Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nepřímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Co je Nepřímá úměrnost? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Nepřímá úměrnost?

Nepřímá úměrnost je matematický pojem. Dá se vypočítat početně, graficky nebo úvahou. Definuje závislost proměnné x na proměnné y. V praxi vypadá nepřímá úměrnost tak, že kolikrát se zmenší x, tolikrát se zvětší y, a kolikrát se zvětší x, tolikrát se zmenší y.
Grafickým vyjádřením nepřímé úměrnosti je hyperbola, početně se využívá především jako trojčlenka.


Co je to Nepřímá úměrnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Nepřímá úměrnost. Co znamená odborný pojem Nepřímá úměrnost z kategorie Matematika?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Definici pojmu Nepřímá úměrnost sdílejte s dalšími lidmi na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pojem Nepřímá úměrnost je v kategorii matematika

Klíčová slova: co to je, názvosloví, terminus technicus, definice, lexikon, formulace, wiki, přesný výraz, termín, slovník, informace, význam, odborné názvosloví, význam pojmu, matematika, pojem, přesný význam, matematika


Pojem Nepřímá úměrnost je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Nepřímá úměrnost? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Nepřímou úměrností se nazývá každá funkce daná rovnicí y=k/x, kde k představuje reálné číslo různé od nuly. Definiční obor této funkce je množina všech reálných čísel různých od nuly (perioda). Grafem nepřímé úměrnosti v ortonormální souřadnicové soustavě je rovnoosá hyperbola. Osy x a y jsou asymptoty grafu této funkce.
Příkladem může být závislost času potřebného k překonání určité vzdálenosti na rychlosti. Čím vyšší rychlostí jedu, tím kratší dobu mi trvá někam dojet. Další situací může být závislost času potřebného k dokončení určitého úkolu v závislosti na počtu osob či strojů, které daný úkol zpracovávají. Čím více pracovníků, tím rychleji je práce hotova.

Hledejte výraz Nepřímá úměrnost v dalších zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Nepřímá úměrnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Nepřímá úměrnost na Google.cz

Vyhledat termín Nepřímá úměrnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nepřímá úměrnost ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Nepřímá úměrnost ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Nepřímá úměrnost například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Právě nyní již víte jaký je význam slova Nepřímá úměrnost? resp. jaký je význam slova Nepřímá úměrnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nepřímá úměrnost, odpověď na dotaz co je to Nepřímá úměrnost?. Víte např. kdo to je Miroslav Ševčík? Znáte a víte kdo je Marek Lambora? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Můžete se proto pokusit najít heslo Nepřímá úměrnost i v jiné sekci než v matematika. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.