Co je to?
Definice odborného termínu, slova Freska. Co znamená pojem Freska z kategorie Kultura?

Co je to Freska? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Freska?

Freska je typ nástěnné malby. Slovo freska pochází z italštiny a fresky byly jako dekorativní prvek interiérů oblíbené především v době renesance, ale existovaly mnohem dříve, již v antice. Freska vzniká tak, že se do ještě vlhké omítky nanášejí barevné pigmenty a výsledná malba tak usychá spolu s podkladem, což zajišťuje, aby se barvy dobře vsákly do omítky.


Co je to Freska? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Freska. Co znamená pojem Freska z kategorie Kultura?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Freska patří do sekce Kultura

Klíčová slova: význam, definice pojmu, informace, slovo, definice, význam slova, Kultura, slovník, termín, názvosloví, odborné názvosloví, vysvětlení, heslo, terminus technicus, přesný význam, pojem, Kultura, lexikon


Pojem Freska je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Freska? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Freska je nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce. Název freska pochází z italského al fresco („na čerstvo“) - v protikladu k al secco („na sucho“).

Technika malování fresek byla známa již ve starověku, používala se v Řecku a především v Itálii, ale také v Číně a Indii. Raně křesťanské umění a umění v raného středověku dalo přednost mozaikám, takže umění fresky upadlo na dlouhou dobu téměř v zapomnění. K obnově došlo až koncem 13. století.

Další informační zdroje

Najít slovo Freska ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Freska ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Freska ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Freska ve Wikizdrojích

Najít termín Freska na Google.cz

Hledat videa s názvem Freska na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Freska například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Freska? resp. jaký je význam slova Freska? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Freska, odpověď na dotaz co je to Freska?. Víte např. kdo to je George Clooney? Znáte a víte kdo je Šatnář? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Kultura. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?