Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Družstevní byt. Co znamená pojem Družstevní byt z kategorie Právo?

Co to je Družstevní byt? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Družstevní byt?

Družstevní byt je byt, který nepatří konkrétní fyzické osobě, ale je ve vlastnictví bytového družstva a člen družstva má k družstevnímu bytu právo nájmu. Právoplatný člen družstva nemůže družstevní byt prodat, pouze převést za úplatu na někoho jiného své členství a podíl v družstvu. Součástí tohoto podílu je ji právo k nájmu bytu.
Tyto byty nejsou zapsány v katastru nemovitostí samostatně. S členstvím v družstvu nesouvisí pouze práva, ale také určité povinnosti.


Co je to Družstevní byt? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Družstevní byt. Co znamená pojem Družstevní byt z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Družstevní byt doporučujeme sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Družstevní byt se nachází v sekci Právo

Klíčová slova: terminus technicus, význam slova, lexikon, termín, terminologie, informace, Družstevní byt, pojem, synonymum, definice pojmu, přesný význam, význam, vysvětlení, odborný výraz, heslo, přesný výraz, názvosloví, definice


Pojem Družstevní byt je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Družstevní byt? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Družstevní byt, případně družstevní nebytový prostor, je takový, který:

♦ Nachází se v budově ve (spolu)vlastnictví bytového družstva
♦ Je ve (spolu)vlastnictví bytového družstva a zároveň byl pronajat členovi družstva, který se podílel za pomoci členského vkladu na jeho pořízení (podílet se mohl i předchůdce nájemce)
♦ Je umístěn v jiné nemovitosti než v té, kterou vlastní družstvo, avšak člen bytového družstva se na pořízení takového bytu podílel členským vkladem v rámci družstevní bytové výstavby; podmínkou je, aby bytové družstvo mělo k takovému bytu právo, jenž odpovídá věcnému břemenu

Další zdroje informací o slovu Družstevní byt

Najít termín Družstevní byt ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Družstevní byt ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Družstevní byt ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Družstevní byt ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Družstevní byt na Google.cz

Vyhledat pojem Družstevní byt ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Družstevní byt například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Družstevní byt? resp. co vlastně znamená slovo Družstevní byt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Družstevní byt, odpověď na dotaz co je to Družstevní byt?. Víte např. kdo to je Josef Kokta? Znáte a víte kdo je Kverulant? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Družstevní byt hledat i v jiných kategoriích (než Právo) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.