Co je to?
Definice odborného termínu, slova Akceptovat. Co znamená pojem Akceptovat z kategorie Latina?

Co je Akceptovat?

Co znamená termín Akceptovat? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Slovo akceptovat je pojem používaný v různých souvislostech a má více významů, které se liší v závislosti na situaci. Slovo má původ v latině, ve slově acceptare. Toto slovo bylo používáno v latinském jazyce v různých kontextech, například v právních, obchodních a společenských souvislostech. Význam slova se postupem času rozvinul. Ve středověké latině, která byla užívána v církevních, akademických a právních textech, se acceptare začalo používat ve smyslu schválit nebo uznat platnost, často spojené s přijímáním nějakého dokumentu, názoru nebo myšlenky. S postupujícím vývojem jazyka bylo slovo acceptare přejato do různých evropských jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny a dalších. V moderní češtině se z latinského acceptare vyvinulo slovo akceptovat. Toto slovo znamená přijmout, schválit nebo uznat něco jako platné, a to ve všemožných kontextech, od osobních postojů až po právní transakce a obchodní dohody. Obecně lze říci, že znamená schvalovat, povolovat, uznávat nebo přijímat něco či někoho.
Akceptovat ve smyslu schvalovat nebo povolovat znamená souhlasit s něčím, co je předloženo k posouzení, a vyjádřit schválení nebo povolení. Akceptovat může také znamenat přijímat něco či někoho a uznávat jeho existenci, hodnotu nebo význam. Ve smyslu akceptování nabídky nebo dárku se slovo odkazuje na to, že se něco přijímá bez výhrad a s vděčností. V oblasti financí může akceptovat také znamenat přijímat platby, zejména v kontextu obchodních transakcí.


Co je to Akceptovat? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Akceptovat. Co znamená pojem Akceptovat z kategorie Latina?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Akceptovat sdílet s kolegy prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Akceptovat patří do sekce latina

Klíčová slova: názvosloví, co je to Akceptovat?, význam slova, wiki, termín, synonymum, definice pojmu, co to je, latina, přesný význam, Akceptovat, informace, definice, popis, latina, vysvětlení, význam, přesný výraz


Pojem Akceptovat je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Akceptovat ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Akceptovat ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít výraz Akceptovat ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Akceptovat ve vyhledávači Yahoo

Hledat výraz Akceptovat na Google obrázcích

Zkusit najít termín Akceptovat ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Akceptovat například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit co znamená slovo Akceptovat? resp. co se přesně ukrývá za slovem Akceptovat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akceptovat, odpověď na dotaz co je to Akceptovat?. Víte např. kdo to je Inovátor? Znáte a víte kdo je Gerolamo Cardano? Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Radíme proto zkusit hledat pojem Akceptovat v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je latina. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie latina, Kniha se svíčkou, akceptovat, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.