Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Beztřídní společnost. Co znamená pojem Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Co je Beztřídní společnost?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Beztřídní společnost

Beztřídní společnost je pojem označující takovou představu společenského uspořádání, ve kterém neexistují velká společenství, která by se lišila různou míru vlastnictví a podílem na moci a rozhodování. Tato myšlenka se spojuje s idejemi sociální rovnosti, materiální rovnosti, spravedlnosti i jistot. Ty zaručuje stát nebo či nějaká instituce společně se spravedlivými zákony a politickou rovností. S pojmem beztřídní společnosti pracují socialistické utopie, které se zaměřují hlavně na stavovské rozdělení společnosti.
Problematiku beztřídní společnosti obhajovali Karel Marx a Bedřich Engels, kdy podle nich osvoboditelem celé společnosti bude proletariát. Bude pak zrušeno soukromé vlastnictví a lidská práce již nebude vykořisťovaná. Poté dojde k zániku státu jako politické organizace. Beztřídní společnost bude celkem, ve kterém se výrobci budou volně sdružovat, lidé budou ovládat přírodu a všichni budou mít materiální dostatek. Práce se stane životní potřebou a nebude za ni vyžadována odměna. Vztahy budou harmonické a bude fungovat vzájemná pomoc. Lidé budou mít dostatek volného času. Celá společnost bude založena na principu samosprávy.


Co je to Beztřídní společnost? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Beztřídní společnost. Co znamená pojem Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Snažíme se, aby všechny informace byly správné, úplné a aktuální, ale někdy se může stát, že se objeví nějaká nepřesnost. Děkujeme za pochopení. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Sdílejte text pojmu Beztřídní společnost s vašimi kamarády, známými a přáteli na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Beztřídní společnost se nachází v kategorii politika

Klíčová slova: co to je, slovník, termín, informace, význam pojmu, přesný výraz, politika, odborné názvosloví, formulace, vysvětlení, definice, přesný význam, terminus technicus, popis, definice pojmu, terminologie, Beztřídní společnost, co je to Beztřídní společnost?


Pojem Beztřídní společnost je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Beztřídní společnost? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Jako beztřídní společnost se označuje v komunistické terminologii společnost, která dokázala odstranit své rozdělení na jednotlivé třídy, tedy takové skupiny obyvatelstva, mající protikladné zájmy a uplatňující je pomocí své ekonomické síly.
Beztřídní společnost se používá proto jako synonymum pro společnost, ve které by došlo k vybudování takového systému, kde jsou si všichni lidé rovni a neodlišuje se jejich možnost seberealizace podle přístupu ke kapitálu, protože jsou výrobní prostředky vlastněny společně.
V dějinách lidstva žádná beztřídní společnost nikdy úspěšně – na delší dobu – vybudována nebyla, ačkoliv v průběhu věků proběhlo nemalé množství pokusů; od utopistických představ renesančních umělců až po moderní budování uzavřených společenství v odlehlých oblastech světa.

Další zdroje informací o slovu Beztřídní společnost

Zkusit najít výraz Beztřídní společnost ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat heslo Beztřídní společnost ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Beztřídní společnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Beztřídní společnost ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Beztřídní společnost na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Beztřídní společnost ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Beztřídní společnost například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je význam slova Beztřídní společnost? resp. co to je Beztřídní společnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Beztřídní společnost, odpověď na dotaz co je to Beztřídní společnost?. Víte např. kdo to je David Bowie? Znáte a víte kdo je Ladislav Trojan? Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Beztřídní společnost i jinde než v sekci než v politika. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, Tajemník, beztřídní společnost, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.