Co je to?
Definice výrazu, termínu Betlémské světlo. Co znamená odborný pojem Betlémské světlo z kategorie Náboženství?

Co je to Betlémské světlo? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Betlémské světlo?

Betlémské světlo je označení pro plamínek, který by podle tradice mě hořet u štědrovečerní večeře. Jde o plamínek, který pochází z věčného ohně hořícího v jeskyni v místech, kde se měl narodit Ježíš Kristus. Toto místo se nachází pod bazilikou Narození Páně v Betlémě. Toto světlo má symbolizovat mír a přátelství, lásku a naději, ale každý člověk v něm může vidět svůj symbol. Betlémské světlo každoročně rozvážejí po celém světě skauti tak, aby se dostalo ke všem zájemcům v Evropě a v Americe. Lidé ho pak donesou do svých domovů, kde má připomínat narození Spasitele. Betlémské světlo doprovází legenda, která líčí návrat italského vojáka z křížové výpravy do Svaté země roku 1099. Tento voják měl slíbit, že pokud přežije tažení, donese až domů plamen věčného ohně z Betléma. Přes různá úskalí a vyčerpání se mu podařilo slib splnit.
Další historie pokračuje tradiční akcí Světlo ve tmě, kterou obnovila umělkyně Ada Brandstetter. Tato Rakušanka českého původu ráda vzpomínala na Štědré dny, které v dětství prožila v Plané u Tachova. Zde bylo zvykem, aby děti po zpěvu koled u vánočního stromku u kostela odnesly domů lucerničky, ve kterých hořel plamínek od Ježíška. Umělkyně přenesla tuto tradici do svého nového bydliště v Nussdorfu a nazval ji Světlo ve tmě. Tento počin oslovil veřejnoprávní rakouskou televizi ORF, která nechala přivézt světlo přímo z Betléma v rámci charitativní akce. To inspirovalo vedoucího vídeňských skautů, který zapojil do této akce skautskou organizaci. Tak se Betlémské světlo dostalo jak do Evropy, tak do Ameriky. V současnosti celá akce probíhá tak, že neziskové organizace vyberou nějaké dítě, které vykonalo záslužný čin. Toto dítě pak odjede do jeskyně v Betlémě a zde vyzvedne světlo. Plamínek se dopraví do Rakouska a odtud je jako symbol míru rozvážen dále. Čtvrtou adventní sobotu se pak světlo rozváží ke konečným příjemcům.


Definice výrazu, termínu Betlémské světlo. Co znamená odborný pojem Betlémské světlo z kategorie Náboženství?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Betlémské světlo sdílejte s rodinou a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Betlémské světlo je v kategorii náboženství

Klíčová slova: wiki, informace, synonymum, slovo, význam pojmu, co znamená, definice pojmu, terminologie, odborný výraz, definice, termín, význam, přesný význam, náboženství, formulace, názvosloví, terminus technicus, heslo


Pojem Betlémské světlo je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Zkusit najít pojem Betlémské světlo ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Betlémské světlo ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Betlémské světlo ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Betlémské světlo ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Betlémské světlo na Youtube

Zkusit najít heslo Betlémské světlo na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Betlémské světlo například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Betlémské světlo? resp. co znamená Betlémské světlo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Betlémské světlo, odpověď na dotaz co je to Betlémské světlo?. Víte např. kdo to je Lenka Filipová mladší? Znáte a víte kdo je Velký vezír? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Betlémské světlo i v jiných kategoriích (než náboženství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.