Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dialektika. Co znamená pojem Dialektika z kategorie Filozofie?

Co je to Dialektika? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Dialektika

Dialektika je pojem odvozený z řeckého slova rozmlouvat. Jedná se o výraz z oblasti filozofie, jehož definice se různě pozměňovala a ani dnes není jednoznačná. Původně se tedy jednalo o schopnost vést rozhovor, diskutovat o něčem.
V takové diskusi se uváděla tvrzení podložená argumenty, a ta se vyvracela nebo jim bylo na základě logických zdůvodnění oponováno. Tím mělo být dosaženo skutečného poznání. V moderním pojetí je dialektika střetem odlišných zájmů, soutěží nebo soupeření.


Co je to Dialektika? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dialektika. Co znamená pojem Dialektika z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dialektika patří do kategorie Filozofie

Klíčová slova: Filozofie, slovo, odborné názvosloví, co znamená, lexikon, synonymum, názvosloví, terminologie, Filozofie, termín, vysvětlení, informace, terminus technicus, význam, Dialektika, slovník, význam pojmu, přesný význam


Pojem Dialektika je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Dialektika? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný. Filosofický slovník (Walter Brugger a kol.) začíná heslo dialektika takto: "Užívání výrazu dialektika dosáhlo v současné filosofii takové míry zmatku, že je sotva možné podat byť i tu nejobecnější charakteristiku tohoto pojmu." Výraz "dialektika" znamenal původně umění rozhovoru či diskuse, kde se střídají tvrzení a námitky, podepřené racionálními argumenty. Cílem takového rozhovoru je přiblížit se pravému poznání tím, že účastníci si navzájem vyvracejí nesprávná, neobhajitelná mínění. „Umění“ spočívá v tom, že každý účastník musí správně pochopit smysl tvrzení a odpovídat na ně v souladu s pravidly logiky.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Najít heslo Dialektika ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Dialektika na Google.cz

Hledat videa s názvem Dialektika na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dialektika ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dialektika ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Dialektika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dialektika například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Dialektika? resp. co znamená Dialektika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dialektika, odpověď na dotaz co je to Dialektika?. Víte např. kdo to je Lemra? Znáte a víte kdo je Drúz? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Filozofie. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?