Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Smrtelný hřích. Co znamená pojem Smrtelný hřích z kategorie Náboženství?

Co je Smrtelný hřích?

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Smrtelný hřích?

Smrtelný hřích je pojem z katolického názvosloví. Jde o takový hřích, kterým je těžce porušen Boží zákon. Ničí totiž lásku v srdci člověka a člověk tak přerušuje své vztahy k Bohu. Smrtelný hřích má následky. Trestem je zavržení duše do pekla navěky. Záchranou může být řádné pokání.
Aby byla naplněna podstata smrtelného hříchu, musí být tento spáchán s plným souhlasem a vědomím a musí se jednat o vážnou věc. Pachatel si musí být vědom toho, že skutek odporuje Božím zákonům a zná hříšnost skutku. Jde o osobní rozhodnutí, člověk nemůže být k takovému hříchu přinucen. Mezi tento typ hříchů patří například vražda a mnoho dalších druhů hříchů.


Co je to Smrtelný hřích? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Smrtelný hřích. Co znamená pojem Smrtelný hřích z kategorie Náboženství?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Smrtelný hřích se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: význam slova, náboženství, heslo, význam pojmu, slovo, odborné názvosloví, náboženství, slovník, odborný výraz, přesný výraz, popis, co to je, názvosloví, přesný význam, co je to Smrtelný hřích?, vysvětlení, informace, formulace


Pojem Smrtelný hřích je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Smrtelný hřích? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje. Jelikož těžkým hříchem člověk přerušuje svou vazbu na Boha, má dle katolické nauky za následek uvržení duše do pekla, pokud viník před svou smrtí nekoná řádné pokání. Tím se liší od hříchu lehkého, jehož následkem není věčné zavržení.

Smrtelný hřích vražda

Vražda patří mezi smrtelné hříchy. Ilustrační foto. Autor: PublicDomainPictures, zdroj: Pixabay
Vražda patří mezi smrtelné hříchy. Ilustrační foto. Autor: PublicDomainPictures, zdroj: Pixabay


Další informační zdroje o slovu Smrtelný hřích

Najít slovo Smrtelný hřích ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Smrtelný hřích ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Smrtelný hřích na Youtube

Najít pojem Smrtelný hřích ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Smrtelný hřích ve Wikizdrojích

Hledat slovo Smrtelný hřích ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Smrtelný hřích například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v metavyhledávači Info.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Smrtelný hřích? resp. jaká je definice slova Smrtelný hřích? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Smrtelný hřích, odpověď na dotaz co je to Smrtelný hřích?. Víte např. kdo to je Cikorka? Znáte a víte kdo je Václav Hořejší? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v náboženství. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, kaple zahrada, smrtelný hřích, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.