Co je to?
Odborný výraz, definice slova Klenba. Co znamená pojem Klenba z kategorie Stavebnictví?

Co je to Klenba? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Klenba?

Klenba je druh stavební konstrukce. Jejími typickými znaky jsou samonosnost a vypouklý tvar směrem nahoru. Používá se k zakrytí určitého prostoru nebo jako strop. Klenba přenáší váhu na svislé i vodorovné podpory.
Použití kleneb bylo náročné a nákladnější, bylo však možno používat nehořlavé materiály a zastropovat i vysoké a velké prostory. Od 19. století byly klenby nahrazovány jednoduššími konstrukcemi, nosníky z oceli a železobetonem.


Co je to Klenba? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Klenba. Co znamená pojem Klenba z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Klenba můžete sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Klenba je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: definice pojmu, lexikon, Klenba, vysvětlení, názvosloví, Stavebnictví, přesný výraz, význam, termín, co to je, definice, odborné názvosloví, informace, co znamená, slovo, pojem, slovník, terminus technicus


Pojem Klenba je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Klenba? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Klenba je samonosná, vzhůru vypuklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru. Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory, a to ve svislém i vodorovném směru.
V historii se používaly především ploché (neklenuté) trámové stropy, klenba k nim tvořila podstatně náročnější a nákladnější alternativu, která však umožňovala zastropit větší prostory a použití nehořlavého materiálu. Potřeba použití kleneb je na ústupu od 19. století, kdy se objevují modernější konstrukce, ocelové nosníky, příhradová konstrukce a později železobeton.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít pojem Klenba ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Klenba ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Klenba na Youtube

Hledat pojem Klenba ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Klenba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Klenba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Klenba například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Klenba? resp. co se přesně ukrývá za slovem Klenba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klenba, odpověď na dotaz co je to Klenba?. Víte např. kdo to je Robert Pattinson? Znáte a víte kdo je Pastafarián? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Stavebnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.