Co je to?
Výraz, termín, definice slova Reparace. Co znamená odborný pojem Reparace z kategorie Politika?

Co je Reparace? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Reparace?

Reparace je označení pro odškodné, náhradu újmy. Stanoví se tak forma odčinění škody, kterou některý ze subjektů mezinárodního práva způsobil tím, že porušil uzavřené dohody a mezinárodní normy. Jde o náhradu škody, většinou v penězích. Ta je poskytnuta poškozenému subjektu. Výše náhrady musí odpovídat skutečné výši škody, která byla subjektu způsobena. V politice se používá většinou spojení válečné reparace, tedy odškodnění, které vyplácí poražená země vítězi nebo vítězům. Forma plnění je různá, může jít o finance nebo nepeněžní náhradu.
To, jak budou reparace uhrazeny, se stanovuje po ukončení války smluvně, mírovou smlouvou. O reparacích se někdy jedná i dodatečně, stávají se i předmětem dlouhodobých sporů na úrovni států. Velmi často se hovoří o reparacích v souvislosti s druhou světovou válkou a závazky Německa vůči ostatním státům. Zdůrazňuje se nutnost reparační spory uzavřít a věnovat se budoucí spolupráci.


Co je to Reparace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Reparace. Co znamená odborný pojem Reparace z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Reparace sdílejte s ostatními na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Reparace je v kategorii politika

Klíčová slova: definice, politika, synonymum, terminus technicus, slovník, význam slova, definice pojmu, wiki, přesný výraz, heslo, význam, slovo, co je to Reparace?, pojem, politika, odborné názvosloví, informace, názvosloví


Pojem Reparace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Reparace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Válečné reparace jsou odškodným placeným po válce poraženým státem vítěznému státu či vítězným státům. Plnění reparaci může být ve formě peněžité i nepeněžité. Placení reparací po skončení války bývá dohodnuto mírovou smlouvou.

Další možné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Reparace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Reparace ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Reparace ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Reparace na Youtube

Zkusit najít termín Reparace ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Reparace ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Reparace například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Reparace? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Reparace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Reparace, odpověď na dotaz co je to Reparace?. Víte např. kdo to je Sophie Marceau? Znáte a víte kdo je Alena Veliká? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Reparace i v jiné sekci než v politika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.