Co je to?
Výraz, termín, definice slova Bianco směnka. Co znamená odborný pojem Bianco směnka z kategorie Bankovnictví?

Co je to Bianco směnka? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Bianco směnka?

Směnka, ve které v okamžiku jejího vydání není vyplněn jeden či více údajů. Neúplné vyplnění ale nesmí být takového rozsahu, aby bianco směnka ztratila svoji platnost. Obvykle z údajů chybí částka a splatnost. Bianco směnka je zajišťovacím nástrojem pro zajištění splácení úvěru, ať již bankovního nebo nebankovního.
Chybějící údaje se do prázdných políček dopisují až dodatečně. Děje se tak na základě dohody o vyplňovacím směnečném právu, která přesně určuje, kdy věřitel může směnku vyplnit a použít. Obvykle tato situace nastává v případě, že dlužník nedokáže splácet své závazky. Potom mu je věřitel oprávněn podle zmiňované směnečné dohody k úvěru oprávněn vyplnit bianco směnku na vypočtenou částku z dluhu a uvést její splatnost. Věřitel předloží směnku k proplacení. Pokud k němu nedojde, je oprávněn dlužníka žalovat. Soud po proběhlém řízení uloží dlužníkovi směnečný rozkaz. Jestliže dlužník vše v pořádku uhradí, potom věřitel musí směnku buď skartovat nebo vrátit. V případě, že tak neučiní, může nastat situace, kdy dlužník sice svůj dluh již zaplatil, ale věřitel po něm může vymáhat dlužnou částku znovu. Tehdy se ovšem věřitel dopouští podvodu. Pravidla týkající se likvidace bianco směnky také přesně určuje dohoda o vyplňovacím směnečném právu.


Výraz, termín, definice slova Bianco směnka. Co znamená odborný pojem Bianco směnka z kategorie Bankovnictví?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Bianco směnka s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Bianco směnka se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: odborné názvosloví, Bankovnictví, vysvětlení, terminologie, Bankovnictví, Bianco směnka, přesný výraz, co znamená, lexikon, popis, význam pojmu, informace, co je to Bianco směnka?, termín, význam slova, slovo, odborný výraz, pojem


Pojem Bianco směnka je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Bianco směnka v následujících vyhledávačích

Najít heslo Bianco směnka ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Bianco směnka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Bianco směnka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Bianco směnka na Google.cz

Hledat videa s názvem Bianco směnka na Youtube

Vyhledat termín Bianco směnka ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Bianco směnka například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikipedii nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Bianco směnka? resp. co znamená Bianco směnka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bianco směnka, odpověď na dotaz co je to Bianco směnka?. Víte např. kdo to je Biolog? Znáte a víte kdo je Lajdák? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.