Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vřesoviště. Co znamená odborný pojem Vřesoviště z kategorie Příroda?

Co je to Vřesoviště? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Vřesoviště?

Vřesoviště je otevřený prostor s křovinnou vegetací. Vyskytuje se na velkých plochách na všech kontinentech. Podmínkou pro vznik vřesoviště jsou kyselé neúrodné půdy. Menší vřesoviště lze nalézt ve všech oblastech světa, kde je vhodné klima. České pojmenování vřesoviště je odvozeno od vřesu, který se v těchto místech hojně vyskytuje. Vřesoviště se uměle budují i v zahradách a parcích. V Evropě bývají tyto prostory většinou důsledkem lidské činnosti, kdy byly vykáceny lesy a vegetace vypálena, vypasena nebo byly odstraněny drny trávních porostů.
Půda vřesoviště se vyznačuje neúrodností a vysokou kyselostí. Někdy obsahuje mnoho písku, proto se zde neudrží voda. To je důvodem, proč zde roste mnoho stálezelených nebo poloopadavých keřů. Ty si sice ponechávají nadzemní části i přes zimu, ale nesnášejí právě nejlépe mráz. Z dalších rostlin se zde vyskytují vřesy a vřesovce, kručinky, hlodáše, borůvky, brusinky, jalovce a borovice. Mezi bylinami zde převládají kostřava, metlička, tomka, jestřábník, hvozdík a další. Na mnoha vřesovištích převažuje vřes a lišejníky.


Co je to Vřesoviště? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vřesoviště. Co znamená odborný pojem Vřesoviště z kategorie Příroda?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Vřesoviště? Potom se o definici podělte s vašimi přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Vřesoviště se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: terminologie, slovník, co znamená, slovo, pojem, synonymum, příroda, informace, formulace, odborný výraz, definice pojmu, význam slova, vysvětlení, terminus technicus, co je to Vřesoviště?, význam pojmu, odborné názvosloví, co to je


Pojem Vřesoviště je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vřesoviště? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Vřesoviště je otevřený keřovitý biotop, který vzniká na neúrodných kyselých půdách. Jsou rozšířena po celém světě, v Austrálii, Jižní Africe, Kalifornii, na Nové Kaledonii, v Chile a ve Středozemí. Vyjma těchto rozlehlých celků se však vyskytují i na lokalitách roztroušených po celém světě, včetně České republiky. Český název je odvozen od vřesu (Calluna), který je velmi často dominantním druhem na vřesovištích. Vřesoviště je také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Pro další informace o termínu Vřesoviště zkuste tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vřesoviště ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Vřesoviště ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Vřesoviště ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Vřesoviště ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Vřesoviště na Google.cz

Hledat termín Vřesoviště ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vřesoviště například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Vřesoviště? resp. co znamená slovo Vřesoviště? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vřesoviště, odpověď na dotaz co je to Vřesoviště?. Víte např. kdo to je Hana Maciuchová? Znáte a víte kdo je Podnikatel? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než příroda). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.