Co je to?
Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Co je to Molekula? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Molekula

Molekula je název částice, která se skládá z atomů či iontů. Molekula obsahuje více než jen jedno jádro atomu, a může mít kladný nebo záporný náboj nebo být neutrální. Podle toho mohou být molekuly kationty nebo anionty.
Podle obsahu prvků se molekuly dělí na homonukleární, které obsahují pouze jeden prvek, molekuly s různými atomy jsou heteronukleární. Prvky mají molekuly z atomů jednoho druhu, v atomech sloučenin se nacházejí atomy různých prvků.


Co je to Molekula? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Molekula sdílejte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Molekula je v kategorii Věda

Klíčová slova: názvosloví, vysvětlení, co je to Molekula?, přesný význam, terminus technicus, co znamená, informace, význam slova, slovo, popis, Věda, Věda, pojem, lexikon, terminologie, slovník, význam, termín


Pojem Molekula je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Molekula můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Molekula je částice složená z atomů nebo iontů. Je důležitým pojmem chemie a, jak už název ukazuje, ústředním pojmem molekulové fyziky a kinetické teorie plynů.
Jedná se o částici, představující minimální množství dané látky, jež vstupuje do chemické reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částici. Molekuly jsou zpravidla tvořeny více vázanými atomy (obsahují více atomových jader a sdílený atomový obal, kterým je zprostředkována jejich vazba), z pohledu molekulové fyziky však mohou být i jednoatomové, např. u vzácných plynů. Jsou buď elektricky neutrální, nebo mohou nést kladný nebo záporný náboj a jedná se tedy o ionty. Podle polarity náboje se pak hovoří o molekulových kationtech nebo molekulových aniontech.

Molekula Vitamínu B3

Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain
Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain


Linky na další online zdroje

Najít heslo Molekula ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Molekula na Youtube

Hledat slovo Molekula ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Molekula ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Molekula ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Molekula ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Molekula například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Molekula? resp. co znamená výraz Molekula? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Molekula, odpověď na dotaz co je to Molekula?. Víte např. kdo to je Casanova? Znáte a víte kdo je Detektiv? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Věda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.