Co je to?
Odborný výraz, definice slova Vysokoškolský index. Co znamená pojem Vysokoškolský index z kategorie Školství?

Co je to Vysokoškolský index? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Vysokoškolský index?

Vysokoškolský index je název záznamu o studiu na vysoké škole. Jeho úřední název je výkaz o studiu a jde o menší vázaný sešit formátu A6. Může být veden také v elektronické podobě, kdy je součástí elektronického informačního systému školy. Index může být společný pro všechny stupně studia nebo pro každý stupeň zvlášť.
Vysokoškolský index obsahuje důležité osobní údaje – rodné číslo, podpis a fotografii studenta. Na následujících stranách se nachází název vysoké školy a studijního programu, jméno a příjmení studenta a jeho datum a místo narození, razítko školy a podpis děkana. Může zde být uvedena informace o složení akademického slibu. V dalších částech jsou uvedeny studijní předměty a jejich dotace, záznamy o zápočtech a zkouškách. Jsou zde shrnuty počty kreditů a informace o postupu do dalšího ročníku. Index je dokladem o studiu, zapisují se do něj konané zkoušky a zápočty. Odevzdává se před státní zkouškou, po jejím vykonání se studentovi vrací.


Co je to Vysokoškolský index? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Vysokoškolský index. Co znamená pojem Vysokoškolský index z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Vysokoškolský index můžete samozřejmě sdílet s přáteli na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Vysokoškolský index je v sekci Školství

Klíčová slova: Vysokoškolský index, přesný význam, slovník, definice, synonymum, přesný výraz, slovo, informace, termín, názvosloví, Školství, pojem, Školství, lexikon, popis, co to je, definice pojmu, wiki


Pojem Vysokoškolský index je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vysokoškolský index? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Index, oficiálně nazývaný Výkaz o studiu, je pojmenování pro sešitek, do něhož se provádějí záznamy o vysokoškolském studiu.
Index může mít podobu pouze papírovou (malý sešitek většinou formátu A6) nebo pouze elektronickou, případně kombinaci. Běžně se vyskytují obě verze současně. Elektronická forma je vedena v informačním systému školy (např. IS/STAG, SIS, IS apod.).
Někdy se užívá samostatný index pro každý stupeň studia (bakalářský, magisterský, doktorský). Někdy se užívá jeden index pro všechny stupně studia.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Vyhledat termín Vysokoškolský index ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vysokoškolský index ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Vysokoškolský index ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Vysokoškolský index ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Vysokoškolský index ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Vysokoškolský index ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Vysokoškolský index například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Vysokoškolský index? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Vysokoškolský index? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vysokoškolský index, odpověď na dotaz co je to Vysokoškolský index?. Víte např. kdo to je Nemakačenko? Znáte a víte kdo je Hotař? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Vysokoškolský index v jiné sekci než Školství. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.