Co je to?
Odborný výraz, definice slova Beztřídní společnost. Co znamená slovo Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Co je Beztřídní společnost? Definice pojmu

Co znamená termín Beztřídní společnost? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Beztřídní společnost je pojem označující takovou představu společenského uspořádání, ve kterém neexistují velká společenství, která by se lišila různou míru vlastnictví a podílem na moci a rozhodování. Tato myšlenka se spojuje s idejemi sociální rovnosti, materiální rovnosti, spravedlnosti i jistot. Ty zaručuje stát nebo či nějaká instituce společně se spravedlivými zákony a politickou rovností. S pojmem beztřídní společnosti pracují socialistické utopie, které se zaměřují hlavně na stavovské rozdělení společnosti.
Problematiku beztřídní společnosti obhajovali Karel Marx a Bedřich Engels, kdy podle nich osvoboditelem celé společnosti bude proletariát. Bude pak zrušeno soukromé vlastnictví a lidská práce již nebude vykořisťovaná. Poté dojde k zániku státu jako politické organizace. Beztřídní společnost bude celkem, ve kterém se výrobci budou volně sdružovat, lidé budou ovládat přírodu a všichni budou mít materiální dostatek. Práce se stane životní potřebou a nebude za ni vyžadována odměna. Vztahy budou harmonické a bude fungovat vzájemná pomoc. Lidé budou mít dostatek volného času. Celá společnost bude založena na principu samosprávy.


Co je to Beztřídní společnost? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Beztřídní společnost. Co znamená slovo Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento text (Beztřídní společnost) můžete sdílet s kolegy na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Beztřídní společnost patří do kategorie politika

Klíčová slova: Beztřídní společnost, co je to Beztřídní společnost?, popis, politika, odborné názvosloví, termín, přesný výraz, formulace, názvosloví, informace, odborný výraz, slovník, terminus technicus, pojem, význam slova, co znamená, politika, co to je


Pojem Beztřídní společnost je v kategorii politika, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Beztřídní společnost můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Jako beztřídní společnost se označuje v komunistické terminologii společnost, která dokázala odstranit své rozdělení na jednotlivé třídy, tedy takové skupiny obyvatelstva, mající protikladné zájmy a uplatňující je pomocí své ekonomické síly.
Beztřídní společnost se používá proto jako synonymum pro společnost, ve které by došlo k vybudování takového systému, kde jsou si všichni lidé rovni a neodlišuje se jejich možnost seberealizace podle přístupu ke kapitálu, protože jsou výrobní prostředky vlastněny společně.
V dějinách lidstva žádná beztřídní společnost nikdy úspěšně – na delší dobu – vybudována nebyla, ačkoliv v průběhu věků proběhlo nemalé množství pokusů; od utopistických představ renesančních umělců až po moderní budování uzavřených společenství v odlehlých oblastech světa.

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Beztřídní společnost ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Beztřídní společnost ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Beztřídní společnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Beztřídní společnost na Google.cz

Najít výraz Beztřídní společnost ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Beztřídní společnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Beztřídní společnost například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Beztřídní společnost? resp. co znamená Beztřídní společnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Beztřídní společnost, odpověď na dotaz co je to Beztřídní společnost?. Víte např. kdo to je Vladimír Kremlík? Znáte a víte kdo je Veronika Gajerová? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než politika). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.