Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pokosnice. Co znamená odborný pojem Pokosnice z kategorie Nástroje?

Co je to Pokosnice? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Pokosnice

Pokosnice je jedním z truhlářských nástrojů. Je určena k ručnímu řezání delších profilů, úkosů a řezů, například lišt určených na rám obrazu nebo na podlahu. Díky pokosnici lze ručně řezat pod přesným úhlem, většinou se jedná o úhly 90 a 45 stupňů. Pokosnice bývá buď jednostranná, nebo oboustranná. Jednostranná pokosnice svým vzhledem připomíná hranol s polodrážkou, oboustranná pokosnice vypadá jako žlab.
Součástí tohoto nástroje mohou být uchycovací svěrky, které pomáhají přidržovat lištu u boku pokosnice. Na boku pokosnice bývají zářezy, kterými se vede pila pod potřebným úhlem. Řezaný předmět se vloží do žlabu nebo polodrážky. Musí být veden v ose pokosnice. Do zářezů, které se nacházejí na boku pokosnice, se zasune list pily. Zářezy musí odpovídat úhlu řezu, který má být proveden. Pila pak dodrží přesný úhel a nedojde k nepřesnostem, které jsou jinak u ručního řezání běžné.


Co je to Pokosnice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pokosnice. Co znamená odborný pojem Pokosnice z kategorie Nástroje?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Pokosnice s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Heslo Pokosnice je v kategorii nástroje

Klíčová slova: heslo, nástroje, definice, wiki, význam, přesný význam, slovník, terminus technicus, odborné názvosloví, vysvětlení, synonymum, terminologie, odborný výraz, význam pojmu, přesný výraz, pojem, co znamená, formulace


Pojem Pokosnice je v kategorii nástroje, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Pokosnice můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pokosnice je truhlářská pomůcka, která umožňuje ruční řezání dlouhých profilů (lišt) pod přesným úhlem - obvykle 90° a 45°.
Pokosnice může být oboustranná nebo jednostranná. Oboustranná pokosnice má tvar žlabu, jednostranná má tvar hranolu s polodrážkou. Boční stěny pokosnice (respektive jedna stěna u jednostranné pokosnice) mají zářezy pro vedení pily pod stanoveným úhlem.
Do žlabu či polodrážky se vkládá řezaný profil tak, aby byl veden v ose pokosnice. List pily (s pokud možno jemným ozubem) se vsune do zářezů v bocích pokosnice, které odpovídají požadovanému úhlu řezu. Pila je pak vedena těmito zářezy, což eliminuje nepřesnosti běžného ručního řezání.

Další možné informační zdroje

Hledat termín Pokosnice ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pokosnice ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Pokosnice ve Wikizdrojích

Hledat slovo Pokosnice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Pokosnice na Youtube

Hledat výraz Pokosnice ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Pokosnice například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Pokosnice? resp. co znamená Pokosnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pokosnice, odpověď na dotaz co je to Pokosnice?. Víte např. kdo to je Bukvice? Znáte a víte kdo je Klára Vytisková? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Pokosnice i v jiných kategoriích (než nástroje). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.