Co je to?
Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Co je to Molekula? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Molekula?

Molekula je název částice, která se skládá z atomů či iontů. Molekula obsahuje více než jen jedno jádro atomu, a může mít kladný nebo záporný náboj nebo být neutrální. Podle toho mohou být molekuly kationty nebo anionty.
Podle obsahu prvků se molekuly dělí na homonukleární, které obsahují pouze jeden prvek, molekuly s různými atomy jsou heteronukleární. Prvky mají molekuly z atomů jednoho druhu, v atomech sloučenin se nacházejí atomy různých prvků.


Co je to Molekula? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Molekula patří do kategorie Věda

Klíčová slova: co znamená, terminologie, definice pojmu, slovo, co to je, pojem, informace, význam slova, terminus technicus, význam pojmu, heslo, wiki, co je to Molekula?, slovník, přesný výraz, Molekula, vysvětlení, odborné názvosloví


Pojem Molekula je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Molekula? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Molekula je částice složená z atomů nebo iontů. Je důležitým pojmem chemie a, jak už název ukazuje, ústředním pojmem molekulové fyziky a kinetické teorie plynů.
Jedná se o částici, představující minimální množství dané látky, jež vstupuje do chemické reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částici. Molekuly jsou zpravidla tvořeny více vázanými atomy (obsahují více atomových jader a sdílený atomový obal, kterým je zprostředkována jejich vazba), z pohledu molekulové fyziky však mohou být i jednoatomové, např. u vzácných plynů. Jsou buď elektricky neutrální, nebo mohou nést kladný nebo záporný náboj a jedná se tedy o ionty. Podle polarity náboje se pak hovoří o molekulových kationtech nebo molekulových aniontech.

Molekula Vitamínu B3

Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain
Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain


Pro další informace o termínu Molekula zkuste tyto odkazy

Hledat videa s názvem Molekula na Youtube

Zkusit najít heslo Molekula ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Molekula ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Molekula ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Molekula ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Molekula na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Molekula například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Molekula? resp. jaký je význam pojmu Molekula? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Molekula, odpověď na dotaz co je to Molekula?. Víte např. kdo to je Pošuk? Znáte a víte kdo je Informátor? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Věda. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.