Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hustota. Co znamená pojem Hustota z kategorie Fyzika?

Co je to Hustota? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Hustota?

Hustota je fyzikální veličina s označením ró a základní jednotkou kilogram na metr krychlový. Vyjadřuje hmotnost jednotkového objemu látky. Hustota se také označovala názvy měrná hmotnost nebo objemová hmotnost.
Nejedná se pouze o fyzikální pojem, označení se využívá i v dalších oborech. Hustotu látky, ze které je vytvořeno dané těleso, lze vypočítat tak, že se hmotnost tělesa vydělí jeho objemem.


Co je to Hustota? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hustota. Co znamená pojem Hustota z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Hustota je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: význam, termín, terminus technicus, slovo, význam slova, co to je, význam pojmu, odborné názvosloví, pojem, popis, formulace, informace, terminologie, slovník, přesný výraz, heslo, přesný význam, synonymum


Pojem Hustota je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hustota? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).
Používá se nejen ve fyzice (např. hustota hmotnosti, objemová hustota částic, hustota elektrického náboje apod.), ale také v jiných oborech vědy (viz např. hustota pravděpodobnosti, hustota zalidnění, optická hustota).
Je-li uveden pojem hustota bez dalšího upřesnění, je tím téměř vždy myšlena hmotnost jednotkového objemu.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít heslo Hustota na Google.cz

Najít heslo Hustota ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Hustota ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Hustota ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Hustota ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hustota ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Hustota například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Hustota? resp. co se přesně ukrývá za slovem Hustota? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hustota, odpověď na dotaz co je to Hustota?. Víte např. kdo to je Jezíd? Znáte a víte kdo je Koloman Magyary? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Fyzika). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.