Co je to?
Definice výrazu, termínu Korporátní daň. Co znamená odborný pojem Korporátní daň z kategorie Ekonomie?

Co je to Korporátní daň? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Korporátní daň

Korporátní daň je označení pro daň z příjmů, kterou platí různé společnosti a firmy, například akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti a další. Platí ji však zástupci těchto firem a společností, majitelé či spolumajitelé jako daň z příjmu právnických osob. Sazba korporátní daně se v různých státech značně liší, v České republice nepatří tato daň k nejvyšším, ale k nejsložitějším. Vychází ze základu daně, tedy výsledku hospodaření.
Tento základ se dá snižovat pomocí odečitatelných položek nebo slevy na dani, pokud na ni má žadatel nárok. Daňově uznatelné náklady jsou ty, které jsou nutné pro zajištění, udržení a dosažení zdanitelných příjmů. Ze základu korporátní daně lze odečítat také například podporu výzkumu a vývoje, daňové ztráty a některé dary. Složitost systému korporátních daní často vedla v minulosti k přesunu do tzv. daňových rájů. V současnosti zájem o tato daňově výhodná prostředí značně klesl s daňovou optimalizací a ztrátou anonymity vlastníků.


Co je to Korporátní daň? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Korporátní daň. Co znamená odborný pojem Korporátní daň z kategorie Ekonomie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Korporátní daň s dalšími lidmi na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Korporátní daň je v kategorii ekonomie

Klíčová slova: terminologie, heslo, ekonomie, termín, popis, wiki, formulace, odborný výraz, Korporátní daň, definice pojmu, co je to Korporátní daň?, ekonomie, význam, synonymum, co to je, terminus technicus, názvosloví, co znamená


Pojem Korporátní daň je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Hledat videa s názvem Korporátní daň na Youtube

Hledat termín Korporátní daň ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat heslo Korporátní daň ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Korporátní daň na Google.cz

Najít heslo Korporátní daň ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Korporátní daň ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Korporátní daň například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě nyní již víte jaký je význam slova Korporátní daň? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Korporátní daň? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Korporátní daň, odpověď na dotaz co je to Korporátní daň?. Víte např. kdo to je Zdeněk Hřib? Znáte a víte kdo je Bukvice? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než ekonomie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.