Co je to?
Odborný výraz, definice slova Lyceum. Co znamená pojem Lyceum z kategorie Školství?

Co je to Lyceum? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Lyceum?

Lyceum je název pro jeden z typů středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Pochází z antické školy Lykeion, založené Aristotelem. Studium je čtyřleté, ale i když se jedná a úplné stření odborné vzdělání, nemají jeho absolventi odbornou kvalifikaci. Předpokládá se, že budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Lyceum má více všeobecně zaměřených předmětů než klasické odborné studium. Zcela běžně se s tímto typem studia lze setkat ve Francii.


Co je to Lyceum? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Lyceum. Co znamená pojem Lyceum z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Lyceum můžete samozřejmě sdílet s jinými lidmi na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Lyceum je v sekci Školství

Klíčová slova: význam, popis, terminus technicus, definice pojmu, definice, pojem, co znamená, vysvětlení, slovo, wiki, odborné názvosloví, Školství, informace, Lyceum, termín, lexikon, odborný výraz, slovník


Pojem Lyceum je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Lyceum?

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání – většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu. Lyceální studium je koncipováno jako obecně odborné s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než na středních obdobných školách, avšak s nižším než na gymnáziích. V zemích Evropské unie je nejvíce rozšířeno ve Francii, kde lycée navazuje na nižší stupeň střední školy nazývané collège. Obecně je tak jako lyceum dnes nazývána výběrová střední škola v některých státech.

Pro další informace o termínu Lyceum zkuste tyto odkazy

Hledat pojem Lyceum ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Lyceum ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Lyceum na Google.cz

Zkusit najít termín Lyceum ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Lyceum na Youtube

Najít heslo Lyceum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Lyceum například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Lyceum? resp. co označuje slovo Lyceum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lyceum, odpověď na dotaz co je to Lyceum?. Víte např. kdo to je Ed Sheeran? Znáte a víte kdo je Puškař? Ke každému pojmu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.