Co je to?
Definice odborného termínu, slova Lyceum. Co znamená pojem Lyceum z kategorie Školství?

Co je to Lyceum? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Lyceum

Lyceum je název pro jeden z typů středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Pochází z antické školy Lykeion, založené Aristotelem. Studium je čtyřleté, ale i když se jedná a úplné stření odborné vzdělání, nemají jeho absolventi odbornou kvalifikaci. Předpokládá se, že budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Lyceum má více všeobecně zaměřených předmětů než klasické odborné studium. Zcela běžně se s tímto typem studia lze setkat ve Francii.


Co je to Lyceum? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Lyceum. Co znamená pojem Lyceum z kategorie Školství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Lyceum můžete samozřejmě sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Lyceum je v sekci Školství

Klíčová slova: heslo, slovník, odborné názvosloví, vysvětlení, definice pojmu, význam, formulace, odborný výraz, názvosloví, Lyceum, terminologie, definice, význam pojmu, slovo, co znamená, přesný výraz, Školství, termín


Pojem Lyceum je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Lyceum? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání – většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu. Lyceální studium je koncipováno jako obecně odborné s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než na středních obdobných školách, avšak s nižším než na gymnáziích. V zemích Evropské unie je nejvíce rozšířeno ve Francii, kde lycée navazuje na nižší stupeň střední školy nazývané collège. Obecně je tak jako lyceum dnes nazývána výběrová střední škola v některých státech.

Linky na další online zdroje

Najít pojem Lyceum ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Lyceum ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Lyceum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Lyceum na Google.cz

Hledat videa s názvem Lyceum na Youtube

Zkusit najít heslo Lyceum ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Lyceum například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Lyceum? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Lyceum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lyceum, odpověď na dotaz co je to Lyceum?. Víte např. kdo to je Reportér? Znáte a víte kdo je Miley Cyrus? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Lyceum i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.