Co je to?
Definice výrazu Autoevaluace školy. Co znamená odborný pojem Autoevaluace školy z kategorie Školství?

Co to je Autoevaluace školy? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Autoevaluace školy

Autoevaluace školy čili sebehodnocení školy nebo vnitřní hodnocení školy je hodnocení, které školy provádějí jednou za tři roky. Zapojují se do ní různé skupiny, které se účastní školního života. Mapuje se složení pedagogického sboru, metody výuky i hodnocení žáků, podmínky školy z hlediska materiálního, ekonomického, technického i hygienického, celková organizace života školy, postupy vedení školy, vztah ke zřizovateli, klima školy a spolupráce s rodinou i komunitou.
Autoevaluace školy začíná naplánováním cílů a volbou cesty k dosažení těchto cílů. Následuje výběr potřebných informací, cesty k jejich získání a samotný sběr dat. Informace musí být vyhodnoceny a z nich vyvozeny závěry. Pro autoevaluaci bývá sestaven pracovní tým, plán, průběh i výsledky bývají diskutovány na pedagogických poradách. Celého procesu sebehodnocení školy vzniká závěrečný dokument, který škola zveřejňuje a z něhož vychází v plánování práce a směřování v dalších letech.


Co je to Autoevaluace školy? Význam slova, termín, Definice výrazu Autoevaluace školy. Co znamená odborný pojem Autoevaluace školy z kategorie Školství?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s blízkými na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Autoevaluace školy je v kategorii Školství

Klíčová slova: synonymum, co je to Autoevaluace školy?, terminus technicus, slovník, Autoevaluace školy, slovo, informace, formulace, definice pojmu, termín, wiki, lexikon, význam slova, co to je, co znamená, heslo, přesný výraz, pojem


Pojem Autoevaluace školy je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Autoevaluace školy doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat videa s názvem Autoevaluace školy na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Autoevaluace školy ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Autoevaluace školy ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Autoevaluace školy ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Autoevaluace školy na Google.cz

Najít termín Autoevaluace školy ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Autoevaluace školy například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Google překladači.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už víte jaká je definice termínu Autoevaluace školy? resp. jaký je přesný význam slova Autoevaluace školy? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Autoevaluace školy, odpověď na dotaz co je to Autoevaluace školy?. Víte např. kdo to je Gabriel Fauré? Znáte a víte kdo je Leviatan? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je Školství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.