Co je to?
Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Co je to Molekula? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Molekula?

Molekula je název částice, která se skládá z atomů či iontů. Molekula obsahuje více než jen jedno jádro atomu, a může mít kladný nebo záporný náboj nebo být neutrální. Podle toho mohou být molekuly kationty nebo anionty.
Podle obsahu prvků se molekuly dělí na homonukleární, které obsahují pouze jeden prvek, molekuly s různými atomy jsou heteronukleární. Prvky mají molekuly z atomů jednoho druhu, v atomech sloučenin se nacházejí atomy různých prvků.


Co je to Molekula? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Molekula je v sekci věda

Klíčová slova: terminus technicus, odborný výraz, přesný význam, věda, vysvětlení, heslo, význam, věda, informace, definice pojmu, popis, co to je, formulace, pojem, lexikon, terminologie, termín, odborné názvosloví


Pojem Molekula je v kategorii věda, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Molekula dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Molekula je částice složená z atomů nebo iontů. Je důležitým pojmem chemie a, jak už název ukazuje, ústředním pojmem molekulové fyziky a kinetické teorie plynů.
Jedná se o částici, představující minimální množství dané látky, jež vstupuje do chemické reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částici. Molekuly jsou zpravidla tvořeny více vázanými atomy (obsahují více atomových jader a sdílený atomový obal, kterým je zprostředkována jejich vazba), z pohledu molekulové fyziky však mohou být i jednoatomové, např. u vzácných plynů. Jsou buď elektricky neutrální, nebo mohou nést kladný nebo záporný náboj a jedná se tedy o ionty. Podle polarity náboje se pak hovoří o molekulových kationtech nebo molekulových aniontech.

Molekula Vitamínu B3

Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain
Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain


Další zdroje informací o slovu Molekula

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Molekula ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Molekula ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Molekula ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Molekula ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Molekula ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Molekula na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Molekula například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Nyní již víte co znamená slovo Molekula? resp. co znamená Molekula? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Molekula, odpověď na dotaz co je to Molekula?. Víte např. kdo to je František Bauer? Znáte a víte kdo je Dobrodruh? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než věda). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.