Co je to?
Odborný výraz, definice slova Derivace. Co znamená pojem Derivace z kategorie Matematika?

Co je to Derivace? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Derivace?

Změna obrazového vyjádření určité matematické funkce v případě, dojde-li k nekonečně malé změně vstupních hodnot této funkce. Názorným příkladem je vyjádření rovnice tečny (přímky, která má s křivkou společný jenom jeden dotykový bod) ke grafu funkce v libovolném bodě jejího průběhu. Derivace se objevuje už v 17. století jako řešení geometrických a fyzikálních problémů.


Co je to Derivace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Derivace. Co znamená pojem Derivace z kategorie Matematika?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Derivace patří do sekce matematika

Klíčová slova: co to je, definice pojmu, informace, terminologie, přesný výraz, odborné názvosloví, slovník, význam pojmu, vysvětlení, termín, co znamená, slovo, přesný význam, definice, synonymum, heslo, význam, matematika


Pojem Derivace je v kategorii matematika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Derivace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu. Derivace nějaké funkce je změna (růst či pokles) obrazu této funkce v poměru k (ideálně) nekonečně malé změně jejích argumentů. Opačným procesem k derivování je integrování.

Další zdroje informací o slovu Derivace

Najít výraz Derivace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Derivace ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Derivace ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Derivace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Derivace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Derivace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Derivace například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Derivace? resp. jaká je definice termínu Derivace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Derivace, odpověď na dotaz co je to Derivace?. Víte např. kdo to je Šmejdíř? Znáte a víte kdo je Chiméra? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než matematika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.