Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lyceum. Co znamená odborný pojem Lyceum z kategorie Školství?

Co je Lyceum?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Lyceum

Lyceum je název pro jeden z typů středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Pochází z antické školy Lykeion, založené Aristotelem. Studium je čtyřleté, ale i když se jedná a úplné stření odborné vzdělání, nemají jeho absolventi odbornou kvalifikaci. Předpokládá se, že budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Lyceum má více všeobecně zaměřených předmětů než klasické odborné studium. Zcela běžně se s tímto typem studia lze setkat ve Francii.


Co je to Lyceum? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Lyceum. Co znamená odborný pojem Lyceum z kategorie Školství?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Definici pojmu Lyceum sdílejte s rodinou a kamarády na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Lyceum je v kategorii Školství

Klíčová slova: význam, názvosloví, terminologie, Školství, synonymum, lexikon, terminus technicus, odborný výraz, odborné názvosloví, co to je, slovník, popis, co znamená, přesný význam, wiki, vysvětlení, definice pojmu, význam slova


Pojem Lyceum je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Lyceum?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání – většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu. Lyceální studium je koncipováno jako obecně odborné s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než na středních obdobných školách, avšak s nižším než na gymnáziích. V zemích Evropské unie je nejvíce rozšířeno ve Francii, kde lycée navazuje na nižší stupeň střední školy nazývané collège. Obecně je tak jako lyceum dnes nazývána výběrová střední škola v některých státech.

Pro více informací o heslu Lyceum zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat frázi Lyceum ve Wikislovníku

Najít výraz Lyceum ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Lyceum na Youtube

Zkusit najít pojem Lyceum ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Lyceum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Lyceum ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Lyceum například ve fulltextu Yahoo.com, v Google překladači, v Google obrázcích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice termínu Lyceum? resp. jaká je definice slova Lyceum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lyceum, odpověď na dotaz co je to Lyceum?. Víte např. kdo to je Alexandr Mitrofanov? Znáte a víte kdo je Vynálezce? Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Lyceum i jinde než v sekci než v Školství. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Školství, učitel, lyceum, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.