Co je to?
Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Co je to Molekula? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Molekula?

Molekula je název částice, která se skládá z atomů či iontů. Molekula obsahuje více než jen jedno jádro atomu, a může mít kladný nebo záporný náboj nebo být neutrální. Podle toho mohou být molekuly kationty nebo anionty.
Podle obsahu prvků se molekuly dělí na homonukleární, které obsahují pouze jeden prvek, molekuly s různými atomy jsou heteronukleární. Prvky mají molekuly z atomů jednoho druhu, v atomech sloučenin se nacházejí atomy různých prvků.


Co je to Molekula? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Molekula s kolegy na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Molekula se nachází v sekci věda

Klíčová slova: odborný výraz, heslo, co to je, informace, popis, co je to Molekula?, význam, terminus technicus, slovo, přesný význam, definice, synonymum, věda, lexikon, přesný výraz, odborné názvosloví, Molekula, názvosloví


Pojem Molekula je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Molekula? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Molekula je částice složená z atomů nebo iontů. Je důležitým pojmem chemie a, jak už název ukazuje, ústředním pojmem molekulové fyziky a kinetické teorie plynů.
Jedná se o částici, představující minimální množství dané látky, jež vstupuje do chemické reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částici. Molekuly jsou zpravidla tvořeny více vázanými atomy (obsahují více atomových jader a sdílený atomový obal, kterým je zprostředkována jejich vazba), z pohledu molekulové fyziky však mohou být i jednoatomové, např. u vzácných plynů. Jsou buď elektricky neutrální, nebo mohou nést kladný nebo záporný náboj a jedná se tedy o ionty. Podle polarity náboje se pak hovoří o molekulových kationtech nebo molekulových aniontech.

Molekula Vitamínu B3

Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain
Molekula Vitamínu B3 (Niacin). Zdroj: openclipart.org, licence: public domain


Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Molekula ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Molekula ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Molekula ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Molekula na Youtube

Najít výraz Molekula ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Molekula ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Molekula například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Molekula? resp. co se skrývá pod slovem Molekula? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Molekula, odpověď na dotaz co je to Molekula?. Víte např. kdo to je Eliška Balzerová? Znáte a víte kdo je Šarlatán? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Molekula i v jiných kategoriích (než věda). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.