Co je to?
Odborný výraz, definice slova Hegemonie. Co znamená pojem Hegemonie z kategorie Politika?

Co je Hegemonie?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Hegemonie?

Hegemonie je pojem z oblasti politiky a ekonomiky. Název se používá pro popis politického a ekonomického systému, ve kterém jedna skupina nebo země má dominanci a kontrolu nad ostatními. To se vztahuje jak na mocenské struktury, tak na kulturní aspekty společnosti. V politice se hegemonie obvykle týká dominance jednoho státu nebo mocnosti nad ostatními státy. Hegemon vytváří pravidla, která určují politické a ekonomické podmínky pro ostatní země. Tato mocnost pak může využívat svou převahu k prosazování svých vlastních zájmů a hodnot. Hegemonie se často spojuje s hospodářskou silou a je založena na převaze ve výrobě, obchodu a finančním systému. Hegemonický stát nebo skupina států může ovládat světový trh a stanovovat pravidla pro mezinárodní obchod. To jim poskytuje výhodu v podobě zvýšeného přístupu k přírodním zdrojům, levnější výrobě a většímu vlivu na mezinárodní politiku.
Hegemonie se může také týkat kultury. Kulturní hodnoty a normy hegemonického státu nebo skupiny států se šíří do ostatních částí světa. To může znamenat jazyk, zvyky, způsoby života, umění a média. Hegemonická kultura může převládat a ovlivňovat místní kultury, které se snaží udržet svou identitu. Hegemonie bývá obvykle přirozeným výsledkem silného hospodářského a politického vlivu jednoho státu nebo skupiny států. Může však také vznikat násilně, imperialistickou expanzí, ekonomického vydíráním nebo jinými nelegálními formami. Hegemonie není statickým stavem a může se měnit v průběhu času.


Co je to Hegemonie? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Hegemonie. Co znamená pojem Hegemonie z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Hegemonie se nachází v sekci politika

Klíčová slova: přesný výraz, definice pojmu, co znamená, synonymum, odborný výraz, význam pojmu, pojem, Hegemonie, informace, slovo, co je to Hegemonie?, názvosloví, odborné názvosloví, wiki, terminus technicus, slovník, terminologie, přesný význam


Pojem Hegemonie je v kategorii politika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Hegemonie můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hegemonie (z řec. hegemon – „vládce“) je proces působení mocenských praktik, kterými vládnoucí skupiny ve společnosti udržují status quo, a to za pomoci budování preventivního souhlasu společensky podřízených skupin se společenským řádem. Lze ji též popsat jako uspořádání sil skupin způsobem, kdy jedna skupina – ať už přímo, či nepřímo – vládne ostatním bez potřeby použití hrubé síly.
Vládnoucí skupina či jedinec se nazývá hegemon.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Hegemonie ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Hegemonie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hegemonie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Hegemonie ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Hegemonie na Youtube

Vyhledat heslo Hegemonie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Hegemonie například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Hegemonie? resp. co znamená slovo Hegemonie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hegemonie, odpověď na dotaz co je to Hegemonie?. Víte např. kdo to je Barbar? Znáte a víte kdo je John Denver? Data na webu nejsou pravidelně aktualizovaná, texty nemusí vždy reflektovat aktuální stav. podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je politika. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Navštivte partnerskou stránku plnou tapet na plochu počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Vybírejte z řady motivů od mořských tapet až po oblíbené tapety sportovních aut.