Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Nepřímá úměrnost. Co znamená pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Co je Nepřímá úměrnost?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Nepřímá úměrnost

Nepřímá úměrnost je matematický pojem. Dá se vypočítat početně, graficky nebo úvahou. Definuje závislost proměnné x na proměnné y. V praxi vypadá nepřímá úměrnost tak, že kolikrát se zmenší x, tolikrát se zvětší y, a kolikrát se zvětší x, tolikrát se zmenší y.
Grafickým vyjádřením nepřímé úměrnosti je hyperbola, početně se využívá především jako trojčlenka.


Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Nepřímá úměrnost. Co znamená pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Sepsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Nepřímá úměrnost se nachází v kategorii matematika

Klíčová slova: přesný význam, synonymum, lexikon, význam, co je to Nepřímá úměrnost?, termín, popis, definice, Nepřímá úměrnost, formulace, informace, odborný výraz, pojem, význam pojmu, matematika, terminus technicus, význam slova, vysvětlení


Pojem Nepřímá úměrnost je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Nepřímá úměrnost dozvíte následující

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nepřímou úměrností se nazývá každá funkce daná rovnicí y=k/x, kde k představuje reálné číslo různé od nuly. Definiční obor této funkce je množina všech reálných čísel různých od nuly (perioda). Grafem nepřímé úměrnosti v ortonormální souřadnicové soustavě je rovnoosá hyperbola. Osy x a y jsou asymptoty grafu této funkce.
Příkladem může být závislost času potřebného k překonání určité vzdálenosti na rychlosti. Čím vyšší rychlostí jedu, tím kratší dobu mi trvá někam dojet. Další situací může být závislost času potřebného k dokončení určitého úkolu v závislosti na počtu osob či strojů, které daný úkol zpracovávají. Čím více pracovníků, tím rychleji je práce hotova.

Další informační zdroje

Vyhledat pojem Nepřímá úměrnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Nepřímá úměrnost na Google.cz

Vyhledat výraz Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat slovo Nepřímá úměrnost na Google obrázcích

Hledat výraz Nepřímá úměrnost ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Nepřímá úměrnost například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Teďka již bezesporu víte co znamená Nepřímá úměrnost? resp. jaký je význam pojmu Nepřímá úměrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nepřímá úměrnost, odpověď na dotaz co je to Nepřímá úměrnost?. Víte např. kdo to je David Beran? Znáte a víte kdo je Josip Broz Tito? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než matematika. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.