Co je to?
Výraz, termín, definice slova Beztřídní společnost. Co znamená odborný pojem Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Co je to Beztřídní společnost? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Beztřídní společnost?

Beztřídní společnost je pojem označující takovou představu společenského uspořádání, ve kterém neexistují velká společenství, která by se lišila různou míru vlastnictví a podílem na moci a rozhodování. Tato myšlenka se spojuje s idejemi sociální rovnosti, materiální rovnosti, spravedlnosti i jistot. Ty zaručuje stát nebo či nějaká instituce společně se spravedlivými zákony a politickou rovností. S pojmem beztřídní společnosti pracují socialistické utopie, které se zaměřují hlavně na stavovské rozdělení společnosti.
Problematiku beztřídní společnosti obhajovali Karel Marx a Bedřich Engels, kdy podle nich osvoboditelem celé společnosti bude proletariát. Bude pak zrušeno soukromé vlastnictví a lidská práce již nebude vykořisťovaná. Poté dojde k zániku státu jako politické organizace. Beztřídní společnost bude celkem, ve kterém se výrobci budou volně sdružovat, lidé budou ovládat přírodu a všichni budou mít materiální dostatek. Práce se stane životní potřebou a nebude za ni vyžadována odměna. Vztahy budou harmonické a bude fungovat vzájemná pomoc. Lidé budou mít dostatek volného času. Celá společnost bude založena na principu samosprávy.


Co je to Beztřídní společnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Beztřídní společnost. Co znamená odborný pojem Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Beztřídní společnost doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Beztřídní společnost se nachází v sekci politika

Klíčová slova: politika, co to je, heslo, definice pojmu, vysvětlení, odborný výraz, slovník, formulace, význam pojmu, popis, lexikon, názvosloví, synonymum, wiki, slovo, terminologie, informace, co znamená


Pojem Beztřídní společnost je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Beztřídní společnost?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Jako beztřídní společnost se označuje v komunistické terminologii společnost, která dokázala odstranit své rozdělení na jednotlivé třídy, tedy takové skupiny obyvatelstva, mající protikladné zájmy a uplatňující je pomocí své ekonomické síly.
Beztřídní společnost se používá proto jako synonymum pro společnost, ve které by došlo k vybudování takového systému, kde jsou si všichni lidé rovni a neodlišuje se jejich možnost seberealizace podle přístupu ke kapitálu, protože jsou výrobní prostředky vlastněny společně.
V dějinách lidstva žádná beztřídní společnost nikdy úspěšně – na delší dobu – vybudována nebyla, ačkoliv v průběhu věků proběhlo nemalé množství pokusů; od utopistických představ renesančních umělců až po moderní budování uzavřených společenství v odlehlých oblastech světa.

Další možné informační zdroje

Najít slovo Beztřídní společnost ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Beztřídní společnost ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Beztřídní společnost na Youtube

Hledat výraz Beztřídní společnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Beztřídní společnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Beztřídní společnost ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Beztřídní společnost například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Beztřídní společnost? resp. co označuje slovo Beztřídní společnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Beztřídní společnost, odpověď na dotaz co je to Beztřídní společnost?. Víte např. kdo to je Anatom? Znáte a víte kdo je Motovidlo? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Beztřídní společnost i v jiných kategoriích (než politika). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.