Co je to?
Definice výrazu Smrtelný hřích. Co znamená odborný pojem Smrtelný hřích z kategorie Náboženství?

Co to je Smrtelný hřích? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Smrtelný hřích

Smrtelný hřích je pojem z katolického názvosloví. Jde o takový hřích, kterým je těžce porušen Boží zákon. Ničí totiž lásku v srdci člověka a člověk tak přerušuje své vztahy k Bohu. Smrtelný hřích má následky. Trestem je zavržení duše do pekla navěky. Záchranou může být řádné pokání.
Aby byla naplněna podstata smrtelného hříchu, musí být tento spáchán s plným souhlasem a vědomím a musí se jednat o vážnou věc. Pachatel si musí být vědom toho, že skutek odporuje Božím zákonům a zná hříšnost skutku. Jde o osobní rozhodnutí, člověk nemůže být k takovému hříchu přinucen. Mezi tento typ hříchů patří například vražda a mnoho dalších druhů hříchů.


Co je to Smrtelný hřích? Význam slova, termín, Definice výrazu Smrtelný hřích. Co znamená odborný pojem Smrtelný hřích z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Smrtelný hřích? Potom se o definici podělte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Smrtelný hřích se nachází v kategorii Náboženství

Klíčová slova: wiki, význam slova, co je to Smrtelný hřích?, slovník, terminus technicus, co znamená, synonymum, informace, slovo, odborný výraz, Náboženství, význam, přesný výraz, názvosloví, termín, vysvětlení, definice pojmu, lexikon


Pojem Smrtelný hřích je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Smrtelný hřích? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje. Jelikož těžkým hříchem člověk přerušuje svou vazbu na Boha, má dle katolické nauky za následek uvržení duše do pekla, pokud viník před svou smrtí nekoná řádné pokání. Tím se liší od hříchu lehkého, jehož následkem není věčné zavržení.

Smrtelný hřích vražda

Vražda patří mezi smrtelné hříchy. Ilustrační foto. Autor: PublicDomainPictures, zdroj: Pixabay
Vražda patří mezi smrtelné hříchy. Ilustrační foto. Autor: PublicDomainPictures, zdroj: Pixabay


Další zdroje informací o slovu Smrtelný hřích

Hledat výraz Smrtelný hřích na Google.cz

Zkusit najít pojem Smrtelný hřích ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Smrtelný hřích ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Smrtelný hřích na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Smrtelný hřích ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Smrtelný hřích ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Smrtelný hřích například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Smrtelný hřích? resp. co to je Smrtelný hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Smrtelný hřích, odpověď na dotaz co je to Smrtelný hřích?. Víte např. kdo to je Ladislav Mrkvička? Znáte a víte kdo je Justin Bieber? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.