Co je to?
Definice výrazu, termínu Autoevaluace školy. Co znamená odborný pojem Autoevaluace školy z kategorie Školství?

Co je Autoevaluace školy?

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Autoevaluace školy?

Autoevaluace školy čili sebehodnocení školy nebo vnitřní hodnocení školy je hodnocení, které školy provádějí jednou za tři roky. Zapojují se do ní různé skupiny, které se účastní školního života. Mapuje se složení pedagogického sboru, metody výuky i hodnocení žáků, podmínky školy z hlediska materiálního, ekonomického, technického i hygienického, celková organizace života školy, postupy vedení školy, vztah ke zřizovateli, klima školy a spolupráce s rodinou i komunitou.
Autoevaluace školy začíná naplánováním cílů a volbou cesty k dosažení těchto cílů. Následuje výběr potřebných informací, cesty k jejich získání a samotný sběr dat. Informace musí být vyhodnoceny a z nich vyvozeny závěry. Pro autoevaluaci bývá sestaven pracovní tým, plán, průběh i výsledky bývají diskutovány na pedagogických poradách. Celého procesu sebehodnocení školy vzniká závěrečný dokument, který škola zveřejňuje a z něhož vychází v plánování práce a směřování v dalších letech.


Co je to Autoevaluace školy? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Autoevaluace školy. Co znamená odborný pojem Autoevaluace školy z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Autoevaluace školy se známými na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Autoevaluace školy je v kategorii Školství

Klíčová slova: odborné názvosloví, přesný výraz, terminus technicus, co to je, slovník, Školství, význam, terminologie, význam pojmu, odborný výraz, heslo, wiki, Autoevaluace školy, formulace, lexikon, význam slova, přesný význam, názvosloví


Pojem Autoevaluace školy je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Autoevaluace školy? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Autoevaluace (z francouzského évaluer – vyhodnotit a řeckého άυτο - auto) je vlastní hodnocení školy, může být také označována jako vnitřní nebo interní evaluace školy. V české odborné literatuře neexistuje jednoznačná terminologie, používány jsou v tomto kontextu například také pojmy jako sebeevaluace, sebe-evaluace, sebeoceňování, sebeposuzování nebo sebehodnocení.
Obsahem autoevaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Toto hodnocení má poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k cílům projektovaným. Jednou z možností, jak autoevaluaci realizovat, je pověřit hlavními činnostmi určitou skupinu. Může jít o iniciativní skupinu složenou z lidí zastávajících ve škole různé role (učitelé, žáci, rodiče apod.) anebo o homogenní skupinky zaměřené na některé aspekty autoevaluace.

Jiné informační zdroje o pojmu Autoevaluace školy

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Autoevaluace školy ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Autoevaluace školy ve vyhledávači Yahoo

Najít heslo Autoevaluace školy ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Autoevaluace školy na Youtube

Zkusit najít pojem Autoevaluace školy ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Autoevaluace školy ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Autoevaluace školy například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v metavyhledávači Info.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaký je přesný význam slova Autoevaluace školy? resp. co se přesně ukrývá za slovem Autoevaluace školy? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Autoevaluace školy, odpověď na dotaz co je to Autoevaluace školy?. Víte např. kdo to je Lukáš Krpálek? Znáte a víte kdo je Harpagon? Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Školství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.