pressure), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy p=F/S.
Tlak v plynech je vyvoláván tepelným pohybem částic plynu (atomů nebo molekul); nárazy těchto částic na stěny nádoby se projevují tlakem na ně působícím. Podobně tomu je i v kapalinách. Tlak působí i v pevných tělesech, kde se přenáší interakcí mezi částicemi pevně vázanými v krystalové nebo pseudokrystalové struktuře látky.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat heslo Tlak ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Tlak na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Tlak ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Tlak ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Tlak na Google.cz

Najít termín Tlak ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Tlak například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená Tlak? resp. co je to Tlak? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Tlak, odpověď na dotaz co je to Tlak?. Víte např. kdo to je Vendula Fialová? Znáte a víte kdo je Michal Šalomoun? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Tlak i v jiné sekci než v fyzika. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!