Co je to?
Výraz, termín, definice slova Destilace. Co znamená odborný pojem Destilace z kategorie Fyzika?

Co je to Destilace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Destilace

Destilace je název pro způsob oddělení kapalných látek, popřípadě pro oddělení kapalných látek od látek netěkavých, jehož základem je různá teplota varu. Destilace je využívána především při zpracovávání ropy a v potravinářské výrobě, především při produkci destilátů. V organické chemii se jedná o zcela obvyklou metodu separace. Při destilaci dochází k oddělení dvou nebo více látek, které mají různý bod varu nebo těkavosti. Pokud se zahřeje dvousložková směs na teplotu varu, přechází směs, která má více těkavé složky, do skupenství plynu.
Destilace existuje více druhů. Prostá destilace se používá při oddělování kapalin, které mají teplotu varu rozdílnou alespoň o 50 stupňů. K tomuto druhu destilace je potřeba pouze jednoduché zařízení – destilační baňka, přestupník s teploměrem, chladič, alonže a jímací baňky. Tyto části se spojují zábrusy. S celou sestavou je nutno pracovat opatrně a je nutno dbát na to, aby baňka nebyla naplněna více, než do dvou třetin.


Co je to Destilace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Destilace. Co znamená odborný pojem Destilace z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Destilace je v sekci fyzika

Klíčová slova: termín, informace, odborný výraz, heslo, význam, vysvětlení, lexikon, přesný význam, co to je, formulace, názvosloví, wiki, co je to Destilace?, terminus technicus, definice pojmu, popis, synonymum, slovník


Pojem Destilace je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Destilace? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi. Uplatňuje se v chemickém průmyslu například při zpracování ropy či v potravinářském průmyslu při výrobě pálenky — destilátů.
Destilace je čisticí operace, při níž se oddělují dvě nebo více kapalin, které se liší těkavostí. Při zahřátí dvousložkové směsi (nástřiku) na teplotu varu přechází do plynné fáze směs bohatší na těkavější složku. Kondenzací plynné fáze v tepelném výměníku se získá kapalina (destilát) s větším podílem těkavější složky než v původní kapalné směsi. Zbylá kapalná fáze je naopak obohacena o méně těkavou složku a nazývá se destilační zbytek.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít výraz Destilace ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Destilace na Youtube

Hledat slovo Destilace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Destilace ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Destilace ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Destilace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Destilace například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Nyní již víte co znamená slovo Destilace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Destilace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Destilace, odpověď na dotaz co je to Destilace?. Víte např. kdo to je Kuplíř? Znáte a víte kdo je Mikejepan? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Destilace v jiné sekci než fyzika. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.