Co je to?
Definice výrazu, termínu Elektrické napětí. Co znamená odborný pojem Elektrické napětí z kategorie Fyzika?

Co je to Elektrické napětí? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Elektrické napětí?

Elektrické napětí je název veličiny, která se označuje písmenem U. Měří se ve voltech. Volt je jednotka, která získala své jméno po fyzikovi italského původu, Alessandro Voltovi. Ke vzniku elektrického napětí dochází tam, kde dvě místa disponují rozdílným elektrickým potenciálem. Dříve se toto napětí označovalo jako elektromotorická síla. Určitý energetický potenciál mají náboje v každém bodě elektrického pole. Nulovou hodnotu má zemský povrch a předměty na něm. Pokud je potenciál tělesa vyšší než Země, označuje se jako kladný potenciál. Nižší potenciál je naopak záporný.
Elektrické napětí se vždy spojuje s elektrickým odporem a elektrickým proudem. Jejich vztah je definován v Ohmově zákonu. Elektrické napětí je považováno za sílu, která obvodem protlačí elektrony a tak vznikne elektrický proud. Pokud je napětí nízké, proud neprotéká, pokud je příliš vysoké, může dojít k přetížení. Elektrické napětí může být stejnosměrné nebo střídavé. Stejnosměrné napětí se nemění v čase, střídavé napětí je časově proměnné.


Co je to Elektrické napětí? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Elektrické napětí. Co znamená odborný pojem Elektrické napětí z kategorie Fyzika?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Elektrické napětí se známými na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Elektrické napětí je v kategorii fyzika

Klíčová slova: co je to Elektrické napětí?, význam pojmu, terminus technicus, přesný význam, pojem, fyzika, popis, wiki, co to je, slovník, názvosloví, lexikon, vysvětlení, informace, terminologie, definice, formulace, význam


Pojem Elektrické napětí je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Elektrické napětí? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrické napětí (zkratka U), je jedna ze základních veličin při studiu a využívání elektřiny. Napětí jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body může způsobit elektrický proud a v analogii s kapalinou odpovídá rozdílu tlaků mezi dvěma body potrubí. Definuje se jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole, to jest práce, potřebná k přenesení jednotkového náboje mezi těmito body. Měří se voltmetrem a vyjadřuje se v jednotkách volt. Vztah mezi napětím a intenzitou proudu v určitém vodiči s elektrickým odporem tohoto vodiče vyjadřuje Ohmův zákon, v nejjednodušší podobě U = I × R. Napětí U (volty) na vodiči s odporem R (ohmů), kterým prochází proud I (ampér), se rovná jejich součinu.

Pro další informace o termínu Elektrické napětí zkuste tyto odkazy

Zkusit najít Elektrické napětí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Elektrické napětí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Elektrické napětí ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Elektrické napětí na Google.cz

Zkusit najít slovo Elektrické napětí ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elektrické napětí ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrické napětí například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Elektrické napětí? resp. jaká je definice termínu Elektrické napětí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrické napětí, odpověď na dotaz co je to Elektrické napětí?. Víte např. kdo to je Zinédine Zidane? Znáte a víte kdo je Václav Vrbata? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto hledat termín Elektrické napětí hledat i v jiných kategoriích (než fyzika). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.