Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dialektika. Co znamená pojem Dialektika z kategorie Filozofie?

Co je to Dialektika? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Dialektika

Dialektika je pojem odvozený z řeckého slova rozmlouvat. Jedná se o výraz z oblasti filozofie, jehož definice se různě pozměňovala a ani dnes není jednoznačná. Původně se tedy jednalo o schopnost vést rozhovor, diskutovat o něčem.
V takové diskusi se uváděla tvrzení podložená argumenty, a ta se vyvracela nebo jim bylo na základě logických zdůvodnění oponováno. Tím mělo být dosaženo skutečného poznání. V moderním pojetí je dialektika střetem odlišných zájmů, soutěží nebo soupeření.


Co je to Dialektika? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dialektika. Co znamená pojem Dialektika z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Dialektika s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Dialektika patří do kategorie Filozofie

Klíčová slova: co znamená, Filozofie, význam pojmu, přesný výraz, slovo, formulace, vysvětlení, co to je, terminus technicus, popis, Dialektika, názvosloví, přesný význam, slovník, definice, heslo, odborný výraz, definice pojmu


Pojem Dialektika je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Dialektika dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný. Filosofický slovník (Walter Brugger a kol.) začíná heslo dialektika takto: "Užívání výrazu dialektika dosáhlo v současné filosofii takové míry zmatku, že je sotva možné podat byť i tu nejobecnější charakteristiku tohoto pojmu." Výraz "dialektika" znamenal původně umění rozhovoru či diskuse, kde se střídají tvrzení a námitky, podepřené racionálními argumenty. Cílem takového rozhovoru je přiblížit se pravému poznání tím, že účastníci si navzájem vyvracejí nesprávná, neobhajitelná mínění. „Umění“ spočívá v tom, že každý účastník musí správně pochopit smysl tvrzení a odpovídat na ně v souladu s pravidly logiky.

Další informační zdroje

Zkusit najít výraz Dialektika ve Wikislovníku

Najít heslo Dialektika na Google.cz

Najít pojem Dialektika ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Dialektika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Dialektika ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Dialektika na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Dialektika například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Dialektika? resp. co přesně znamená slovo Dialektika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dialektika, odpověď na dotaz co je to Dialektika?. Víte např. kdo to je Prostitutka? Znáte a víte kdo je Alzheimer? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Filozofie). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?