Co je to?
Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Co je Viskozita?

Co znamená termín Viskozita? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Viskozita, jiným slovem vazkost, patří k fyzikálním veličinám. Její jednotkou je Newton sekunda na metr čtvereční, čili Pascal sekunda. Viskozita vyjadřuje poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti mezi sousedními vrstvami při současném proudění skutečné kapaliny. Charakterizuje vnitřní tření a je závislá na tom, jaké jsou přitažlivé síly mezi částicemi.
Ideální kapalina by měla nulovou hodnotu viskozity.


Co je to Viskozita? Význam slova, termín, Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Text vypracovaly autorky pro Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Viskozita je v sekci fyzika

Klíčová slova: odborné názvosloví, slovník, lexikon, fyzika, pojem, informace, přesný výraz, terminologie, Viskozita, heslo, fyzika, význam pojmu, wiki, definice, synonymum, formulace, co je to Viskozita?, vysvětlení


Pojem Viskozita je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Viskozita? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. U pevných látek se viskozita projevuje různou deformační odezvou v závislosti na délce trvání působení zatížení (při dlouhodobém zatížení materiál „teče“) – pro viskózní materiály (beton, asfaltový beton) neplatí jednoduchý Hookův zákon a vyskytuje se u nich tzv. dotvarování.

Více informací o slovu Viskozita doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Vyhledat heslo Viskozita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Viskozita na Google obrázcích

Hledat slovo Viskozita ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat pojem Viskozita na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Viskozita ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Viskozita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Viskozita například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teďka už zajisté víte jaká je definice slova Viskozita? resp. co vlastně znamená slovo Viskozita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Viskozita, odpověď na dotaz co je to Viskozita?. Víte např. kdo to je Alena Vitásková? Znáte a víte kdo je Richard Carapaz? Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než fyzika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, mechanická kolesa, viskozita, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.