Co je to?
Definice výrazu, termínu Elektrické napětí. Co znamená odborný pojem Elektrické napětí z kategorie Fyzika?

Co je Elektrické napětí? Význam slova

Co znamená termín Elektrické napětí? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Elektrické napětí je název veličiny, která se označuje písmenem U. Měří se ve voltech. Volt je jednotka, která získala své jméno po fyzikovi italského původu, Alessandro Voltovi. Ke vzniku elektrického napětí dochází tam, kde dvě místa disponují rozdílným elektrickým potenciálem. Dříve se toto napětí označovalo jako elektromotorická síla. Určitý energetický potenciál mají náboje v každém bodě elektrického pole. Nulovou hodnotu má zemský povrch a předměty na něm. Pokud je potenciál tělesa vyšší než Země, označuje se jako kladný potenciál. Nižší potenciál je naopak záporný.
Elektrické napětí se vždy spojuje s elektrickým odporem a elektrickým proudem. Jejich vztah je definován v Ohmově zákonu. Elektrické napětí je považováno za sílu, která obvodem protlačí elektrony a tak vznikne elektrický proud. Pokud je napětí nízké, proud neprotéká, pokud je příliš vysoké, může dojít k přetížení. Elektrické napětí může být stejnosměrné nebo střídavé. Stejnosměrné napětí se nemění v čase, střídavé napětí je časově proměnné.


Co je to Elektrické napětí? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Elektrické napětí. Co znamená odborný pojem Elektrické napětí z kategorie Fyzika?

Při tvorbě obsahu (textů a obrázků) bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Text napsán pro Superia.cz

Zaujala vás definice slova Elektrické napětí? Pak se o tuto stránku podělte s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Elektrické napětí je v kategorii fyzika

Klíčová slova: popis, termín, pojem, definice, význam slova, fyzika, informace, vysvětlení, přesný výraz, terminus technicus, význam pojmu, přesný význam, význam, co znamená, co je to Elektrické napětí?, co to je, odborné názvosloví, wiki


Pojem Elektrické napětí je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Elektrické napětí?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Elektrické napětí (zkratka U), je jedna ze základních veličin při studiu a využívání elektřiny. Napětí jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body může způsobit elektrický proud a v analogii s kapalinou odpovídá rozdílu tlaků mezi dvěma body potrubí. Definuje se jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole, to jest práce, potřebná k přenesení jednotkového náboje mezi těmito body. Měří se voltmetrem a vyjadřuje se v jednotkách volt. Vztah mezi napětím a intenzitou proudu v určitém vodiči s elektrickým odporem tohoto vodiče vyjadřuje Ohmův zákon, v nejjednodušší podobě U = I × R. Napětí U (volty) na vodiči s odporem R (ohmů), kterým prochází proud I (ampér), se rovná jejich součinu.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Elektrické napětí ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Elektrické napětí ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Elektrické napětí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Elektrické napětí na Youtube

Hledat slovo Elektrické napětí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Elektrické napětí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrické napětí například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní již víte co znamená slovo Elektrické napětí? resp. jaký je přesný význam slova Elektrické napětí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrické napětí, odpověď na dotaz co je to Elektrické napětí?. Víte např. kdo to je Druid? Znáte a víte kdo je Michal Šalomoun? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Radíme proto zkusit hledat pojem Elektrické napětí v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je fyzika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.