Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Nepřímá úměrnost. Co znamená pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Co to je Nepřímá úměrnost? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Nepřímá úměrnost?

Nepřímá úměrnost je matematický pojem. Dá se vypočítat početně, graficky nebo úvahou. Definuje závislost proměnné x na proměnné y. V praxi vypadá nepřímá úměrnost tak, že kolikrát se zmenší x, tolikrát se zvětší y, a kolikrát se zvětší x, tolikrát se zmenší y.
Grafickým vyjádřením nepřímé úměrnosti je hyperbola, početně se využívá především jako trojčlenka.


Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Nepřímá úměrnost. Co znamená pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Nepřímá úměrnost? Potom se o definici podělte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Nepřímá úměrnost se nachází v kategorii Matematika

Klíčová slova: slovník, význam, odborný výraz, definice pojmu, formulace, informace, přesný význam, pojem, definice, heslo, co to je, význam pojmu, popis, lexikon, terminologie, Matematika, wiki, synonymum


Pojem Nepřímá úměrnost je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Nepřímá úměrnost? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nepřímou úměrností se nazývá každá funkce daná rovnicí y=k/x, kde k představuje reálné číslo různé od nuly. Definiční obor této funkce je množina všech reálných čísel různých od nuly (perioda). Grafem nepřímé úměrnosti v ortonormální souřadnicové soustavě je rovnoosá hyperbola. Osy x a y jsou asymptoty grafu této funkce.
Příkladem může být závislost času potřebného k překonání určité vzdálenosti na rychlosti. Čím vyšší rychlostí jedu, tím kratší dobu mi trvá někam dojet. Další situací může být závislost času potřebného k dokončení určitého úkolu v závislosti na počtu osob či strojů, které daný úkol zpracovávají. Čím více pracovníků, tím rychleji je práce hotova.

Odkazy na jiné weby

Zkusit najít termín Nepřímá úměrnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Nepřímá úměrnost ve Wikizdrojích

Hledat pojem Nepřímá úměrnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Nepřímá úměrnost ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nepřímá úměrnost ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Nepřímá úměrnost na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Nepřímá úměrnost například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Nepřímá úměrnost? resp. co znamená slovo Nepřímá úměrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nepřímá úměrnost, odpověď na dotaz co je to Nepřímá úměrnost?. Víte např. kdo to je Furiant? Znáte a víte kdo je Thibaut Pinot? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Matematika Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.