Co je to?
Výraz, termín, definice slova Autoevaluace školy. Co znamená odborný pojem Autoevaluace školy z kategorie Školství?

Co je to Autoevaluace školy? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Autoevaluace školy?

Autoevaluace školy čili sebehodnocení školy nebo vnitřní hodnocení školy je hodnocení, které školy provádějí jednou za tři roky. Zapojují se do ní různé skupiny, které se účastní školního života. Mapuje se složení pedagogického sboru, metody výuky i hodnocení žáků, podmínky školy z hlediska materiálního, ekonomického, technického i hygienického, celková organizace života školy, postupy vedení školy, vztah ke zřizovateli, klima školy a spolupráce s rodinou i komunitou.
Autoevaluace školy začíná naplánováním cílů a volbou cesty k dosažení těchto cílů. Následuje výběr potřebných informací, cesty k jejich získání a samotný sběr dat. Informace musí být vyhodnoceny a z nich vyvozeny závěry. Pro autoevaluaci bývá sestaven pracovní tým, plán, průběh i výsledky bývají diskutovány na pedagogických poradách. Celého procesu sebehodnocení školy vzniká závěrečný dokument, který škola zveřejňuje a z něhož vychází v plánování práce a směřování v dalších letech.


Co je to Autoevaluace školy? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Autoevaluace školy. Co znamená odborný pojem Autoevaluace školy z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Autoevaluace školy můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Výraz Autoevaluace školy je v sekci Školství

Klíčová slova: popis, terminologie, Autoevaluace školy, Školství, definice, odborný výraz, vysvětlení, význam, přesný výraz, přesný význam, význam slova, termín, slovo, odborné názvosloví, názvosloví, co to je, lexikon, informace


Pojem Autoevaluace školy je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Autoevaluace školy? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Autoevaluace (z francouzského évaluer – vyhodnotit a řeckého άυτο - auto) je vlastní hodnocení školy, může být také označována jako vnitřní nebo interní evaluace školy. V české odborné literatuře neexistuje jednoznačná terminologie, používány jsou v tomto kontextu například také pojmy jako sebeevaluace, sebe-evaluace, sebeoceňování, sebeposuzování nebo sebehodnocení.
Obsahem autoevaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Toto hodnocení má poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k cílům projektovaným. Jednou z možností, jak autoevaluaci realizovat, je pověřit hlavními činnostmi určitou skupinu. Může jít o iniciativní skupinu složenou z lidí zastávajících ve škole různé role (učitelé, žáci, rodiče apod.) anebo o homogenní skupinky zaměřené na některé aspekty autoevaluace.

Jiné zdroje informací o pojmu Autoevaluace školy

Hledat slovo Autoevaluace školy ve Wikislovníku

Hledat heslo Autoevaluace školy ve vyhledávači Qwant

Vyhledat výraz Autoevaluace školy ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Autoevaluace školy na Google.cz

Zkusit najít pojem Autoevaluace školy ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Autoevaluace školy ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Autoevaluace školy například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Autoevaluace školy? resp. co přesně označuje termín Autoevaluace školy? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Autoevaluace školy, odpověď na dotaz co je to Autoevaluace školy?. Víte např. kdo to je Josef Bernard? Znáte a víte kdo je Státní zástupce? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.