Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Úrok. Co znamená pojem Úrok z kategorie Bankovnictví?

Co to je Úrok? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Úrok?

Odměna v penězích, kterou získává věřitel za půjčení peněz. Půjčí-li věřitel dlužníkovi peníze, má dlužník povinnost vrátit mu půjčku v dopředu stanovené časové lhůtě. Půjčená částka zvaná jistina je navýšená o dohodnutý úrok. Velikost navýšení určuje úroková míra, procentní vyjádření o co je částka ke splacení vyšší.


Co je to Úrok? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Úrok. Co znamená pojem Úrok z kategorie Bankovnictví?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Úrok? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Úrok patří do sekce Bankovnictví

Klíčová slova: odborný výraz, názvosloví, definice, odborné názvosloví, definice pojmu, Úrok, heslo, Bankovnictví, terminologie, terminus technicus, význam pojmu, slovník, pojem, wiki, lexikon, význam, co to je, vysvětlení


Pojem Úrok je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Úrok? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka - nazývaná jistina - navrácena spolu s navýšením, úrokem.


Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroků podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet.

Další informační zdroje o slovu Úrok

Hledat videa s názvem Úrok na Youtube

Hledat výraz Úrok ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Úrok na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Úrok ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Úrok ve Wikizdrojích

Najít výraz Úrok ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Úrok například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Úrok? resp. jaká je definice termínu Úrok? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úrok, odpověď na dotaz co je to Úrok?. Víte např. kdo to je Dlaždič? Znáte a víte kdo je Spotter? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Bankovnictví). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.