Co je to?
Definice odborného termínu, slova Lyceum. Co znamená pojem Lyceum z kategorie Školství?

Co je to Lyceum? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Lyceum

Lyceum je název pro jeden z typů středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Pochází z antické školy Lykeion, založené Aristotelem. Studium je čtyřleté, ale i když se jedná a úplné stření odborné vzdělání, nemají jeho absolventi odbornou kvalifikaci. Předpokládá se, že budou pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Lyceum má více všeobecně zaměřených předmětů než klasické odborné studium. Zcela běžně se s tímto typem studia lze setkat ve Francii.


Co je to Lyceum? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Lyceum. Co znamená pojem Lyceum z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Lyceum s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Lyceum je v kategorii Školství

Klíčová slova: pojem, přesný výraz, synonymum, co je to Lyceum?, popis, formulace, terminus technicus, co znamená, lexikon, význam pojmu, slovník, definice pojmu, názvosloví, vysvětlení, přesný význam, informace, Školství, slovo


Pojem Lyceum je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Lyceum

Zkusit najít pojem Lyceum ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Lyceum ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lyceum ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lyceum ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Lyceum ve Wikipedii

Hledat heslo Lyceum ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Lyceum například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Lyceum? resp. co se skrývá pod slovem Lyceum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lyceum, odpověď na dotaz co je to Lyceum?. Víte např. kdo to je Tydýt? Znáte a víte kdo je Šárka Fialová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Školství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.