Co je to?
Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Co je to Molekula? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Molekula

Molekula je název částice, která se skládá z atomů či iontů. Molekula obsahuje více než jen jedno jádro atomu, a může mít kladný nebo záporný náboj nebo být neutrální. Podle toho mohou být molekuly kationty nebo anionty.
Podle obsahu prvků se molekuly dělí na homonukleární, které obsahují pouze jeden prvek, molekuly s různými atomy jsou heteronukleární. Prvky mají molekuly z atomů jednoho druhu, v atomech sloučenin se nacházejí atomy různých prvků.


Co je to Molekula? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Molekula. Co znamená odborný pojem Molekula z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Molekula se nachází v sekci Věda

Klíčová slova: odborné názvosloví, co znamená, wiki, význam, pojem, vysvětlení, popis, lexikon, slovník, formulace, význam slova, slovo, definice pojmu, co to je, terminologie, synonymum, termín, Věda


Pojem Molekula je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít termín Molekula ve Wikislovníku

Najít pojem Molekula ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Molekula na Youtube

Zkusit najít pojem Molekula ve Wikipedii

Zkusit najít výraz Molekula ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Molekula ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Molekula například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Molekula? resp. co přesně označuje termín Molekula? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Molekula, odpověď na dotaz co je to Molekula?. Víte např. kdo to je Ivan Bartoš? Znáte a víte kdo je Detektiv? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Věda). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.