Co je to?
Výraz, termín, definice slova Bianco směnka. Co znamená odborný pojem Bianco směnka z kategorie Bankovnictví?

Co je to Bianco směnka? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Bianco směnka?

Směnka, ve které v okamžiku jejího vydání není vyplněn jeden či více údajů. Neúplné vyplnění ale nesmí být takového rozsahu, aby bianco směnka ztratila svoji platnost. Obvykle z údajů chybí částka a splatnost. Bianco směnka je zajišťovacím nástrojem pro zajištění splácení úvěru, ať již bankovního nebo nebankovního.
Chybějící údaje se do prázdných políček dopisují až dodatečně. Děje se tak na základě dohody o vyplňovacím směnečném právu, která přesně určuje, kdy věřitel může směnku vyplnit a použít. Obvykle tato situace nastává v případě, že dlužník nedokáže splácet své závazky. Potom mu je věřitel oprávněn podle zmiňované směnečné dohody k úvěru oprávněn vyplnit bianco směnku na vypočtenou částku z dluhu a uvést její splatnost. Věřitel předloží směnku k proplacení. Pokud k němu nedojde, je oprávněn dlužníka žalovat. Soud po proběhlém řízení uloží dlužníkovi směnečný rozkaz. Jestliže dlužník vše v pořádku uhradí, potom věřitel musí směnku buď skartovat nebo vrátit. V případě, že tak neučiní, může nastat situace, kdy dlužník sice svůj dluh již zaplatil, ale věřitel po něm může vymáhat dlužnou částku znovu. Tehdy se ovšem věřitel dopouští podvodu. Pravidla týkající se likvidace bianco směnky také přesně určuje dohoda o vyplňovacím směnečném právu.


Výraz, termín, definice slova Bianco směnka. Co znamená odborný pojem Bianco směnka z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Bianco směnka doporučujeme sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Bianco směnka se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: popis, přesný výraz, definice pojmu, Bianco směnka, pojem, Bankovnictví, odborné názvosloví, vysvětlení, formulace, lexikon, terminologie, přesný význam, odborný výraz, heslo, co je to Bianco směnka?, informace, názvosloví, definice


Pojem Bianco směnka je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat videa s názvem Bianco směnka na Youtube

Vyhledat pojem Bianco směnka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Bianco směnka na Google.cz

Zkusit najít výraz Bianco směnka ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Bianco směnka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Bianco směnka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Bianco směnka například ve Wikipedii, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Bianco směnka? resp. jaký je přesný význam slova Bianco směnka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bianco směnka, odpověď na dotaz co je to Bianco směnka?. Víte např. kdo to je Jan Cempírek? Znáte a víte kdo je Sexuolog? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Bankovnictví). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.