Co je to?
Výraz, termín, definice slova Diktát. Co znamená odborný pojem Diktát z kategorie Školství?

Co je to Diktát? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Diktát

Diktát jednou ze zvláštních metod, které používá didaktika při nácviku a kontrole znalostí pravopisu. Používá se jak na základních, tak na středních školách a provádí se v pravidelných intervalech. Učitel při diktátu pomalu předříkává předem připravený text, zaměřený na určité pravopisné jevy, který musí žáci správně zapsat tak, aby dodrželi gramatická i pravopisná pravidla. Diktáty se píší v hodinách českého jazyka buď do sešitu, na papír nebo i do počítače. Rychlost diktátu by měla být přizpůsobena úrovni žáků, jednotlivé věty nebo jejich části se opakují. V závěru může být ještě přečten znovu celý diktát.
S tím, jak s diktátem pracovat, by se měl učitel českého jazyka seznámit v průběhu svých studií na pedagogické fakultě. Na diktáty je možná příprava předem. Procvičovat lze pomocí různých učebnic nebo lze využit online programy či cvičné testy. Online cvičení a testy se pak samy vyhodnotí a žák dostane okamžitou zpětnou vazbu.


Co je to Diktát? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Diktát. Co znamená odborný pojem Diktát z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Diktát doporučujeme sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Diktát se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: termín, význam, Diktát, význam pojmu, slovo, přesný význam, pojem, terminus technicus, odborný výraz, heslo, definice pojmu, odborné názvosloví, význam slova, wiki, vysvětlení, názvosloví, co je to Diktát?, Školství


Pojem Diktát je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem Diktát na Youtube

Hledat pojem Diktát na Google.cz

Zkusit najít výraz Diktát ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Diktát ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Diktát ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Diktát ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Diktát například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Diktát? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Diktát? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Diktát, odpověď na dotaz co je to Diktát?. Víte např. kdo to je Till Lindemann? Znáte a víte kdo je Druid? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Diktát i v jiných kategoriích (než Školství). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.