Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Finanční leasing. Co znamená pojem Finanční leasing z kategorie Bankovnictví?

Co to je Finanční leasing? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Finanční leasing?

Jde o určitou formu pronájmu, během kterého nájemce, který si finanční leasing sjednal, splácí dané zařízení či zboží jeho pronajímateli. Pravidlem je, že si nájemce zboží uvedené ve smlouvě půjčuje na celou dobu, kterou činí jeho životnost. Na dobu trvání smlouvy také přebírá zodpovědnost za stav pronajímaného předmětu, zajišťuje jeho údržbu. Leasingové splátky zahrnují amortizaci daného zboží, dále veškeré finanční služby, které společnost v souvislosti s leasingem nájemci zprostředkuje, jde také o pojištění, ale rovněž i náklady na servis s daný předmětem spojený apod. Velmi důležitou kapitolou je rovněž úprava vlastnických práv poté, co skončí doba sjednaného leasingu. U finančního leasingu obsahuje smlouva o předmětu také předkupní právo pro nájemce. Znamená to, že po skončení leasingu si může nájemce danou věc od leasingové společnosti koupit za zůstatkovou cenu a má na tento nákup přednostní právo. Teprve v případě, že nebude mít zájem, bude předmět nabízen dalším kupcům. V tomto případě se finanční leasing liší od leasingu operativního, u kterého je předmět vlastnictvím leasingové společnosti i po skončení doby leasingu, zároveň u operativního leasingu je smlouva uzavírána obvykle na kratší dobu, než je životnost zařízení a doba odpisů. U finančního leasingu minimální dobu trvání smlouvy obvykle určuje zákon, jedná se o lhůtu v řádu let, zákonné normy také předepisují minimální dobu odpisů. Finanční leasing je častou formou pro pořízení různých forem hmotného majetku, například automobilů.


Co je to Finanční leasing? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Finanční leasing. Co znamená pojem Finanční leasing z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Finanční leasing s ostatními na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Finanční leasing patří do kategorie bankovnictví

Klíčová slova: wiki, význam slova, definice pojmu, bankovnictví, co znamená, popis, bankovnictví, informace, formulace, lexikon, terminus technicus, termín, co to je, heslo, vysvětlení, slovo, význam pojmu, co je to Finanční leasing?


Pojem Finanční leasing je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Finanční leasing?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Základním typem leasingu je finanční leasing, kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Ta má v případě nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj, umožňující využít §207 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto havarijním pojištěním. Toto pojištění může mít nižší sazby než individuální pojištění, protože leasingová společnost může s pojišťovnou sjednat lepší sazby. Kromě pojištění předmětu je možné rovněž pojistit riziko nesplácení z důvodu ztráty pracovní schopnosti, ztráty zaměstnání apod. Naše zákony (o dani z příjmu, dani z přidané hodnoty) pojem „leasing“ přímo neobsahují, ale mluví o něm jako o „finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci“. Při dodržení minimální délky (leasingové) smlouvy je možné leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví.

Více informací o pojmu Finanční leasing lze najít v následujících zdrojích

Hledat heslo Finanční leasing na Google.cz

Vyhledat slovo Finanční leasing ve Wikislovníku

Hledat termín Finanční leasing ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Finanční leasing ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Finanční leasing na Youtube

Zkusit najít Finanční leasing ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Finanční leasing například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Nyní už nejspíš víte co to je Finanční leasing? resp. co se přesně ukrývá za slovem Finanční leasing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Finanční leasing, odpověď na dotaz co je to Finanční leasing?. Víte např. kdo to je Valérie Čižmárová? Znáte a víte kdo je Jindřiška Kikinčuková? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci bankovnictví. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.