Co je to?
Odborný výraz, definice slova Úřednická vláda. Co znamená pojem Úřednická vláda z kategorie Politika?

Co je to Úřednická vláda? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Úřednická vláda?

Úřednická vláda je označení takového typu vlády, která nemá tradiční složení z politických stran, ale převažují v ní odborníci z různých oblastí a bez stranické příslušnosti. Nejedná se o trvalou vládu, slouží k překonání určitého času do sestavení klasické stabilní vlády.
Úřednická vláda vzniká často v kritických dobách, jako je poválečné období a podobně. Jmenuje ji většinou prezident. Tam, kde demokratické procesy teprve začínají, bývá využívána úřednická vláda po odstoupení vlády nebo vyslovení nedůvěry v tuto vládu, popřípadě při koaličních krizích.


Co je to Úřednická vláda? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Úřednická vláda. Co znamená pojem Úřednická vláda z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Úřednická vláda s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Úřednická vláda je v kategorii Politika

Klíčová slova: co je to Úřednická vláda?, informace, lexikon, formulace, význam, odborné názvosloví, terminologie, definice, wiki, Politika, Politika, terminus technicus, Úřednická vláda, přesný výraz, názvosloví, slovo, co to je, význam slova


Pojem Úřednická vláda je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Úřednická vláda? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Jako úřednická vláda se označuje vláda, která není založená primárně na rozdělení moci mezi relevantními politickými silami, ale zasedají v ní spíš nestraničtí odborníci na příslušné rezorty; obvykle bývá pouze dočasná, určená k překlenutí období do vzniku další plnohodnotné vlády. Obvyklá je v nestabilních dobách jako například po válce, nebo v ještě nevyspělých, vznikajících demokraciích. Často ji dosazuje vládnoucí nebo reprezentativní hlava státu.
V počínajících, ještě ne zcela vyvinutých demokraciích může být úřednická vláda dosazována po vyslovení nedůvěry parlamentem, nebo po odstoupení vlády nebo jejích klíčových činitelů.
Ve poměrných volebních systémech s častou potřebou tvořit koalice k vytvoření většiny úřednická vláda nastupuje v dobách koaličních krizí, tedy v dobách změn zájmů koaličních partnerů.

Další zdroje informací o slovu Úřednická vláda

Najít termín Úřednická vláda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Úřednická vláda ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Úřednická vláda na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Úřednická vláda ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Úřednická vláda na Youtube

Hledat výraz Úřednická vláda ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Úřednická vláda například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Úřednická vláda? resp. co znamená Úřednická vláda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úřednická vláda, odpověď na dotaz co je to Úřednická vláda?. Víte např. kdo to je Helena Štáchová? Znáte a víte kdo je Wolverine? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Politika. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!