Co je to?
Definice výrazu, termínu Akceptovat. Co znamená odborný pojem Akceptovat z kategorie Latina?

Co je Akceptovat? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Akceptovat?

Slovo akceptovat je pojem používaný v různých souvislostech a má více významů, které se liší v závislosti na situaci. Slovo má původ v latině, ve slově acceptare. Toto slovo bylo používáno v latinském jazyce v různých kontextech, například v právních, obchodních a společenských souvislostech. Význam slova se postupem času rozvinul. Ve středověké latině, která byla užívána v církevních, akademických a právních textech, se acceptare začalo používat ve smyslu schválit nebo uznat platnost, často spojené s přijímáním nějakého dokumentu, názoru nebo myšlenky. S postupujícím vývojem jazyka bylo slovo acceptare přejato do různých evropských jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny a dalších. V moderní češtině se z latinského acceptare vyvinulo slovo akceptovat. Toto slovo znamená přijmout, schválit nebo uznat něco jako platné, a to ve všemožných kontextech, od osobních postojů až po právní transakce a obchodní dohody. Obecně lze říci, že znamená schvalovat, povolovat, uznávat nebo přijímat něco či někoho.
Akceptovat ve smyslu schvalovat nebo povolovat znamená souhlasit s něčím, co je předloženo k posouzení, a vyjádřit schválení nebo povolení. Akceptovat může také znamenat přijímat něco či někoho a uznávat jeho existenci, hodnotu nebo význam. Ve smyslu akceptování nabídky nebo dárku se slovo odkazuje na to, že se něco přijímá bez výhrad a s vděčností. V oblasti financí může akceptovat také znamenat přijímat platby, zejména v kontextu obchodních transakcí.


Co je to Akceptovat? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Akceptovat. Co znamená odborný pojem Akceptovat z kategorie Latina?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s blízkými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Akceptovat je v kategorii latina

Klíčová slova: terminologie, význam, popis, pojem, přesný význam, vysvětlení, definice pojmu, Akceptovat, slovník, termín, definice, odborné názvosloví, význam pojmu, co to je, co znamená, lexikon, přesný výraz, informace


Pojem Akceptovat je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Vyhledat pojem Akceptovat ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Akceptovat na Youtube

Hledat pojem Akceptovat ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Akceptovat na Google.cz

Vyhledat výraz Akceptovat ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Akceptovat ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Akceptovat například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Akceptovat? resp. co přesně znamená slovo Akceptovat? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akceptovat, odpověď na dotaz co je to Akceptovat?. Víte např. kdo to je Jim Clark? Znáte a víte kdo je Bob Gainey? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání odborného pojmu Akceptovat i v jiné kategorii než je sekce latina. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.