Co je to?
Definice výrazu, termínu Beztřídní společnost. Co znamená odborný pojem Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Co je to Beztřídní společnost? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Beztřídní společnost

Beztřídní společnost je pojem označující takovou představu společenského uspořádání, ve kterém neexistují velká společenství, která by se lišila různou míru vlastnictví a podílem na moci a rozhodování. Tato myšlenka se spojuje s idejemi sociální rovnosti, materiální rovnosti, spravedlnosti i jistot. Ty zaručuje stát nebo či nějaká instituce společně se spravedlivými zákony a politickou rovností. S pojmem beztřídní společnosti pracují socialistické utopie, které se zaměřují hlavně na stavovské rozdělení společnosti.
Problematiku beztřídní společnosti obhajovali Karel Marx a Bedřich Engels, kdy podle nich osvoboditelem celé společnosti bude proletariát. Bude pak zrušeno soukromé vlastnictví a lidská práce již nebude vykořisťovaná. Poté dojde k zániku státu jako politické organizace. Beztřídní společnost bude celkem, ve kterém se výrobci budou volně sdružovat, lidé budou ovládat přírodu a všichni budou mít materiální dostatek. Práce se stane životní potřebou a nebude za ni vyžadována odměna. Vztahy budou harmonické a bude fungovat vzájemná pomoc. Lidé budou mít dostatek volného času. Celá společnost bude založena na principu samosprávy.


Co je to Beztřídní společnost? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Beztřídní společnost. Co znamená odborný pojem Beztřídní společnost z kategorie Politika?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Beztřídní společnost patří do sekce politika

Klíčová slova: význam slova, formulace, Beztřídní společnost, heslo, názvosloví, odborné názvosloví, význam, přesný význam, terminologie, wiki, definice, co to je, slovník, co je to Beztřídní společnost?, co znamená, odborný výraz, význam pojmu, synonymum


Pojem Beztřídní společnost je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Beztřídní společnost?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Jako beztřídní společnost se označuje v komunistické terminologii společnost, která dokázala odstranit své rozdělení na jednotlivé třídy, tedy takové skupiny obyvatelstva, mající protikladné zájmy a uplatňující je pomocí své ekonomické síly.
Beztřídní společnost se používá proto jako synonymum pro společnost, ve které by došlo k vybudování takového systému, kde jsou si všichni lidé rovni a neodlišuje se jejich možnost seberealizace podle přístupu ke kapitálu, protože jsou výrobní prostředky vlastněny společně.
V dějinách lidstva žádná beztřídní společnost nikdy úspěšně – na delší dobu – vybudována nebyla, ačkoliv v průběhu věků proběhlo nemalé množství pokusů; od utopistických představ renesančních umělců až po moderní budování uzavřených společenství v odlehlých oblastech světa.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat frázi Beztřídní společnost ve Wikislovníku

Hledat slovo Beztřídní společnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Beztřídní společnost ve Wikimedia Commons

Hledat termín Beztřídní společnost ve Wikizdrojích

Najít pojem Beztřídní společnost ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Beztřídní společnost na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Beztřídní společnost například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Beztřídní společnost? resp. co se skrývá pod slovem Beztřídní společnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Beztřídní společnost, odpověď na dotaz co je to Beztřídní společnost?. Víte např. kdo to je Imám? Znáte a víte kdo je Neonatolog? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než politika). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.