Co je to?
Odborný výraz, definice slova Elektrické napětí. Co znamená pojem Elektrické napětí z kategorie Fyzika?

Co je Elektrické napětí?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Elektrické napětí

Elektrické napětí je název veličiny, která se označuje písmenem U. Měří se ve voltech. Volt je jednotka, která získala své jméno po fyzikovi italského původu, Alessandro Voltovi. Ke vzniku elektrického napětí dochází tam, kde dvě místa disponují rozdílným elektrickým potenciálem. Dříve se toto napětí označovalo jako elektromotorická síla. Určitý energetický potenciál mají náboje v každém bodě elektrického pole. Nulovou hodnotu má zemský povrch a předměty na něm. Pokud je potenciál tělesa vyšší než Země, označuje se jako kladný potenciál. Nižší potenciál je naopak záporný.
Elektrické napětí se vždy spojuje s elektrickým odporem a elektrickým proudem. Jejich vztah je definován v Ohmově zákonu. Elektrické napětí je považováno za sílu, která obvodem protlačí elektrony a tak vznikne elektrický proud. Pokud je napětí nízké, proud neprotéká, pokud je příliš vysoké, může dojít k přetížení. Elektrické napětí může být stejnosměrné nebo střídavé. Stejnosměrné napětí se nemění v čase, střídavé napětí je časově proměnné.


Co je to Elektrické napětí? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Elektrické napětí. Co znamená pojem Elektrické napětí z kategorie Fyzika?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Elektrické napětí s vašimi známými a kamarády na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Elektrické napětí se nachází v sekci fyzika

Klíčová slova: popis, význam pojmu, definice pojmu, slovník, odborný výraz, přesný význam, pojem, co znamená, přesný výraz, wiki, názvosloví, fyzika, formulace, vysvětlení, význam, informace, význam slova, Elektrické napětí


Pojem Elektrické napětí je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Elektrické napětí můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrické napětí (zkratka U), je jedna ze základních veličin při studiu a využívání elektřiny. Napětí jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body může způsobit elektrický proud a v analogii s kapalinou odpovídá rozdílu tlaků mezi dvěma body potrubí. Definuje se jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole, to jest práce, potřebná k přenesení jednotkového náboje mezi těmito body. Měří se voltmetrem a vyjadřuje se v jednotkách volt. Vztah mezi napětím a intenzitou proudu v určitém vodiči s elektrickým odporem tohoto vodiče vyjadřuje Ohmův zákon, v nejjednodušší podobě U = I × R. Napětí U (volty) na vodiči s odporem R (ohmů), kterým prochází proud I (ampér), se rovná jejich součinu.

Další zdroje informací o slovu Elektrické napětí

Hledat videa s názvem Elektrické napětí na Youtube

Zkusit najít heslo Elektrické napětí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Elektrické napětí ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Elektrické napětí ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít pojem Elektrické napětí ve Wikizdrojích

Najít pojem Elektrické napětí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrické napětí například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste zjistili co to je Elektrické napětí? resp. co přesně označuje termín Elektrické napětí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrické napětí, odpověď na dotaz co je to Elektrické napětí?. Víte např. kdo to je Daniel Volopich? Znáte a víte kdo je Peter Kliment? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Elektrické napětí v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je fyzika. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, kvantová fyzika molekuly, elektrické napětí, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.