Co je to?
Definice odborného termínu, slova Viskozita. Co znamená pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Co je Viskozita? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Viskozita

Viskozita, jiným slovem vazkost, patří k fyzikálním veličinám. Její jednotkou je Newton sekunda na metr čtvereční, čili Pascal sekunda. Viskozita vyjadřuje poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti mezi sousedními vrstvami při současném proudění skutečné kapaliny. Charakterizuje vnitřní tření a je závislá na tom, jaké jsou přitažlivé síly mezi částicemi.
Ideální kapalina by měla nulovou hodnotu viskozity.


Co je to Viskozita? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Viskozita. Co znamená pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Viskozita sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Viskozita patří do sekce fyzika

Klíčová slova: definice, pojem, terminologie, co znamená, vysvětlení, lexikon, fyzika, terminus technicus, definice pojmu, heslo, odborné názvosloví, formulace, význam slova, význam pojmu, termín, co to je, názvosloví, wiki


Pojem Viskozita je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Viskozita?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. U pevných látek se viskozita projevuje různou deformační odezvou v závislosti na délce trvání působení zatížení (při dlouhodobém zatížení materiál „teče“) – pro viskózní materiály (beton, asfaltový beton) neplatí jednoduchý Hookův zákon a vyskytuje se u nich tzv. dotvarování.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat termín Viskozita ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Viskozita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Viskozita ve Wikizdrojích

Hledat pojem Viskozita ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Viskozita na Google.cz

Najít termín Viskozita ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Viskozita například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Viskozita? resp. co přesně znamená slovo Viskozita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Viskozita, odpověď na dotaz co je to Viskozita?. Víte např. kdo to je Hillary Clinton? Znáte a víte kdo je Primož Roglič? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než fyzika). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.