Co je to?
Výraz, termín, definice slova Tůň. Co znamená odborný pojem Tůň z kategorie Příroda?

Co je Tůň? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Tůň?

Tůň se nachází v nivním okolí potoků a řek. Jde o celý ekosystém, který se podobá kruhu nebo má oválný tvar. Jde o útvar naplněný vodou, který není propojen s nějakým tokem. K propojení může dojít, pokud je překročen normální stav vody. Tůně se liší hloubkou. Žije v nich mnoho různých rostlin, živočichů i mikroorganizmů. Okolní rostliny tvoří zvláštní ekosystém. Příčinou vzniku tůní bývají nejčastěji zátopy terénu jako důsledek změny terénu při povodních. Může jít i o oddělení mrtvého ramena řeky nebo potoka. Voda se doplňuje při deštích nebo záplavách, popřípadě průsakem z dalších vrstev, které jsou značně propustné.
Obvykle bývají zastíněny stromy v okolí, takže na jejich dně se nachází velké množství napadaného listí. Rostlinné zbytky na dně se rozkládají, materiálu stále přibývá a hloubka a plocha vody tůní se zmenšuje. Tůně tak mohou pozvolna zanikat. Někdy se jako tůně označují i přirozené nádrže se stojatou vodou. Ty mohou být trvalé nebo jen občasné. U moří vznikají přílivové tůně.


Co je to Tůň? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Tůň. Co znamená odborný pojem Tůň z kategorie Příroda?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Tůň můžete sdílet s kolegy na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Tůň je v kategorii příroda

Klíčová slova: pojem, formulace, odborný výraz, Tůň, wiki, terminologie, co to je, slovo, přesný výraz, význam pojmu, význam, přesný význam, termín, příroda, co znamená, příroda, vysvětlení, definice pojmu


Pojem Tůň je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Tůň? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Tůň je sladkovodní ekosystém tvaru kruhu či oválu nacházející se v nivách řek či potoků. Je to deprese naplněná vodou, která není za normálního stavu vody spojená se samotným tokem nebo jiným akvatickým ekosystémem. Hloubka tůní bývá různá.
Ekosystém tůně skýtá velké množství rostlinných i živočišných druhů a mikroorganizmů. V okolí tůní roste specifická vegetace.

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat videa s názvem Tůň na Youtube

Zkusit najít výraz Tůň ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Tůň ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat frázi Tůň ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Tůň ve Wikizdrojích

Hledat pojem Tůň ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Tůň například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Nyní už nejspíš víte co to je Tůň? resp. jaká je definice slova Tůň? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Tůň, odpověď na dotaz co je to Tůň?. Víte např. kdo to je Poddaný? Znáte a víte kdo je Guru Jára? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je příroda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.