Co je to?
Definice odborného termínu, slova Vysokoškolský index. Co znamená pojem Vysokoškolský index z kategorie Školství?

Co je to Vysokoškolský index? Význam slova

Co znamená termín Vysokoškolský index? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Vysokoškolský index je název záznamu o studiu na vysoké škole. Jeho úřední název je výkaz o studiu a jde o menší vázaný sešit formátu A6. Může být veden také v elektronické podobě, kdy je součástí elektronického informačního systému školy. Index může být společný pro všechny stupně studia nebo pro každý stupeň zvlášť.
Vysokoškolský index obsahuje důležité osobní údaje – rodné číslo, podpis a fotografii studenta. Na následujících stranách se nachází název vysoké školy a studijního programu, jméno a příjmení studenta a jeho datum a místo narození, razítko školy a podpis děkana. Může zde být uvedena informace o složení akademického slibu. V dalších částech jsou uvedeny studijní předměty a jejich dotace, záznamy o zápočtech a zkouškách. Jsou zde shrnuty počty kreditů a informace o postupu do dalšího ročníku. Index je dokladem o studiu, zapisují se do něj konané zkoušky a zápočty. Odevzdává se před státní zkouškou, po jejím vykonání se studentovi vrací.


Co je to Vysokoškolský index? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Vysokoškolský index. Co znamená pojem Vysokoškolský index z kategorie Školství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Vysokoškolský index se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: popis, vysvětlení, odborný výraz, co to je, co znamená, Školství, lexikon, wiki, slovo, slovník, význam, význam pojmu, Školství, pojem, Vysokoškolský index, přesný výraz, informace, odborné názvosloví


Pojem Vysokoškolský index je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vysokoškolský index? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Index, oficiálně nazývaný Výkaz o studiu, je pojmenování pro sešitek, do něhož se provádějí záznamy o vysokoškolském studiu.
Index může mít podobu pouze papírovou (malý sešitek většinou formátu A6) nebo pouze elektronickou, případně kombinaci. Běžně se vyskytují obě verze současně. Elektronická forma je vedena v informačním systému školy (např. IS/STAG, SIS, IS apod.).
Někdy se užívá samostatný index pro každý stupeň studia (bakalářský, magisterský, doktorský). Někdy se užívá jeden index pro všechny stupně studia.

Další informační zdroje o slovu Vysokoškolský index

Zkusit najít heslo Vysokoškolský index ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Vysokoškolský index na Google.cz

Hledat videa s názvem Vysokoškolský index na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vysokoškolský index ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Vysokoškolský index ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Vysokoškolský index ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vysokoškolský index například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Vysokoškolský index? resp. co vlastně znamená slovo Vysokoškolský index? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vysokoškolský index, odpověď na dotaz co je to Vysokoškolský index?. Víte např. kdo to je Námořník? Znáte a víte kdo je Mila Kunis? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Školství. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.