Co je to?
Odborný výraz, definice slova Úrok. Co znamená slovo Úrok z kategorie Bankovnictví?

Co je Úrok? Definice pojmu

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Úrok?

Odměna v penězích, kterou získává věřitel za půjčení peněz. Půjčí-li věřitel dlužníkovi peníze, má dlužník povinnost vrátit mu půjčku v dopředu stanovené časové lhůtě. Půjčená částka zvaná jistina je navýšená o dohodnutý úrok. Velikost navýšení určuje úroková míra, procentní vyjádření o co je částka ke splacení vyšší.


Co je to Úrok? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Úrok. Co znamená slovo Úrok z kategorie Bankovnictví?

Naše stránky mají pouze informativní charakter, neručíme za tiskové chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Úrok s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pojem Úrok patří do kategorie bankovnictví

Klíčová slova: pojem, přesný výraz, slovník, co je to Úrok?, definice pojmu, informace, bankovnictví, význam pojmu, formulace, lexikon, terminus technicus, terminologie, vysvětlení, wiki, heslo, co znamená, význam slova, definice


Pojem Úrok je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Úrok?

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka - nazývaná jistina - navrácena spolu s navýšením, úrokem.

Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroků podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít výraz Úrok ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Úrok ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Úrok ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Úrok na Google.cz

Vyhledat heslo Úrok ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Úrok ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Úrok například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Úrok? resp. jaký je význam pojmu Úrok? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úrok, odpověď na dotaz co je to Úrok?. Víte např. kdo to je Mars? Znáte a víte kdo je Šotouš? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než bankovnictví. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.