Co je to?
Definice výrazu, termínu Chudoba. Co znamená odborný pojem Chudoba z kategorie Ekonomie?

Co je Chudoba? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Chudoba?

Chudoba je pojem, který slouží k označení lidí trpících hmotnou nouzí. Člověk trpící chudobou nemá zajištěny základní podmínky pro to, aby žil důstojným životem a aby byly uspokojovány jeho nejzákladnější potřeby. Může mít nedostatek potravin, ošacení, pitné vody, bydlení, zdravotní péče, přístupu ke vzdělání apod.
Jeho podmínky života odporují základním lidským právům, takže trpí podvýživou, hladem, náchylností k nemocem, poruchami imunity, sníženou délkou života, vysokou dětskou úmrtností a dalšími důsledky. Za příčinu tohoto stavu se nejčastěji považuje nedostatek peněz a nejčastěji je spojován s rozvojovými zeměmi.


Co je to Chudoba? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Chudoba. Co znamená odborný pojem Chudoba z kategorie Ekonomie?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Chudoba s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Chudoba je v kategorii ekonomie

Klíčová slova: vysvětlení, terminologie, pojem, formulace, popis, Chudoba, termín, význam pojmu, slovo, informace, ekonomie, co je to Chudoba?, lexikon, definice pojmu, heslo, přesný výraz, přesný význam, odborné názvosloví


Pojem Chudoba je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Chudoba? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Chudoba označuje sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem.
V dnešní době se díky medializaci pojem chudoba spojuje zejména s životními poměry lidí v rozvojových zemích a používá se pro stav, který nezajišťuje člověku základní podmínky pro důstojný život a uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb. Je spojen se značnou hmotnou nouzí, nedostatkem potravin, nezávadné pitné vody, ošacení, špatné situace s bydlením, nedostatečným či žádným přístupem k základní zdravotní péči, vzdělání, ap. Důsledkem chudoby bývá chronický hlad, podvýživa, nedostatečná imunita nebo nevzdělanost, náchylnost k nemocem, deprese, vysoká dětská úmrtnost, nebo nízká střední délka života. Je stavem kdy jsou životní podmínky člověka v rozporu se základními lidskými právy. Z hlediska sociální politiky představuje chudoba jeden z nejobtížněji řešitelných problémů. Zároveň chudoba představuje jeden z nejvýraznějších motivačních prvků, kdy je motorem vzdělání, migrace obyvatelstva atp.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat slovo Chudoba ve fulltextu vyhledávače Info.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Chudoba ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Chudoba ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Chudoba na Google.cz

Zkusit najít heslo Chudoba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Chudoba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Chudoba například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Chudoba? resp. co přesně znamená slovo Chudoba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Chudoba, odpověď na dotaz co je to Chudoba?. Víte např. kdo to je Otto Skorzeny? Znáte a víte kdo je Michel Foucault? Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Chudoba i v jiné sekci než v ekonomie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!