Co je to?
Výraz, termín, definice slova Benelux. Co znamená odborný pojem Benelux z kategorie Politika?

Co je Benelux? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Benelux?

Benelux se pojem, kterým se označují země Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Jde o volné společenství těchto tří zemí. Samotný název je tvořen počátečními písmeny jmen států, tedy Belgium, Netherlands a Luxembourg. Důvodem pro vznik tohoto společenství byly společné dějiny, kdy tyto tři země byly součástí tzv. Habsburského Nizozemí. Celní unie vznikla v roce 1948, časem se změnila na hospodářskou unii. Země Beneluxu mají společnou malou rozlohu, jsou hustě zalidněné a řadí se k nejvyspělejším státům Evropy. Celkovou rozlohou je Benelux menší než ČR, zahrnuje necelých 74 tisíc kilometrů čtverečních.
V Belgii žijí Vlámové a Valoni, mluví se zde nizozemsky a francouzsky. Hlavní město Brusel je sídlem EU. Průmyslově se Belgie orientuje na strojnictví a hutě, proslulé jsou také krajky, broušené diamanty a čokoláda. Velkým přístavem jsou Antverpy. Nizozemí leží kolem ústí řeky Rýna. Významné je zde zemědělství, především pěstování květin a chov skotu pro mléčnou produkci, zvláště sýrů, a také rybolov. Známé jsou přístroje značky Phillips. Velkými přístavními městy jsou Rotterdam a Amsterdam. Lucembursko je malý stát s hlavním městem Lucemburkem. Vyniká výrobou oceli a sýrů a nejvyšším průměrným HDP na člověka.


Co je to Benelux? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Benelux. Co znamená odborný pojem Benelux z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Benelux? Pak se o ní podělte s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Benelux je v kategorii politika

Klíčová slova: formulace, definice pojmu, terminus technicus, význam pojmu, termín, terminologie, co znamená, co to je, vysvětlení, význam, heslo, co je to Benelux?, přesný výraz, popis, lexikon, politika, význam slova, pojem


Pojem Benelux je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Benelux? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Benelux je označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Jeho název je odvozen od počátečních písmen jmen těchto zemí, tedy Belgium, Netherlands, Luxembourg.
Všechny tři státy mají i společnou historii, jelikož část dějin byly všechny součástí Habsburského Nizozemí, skládajícího se z řady malých autonomních provincií. V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou unii. Země jsou malé a mají vysokou hustotu zalidnění, pokládají se za nejvyspělejší v Evropě. Celková rozloha jejich území je 74 622 km², tedy lehce menší než Česká republika.

Další informační zdroje o slovu Benelux

Vyhledat heslo Benelux ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat frázi Benelux ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Benelux na Youtube

Zkusit najít frázi Benelux ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Benelux na Google.cz

Hledat výraz Benelux ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Benelux například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Právě jste zjistili jaká je definice slova Benelux? resp. jaký je význam pojmu Benelux? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Benelux, odpověď na dotaz co je to Benelux?. Víte např. kdo to je Ludvík Svoboda? Znáte a víte kdo je Roman Říčař? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v politika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.