Co je to?
Výraz, termín, definice slova Předsudek. Co znamená odborný pojem Předsudek z kategorie Psychologie?

Co je to Předsudek? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Předsudek?

Předsudek je jiný název pro předpojatost, pro názor, který si člověk vytvoří předem a zaujme vůči někomu nebo něčemu negativní postoj nebo přebírá pochybné závěry od někoho jiného. Předsudek může vycházet z neúplných nebo mylných informací nebo pramení z vlastní osobnosti člověka.
Lidé, kteří mají předsudky, mívají často diskriminující chování např. vůči mužům, ženám, menšinám, rasám, náboženstvím, lidem určitého věku a dalším.


Co je to Předsudek? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Předsudek. Co znamená odborný pojem Předsudek z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi přáteli na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Předsudek je v kategorii psychologie

Klíčová slova: odborný výraz, psychologie, co to je, přesný výraz, význam pojmu, heslo, definice, terminus technicus, termín, informace, formulace, názvosloví, synonymum, terminologie, co je to Předsudek?, popis, slovník, definice pojmu


Pojem Předsudek je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Předsudek?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Předsudek je zakořeněný úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu. Obvykle vychází ze stereotypů, neoprávněného zobecnění nebo zjednodušení zkušenosti.
Předsudky jako rychlá orientace ve světě patří na druhé straně k základním pilířům lidského přístupu ke světu a ve formě indukce jsou i základem moderní vědy. Jsou však náchylné ke zkreslování skutečnosti. Z hlediska postojů, které z předsudků vycházejí, můžeme některé předsudky považovat za pozitivní, jiné za negativní, ústící v netoleranci a případně i diskriminaci. Jako o negativních uvažujeme zejména o předsudcích vůči určitým osobám, skupinám a kulturním a společenským institucím.

Jiné zdroje informací o pojmu Předsudek

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Předsudek ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Předsudek ve vyhledávači Qwant

Najít termín Předsudek ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Předsudek na Google.cz

Zkusit najít termín Předsudek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Předsudek na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Předsudek například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď už víte co znamená slovo Předsudek? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Předsudek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Předsudek, odpověď na dotaz co je to Předsudek?. Víte např. kdo to je Garant? Znáte a víte kdo je Archimédés? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než psychologie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte-li chvilku času, podívejte se prosím na partnerskou stránku plnou obrázků vhodných na plochu počítače. Jsou zde stovky tapet v desítkách kategorií. Vybere si proto určitě každý.