Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nepřímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Nepřímá úměrnost?

Nepřímá úměrnost je matematický pojem. Dá se vypočítat početně, graficky nebo úvahou. Definuje závislost proměnné x na proměnné y. V praxi vypadá nepřímá úměrnost tak, že kolikrát se zmenší x, tolikrát se zvětší y, a kolikrát se zvětší x, tolikrát se zmenší y.
Grafickým vyjádřením nepřímé úměrnosti je hyperbola, početně se využívá především jako trojčlenka.


Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nepřímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Nepřímá úměrnost je v kategorii matematika

Klíčová slova: co znamená, vysvětlení, slovník, význam pojmu, termín, přesný význam, Nepřímá úměrnost, wiki, názvosloví, význam slova, terminologie, synonymum, co to je, terminus technicus, definice, informace, odborné názvosloví, odborný výraz


Pojem Nepřímá úměrnost je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Nepřímá úměrnost můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nepřímou úměrností se nazývá každá funkce daná rovnicí y=k/x, kde k představuje reálné číslo různé od nuly. Definiční obor této funkce je množina všech reálných čísel různých od nuly (perioda). Grafem nepřímé úměrnosti v ortonormální souřadnicové soustavě je rovnoosá hyperbola. Osy x a y jsou asymptoty grafu této funkce.
Příkladem může být závislost času potřebného k překonání určité vzdálenosti na rychlosti. Čím vyšší rychlostí jedu, tím kratší dobu mi trvá někam dojet. Další situací může být závislost času potřebného k dokončení určitého úkolu v závislosti na počtu osob či strojů, které daný úkol zpracovávají. Čím více pracovníků, tím rychleji je práce hotova.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít slovo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Nepřímá úměrnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nepřímá úměrnost ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Nepřímá úměrnost na Youtube

Najít termín Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Nepřímá úměrnost například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Nepřímá úměrnost? resp. jaký je význam slova Nepřímá úměrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nepřímá úměrnost, odpověď na dotaz co je to Nepřímá úměrnost?. Víte např. kdo to je Jolana Voldánová? Znáte a víte kdo je Květa Fialová? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než matematika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.