Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nepřímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Nepřímá úměrnost

Nepřímá úměrnost je matematický pojem. Dá se vypočítat početně, graficky nebo úvahou. Definuje závislost proměnné x na proměnné y. V praxi vypadá nepřímá úměrnost tak, že kolikrát se zmenší x, tolikrát se zvětší y, a kolikrát se zvětší x, tolikrát se zmenší y.
Grafickým vyjádřením nepřímé úměrnosti je hyperbola, početně se využívá především jako trojčlenka.


Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nepřímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Nepřímá úměrnost je v sekci matematika

Klíčová slova: heslo, co to je, lexikon, význam slova, wiki, pojem, terminologie, Nepřímá úměrnost, informace, slovník, odborné názvosloví, co je to Nepřímá úměrnost?, synonymum, popis, slovo, přesný význam, přesný výraz, odborný výraz


Pojem Nepřímá úměrnost je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Nepřímá úměrnost dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Nepřímou úměrností se nazývá každá funkce daná rovnicí y=k/x, kde k představuje reálné číslo různé od nuly. Definiční obor této funkce je množina všech reálných čísel různých od nuly (perioda). Grafem nepřímé úměrnosti v ortonormální souřadnicové soustavě je rovnoosá hyperbola. Osy x a y jsou asymptoty grafu této funkce.
Příkladem může být závislost času potřebného k překonání určité vzdálenosti na rychlosti. Čím vyšší rychlostí jedu, tím kratší dobu mi trvá někam dojet. Další situací může být závislost času potřebného k dokončení určitého úkolu v závislosti na počtu osob či strojů, které daný úkol zpracovávají. Čím více pracovníků, tím rychleji je práce hotova.

Hledejte v dalších zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Qwant

Najít termín Nepřímá úměrnost ve Wikizdrojích

Najít slovo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nepřímá úměrnost ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Nepřímá úměrnost například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve Wikislovníku, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste zjistili jaká je definice slova Nepřímá úměrnost? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Nepřímá úměrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nepřímá úměrnost, odpověď na dotaz co je to Nepřímá úměrnost?. Víte např. kdo to je Jiří Pospíšil? Znáte a víte kdo je Ondřej Palát? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci matematika Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.