Co je to?
Odborný výraz, definice slova Školné. Co znamená pojem Školné z kategorie Školství?

Co je Školné?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Školné?

Školné je název pro poplatek za studia. Mělo by pokrýt náklady, které jsou se studiemi spojené. Školného využívá také stát, když chce částečně regulovat volby studijního zaměření nebo poptávku po určitém oboru. Pro úhradu školného využívají studenti úspory, příjmy z brigád, granty a stipendia, sponzoring od budoucího zaměstnavatele či studentské půjčky.
Na státních školách se školné většinou neplatí, i když v některých zemích tomu tak není. Platí se v soukromých školách. U nás se vybírá školné na vysokých školách při překročení obvyklé doby studia.


Co je to Školné? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Školné. Co znamená pojem Školné z kategorie Školství?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s bližními na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Školné se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: definice pojmu, odborné názvosloví, co znamená, terminologie, slovo, popis, Školství, přesný výraz, synonymum, heslo, Školné, definice, význam, informace, terminus technicus, formulace, co je to Školné?, co to je


Pojem Školné je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Školné? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Školné je poplatek za studium.
Školné je stanovováno k hrazení nákladů spojených se studiem či pomocí něho stát reguluje poptávku po studiu nebo volbu oboru. Studenti mohou hradit školné z úspor, rodinných peněz, aktuálního přijmu, studentské půjčky od státu či banky či mohou získat stipendium, grant z nadací či je může sponzorovat firma (např. budoucí zaměstnavatel). Například v USA je často splácení studentské půjčky vázáno na dosažení určité hranice příjmu, od které absolvent začne půjčku hradit.

Jiné zdroje informací o pojmu Školné

Zkusit najít výraz Školné ve vyhledávači Yahoo

Najít heslo Školné ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Školné ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Školné ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Školné na Google.cz

Najít slovo Školné ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Školné například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Školné? resp. co znamená Školné? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Školné, odpověď na dotaz co je to Školné?. Víte např. kdo to je Karolína Kopíncová? Znáte a víte kdo je Boris Jelcin? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Pokuste se najít termín Školné i v jiné kategorii než v Školství. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Školství, žáci, Školné, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.