Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Kultura. Co znamená pojem Kultura z kategorie Kultura?

Co to je Kultura? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Kultura

Význam slova kultura se v průběhu věků značně měnil. Původně se slovo výlučně týkalo pěstování užitkových plodin. Už ve starověkém Římě se však objevilo jako metafora, kterou Marcus Tullius Cicero překládal Platónův pojem "péče o duši".
Od šestnáctého století se kultura plně využívá pro označení vybraných lidských činností, převážně uměleckých. Do kultury spadá literatura, hudba, umění a občas se k ní řadí i věda a filosofie. Výzkumem kultury se zabývá speciální věda, která se nazývá kulturologie.

Co je to Kultura? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Kultura. Co znamená pojem Kultura z kategorie Kultura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kolegy na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Kultura je v kategorii kultura

Klíčová slova: odborný výraz, pojem, odborné názvosloví, slovo, kultura, názvosloví, termín, co to je, co je to Kultura?, význam slova, slovník, význam, definice pojmu, vysvětlení, definice, popis, terminus technicus, heslo


Pojem Kultura je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kultura? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kultura (lat. cultura, „co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Studiem kultury se zabývá hlavně kulturologie, ale i sociologie, kulturní antropologie a další vědy.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat výraz Kultura ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Kultura ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Kultura ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Kultura ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kultura ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Kultura ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Kultura například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Nyní už nejspíš víte co to je Kultura? resp. co je to Kultura? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kultura, odpověď na dotaz co je to Kultura?. Víte např. kdo to je Miloslav Šimek? Znáte a víte kdo je Kaplan? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než kultura). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?