Co je to?
Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Co to je Viskozita? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Viskozita

Viskozita, jiným slovem vazkost, patří k fyzikálním veličinám. Její jednotkou je Newton sekunda na metr čtvereční, čili Pascal sekunda. Viskozita vyjadřuje poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti mezi sousedními vrstvami při současném proudění skutečné kapaliny. Charakterizuje vnitřní tření a je závislá na tom, jaké jsou přitažlivé síly mezi částicemi.
Ideální kapalina by měla nulovou hodnotu viskozity.


Co je to Viskozita? Význam slova, termín, Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Viskozita s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Viskozita patří do kategorie Fyzika

Klíčová slova: wiki, přesný význam, odborný výraz, heslo, význam slova, význam, Fyzika, definice pojmu, odborné názvosloví, terminus technicus, vysvětlení, význam pojmu, informace, synonymum, co znamená, definice, přesný výraz, Viskozita


Pojem Viskozita je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Viskozita? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. U pevných látek se viskozita projevuje různou deformační odezvou v závislosti na délce trvání působení zatížení (při dlouhodobém zatížení materiál „teče“) – pro viskózní materiály (beton, asfaltový beton) neplatí jednoduchý Hookův zákon a vyskytuje se u nich tzv. dotvarování.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Vyhledat pojem Viskozita na Google.cz

Vyhledat heslo Viskozita ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Viskozita ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Viskozita na Youtube

Hledat heslo Viskozita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Viskozita ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Viskozita například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Viskozita? resp. jaká je definice termínu Viskozita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Viskozita, odpověď na dotaz co je to Viskozita?. Víte např. kdo to je Mezzosopranistka? Znáte a víte kdo je Velezrádce? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Fyzika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.