Co je to?
Definice výrazu, termínu ČEZ. Co znamená odborný pojem ČEZ z kategorie Zkratky?

Co je ČEZ? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu ČEZ?

ČEZ je zkratka pro České energetické závody. Jedná se o jeden z největších a nejdůležitějších energetických a elektrárenských podniků v České republice. ČEZ byl založen v roce 1992 a má dlouhou historii v oblasti výroby, distribuce a prodeje elektřiny a tepla. ČEZ provozuje řadu elektráren, včetně jaderných elektráren, tepelných elektráren a vodních elektráren. Jaderná elektrárna Temelín a jaderná elektrárna Dukovany jsou dvě z nejznámějších jaderných zařízení v rámci ČEZ, zajišťující část elektrického výkonu v zemi. ČEZ také využívá obnovitelné zdroje energie, jako jsou větrné elektrárny a solární elektrárny. Provozuje také rozsáhlou síť pro distribuci elektřiny do domácností a průmyslových podniků v České republice. Tato síť zahrnuje distribuční vedení, transformátory a další zařízení potřebná k distribuci elektřiny z výrobních zdrojů ke koncovým zákazníkům. ČEZ působí také jako obchodník s elektřinou, prodává tedy elektřinu koncovým zákazníkům, kterými jsou domácnosti, firmy, průmyslové podniky a dokonce i zahraniční trhy.
Kromě elektřiny se ČEZ také zaměřuje na výrobu tepla a provozuje teplárny, které dodávají teplo do městských sítí v různých částech České republiky. Aktivně se zapojuje do projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné elektrárny a solární panely, s cílem snížit závislost na fosilních palivech a snižovat emise skleníkových plynů. ČEZ nejen působí na domácím trhu, ale také má investice a aktivity v dalších zemích, zejména ve střední a východní Evropě.


Co je to ČEZ? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu ČEZ. Co znamená odborný pojem ČEZ z kategorie Zkratky?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s dalšími lidmi na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pojem ČEZ je v kategorii zkratky

Klíčová slova: názvosloví, slovník, termín, pojem, ČEZ, odborný výraz, definice, slovo, informace, terminologie, zkratky, terminus technicus, odborné názvosloví, význam slova, popis, co je to ČEZ?, zkratky, synonymum


Pojem ČEZ je v kategorii zkratky, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem ČEZ na Youtube

Zkusit najít heslo ČEZ ve Wikislovníku

Hledat frázi ČEZ ve vyhledávači Yahoo

Hledat pojem ČEZ ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem ČEZ ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat heslo ČEZ ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo ČEZ například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova ČEZ? resp. co se přesně ukrývá za slovem ČEZ? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu ČEZ, odpověď na dotaz co je to ČEZ?. Víte např. kdo to je Endomorf? Znáte a víte kdo je Pavel Bure? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je zkratky. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.