Co je to?
Výraz, termín, definice slova Finanční leasing. Co znamená odborný pojem Finanční leasing z kategorie Bankovnictví?

Co je to Finanční leasing? Význam slova

Co znamená termín Finanční leasing? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Jde o určitou formu pronájmu, během kterého nájemce, který si finanční leasing sjednal, splácí dané zařízení či zboží jeho pronajímateli. Pravidlem je, že si nájemce zboží uvedené ve smlouvě půjčuje na celou dobu, kterou činí jeho životnost. Na dobu trvání smlouvy také přebírá zodpovědnost za stav pronajímaného předmětu, zajišťuje jeho údržbu. Leasingové splátky zahrnují amortizaci daného zboží, dále veškeré finanční služby, které společnost v souvislosti s leasingem nájemci zprostředkuje, jde také o pojištění, ale rovněž i náklady na servis s daný předmětem spojený apod. Velmi důležitou kapitolou je rovněž úprava vlastnických práv poté, co skončí doba sjednaného leasingu. U finančního leasingu obsahuje smlouva o předmětu také předkupní právo pro nájemce. Znamená to, že po skončení leasingu si může nájemce danou věc od leasingové společnosti koupit za zůstatkovou cenu a má na tento nákup přednostní právo. Teprve v případě, že nebude mít zájem, bude předmět nabízen dalším kupcům. V tomto případě se finanční leasing liší od leasingu operativního, u kterého je předmět vlastnictvím leasingové společnosti i po skončení doby leasingu, zároveň u operativního leasingu je smlouva uzavírána obvykle na kratší dobu, než je životnost zařízení a doba odpisů. U finančního leasingu minimální dobu trvání smlouvy obvykle určuje zákon, jedná se o lhůtu v řádu let, zákonné normy také předepisují minimální dobu odpisů. Finanční leasing je častou formou pro pořízení různých forem hmotného majetku, například automobilů.


Co je to Finanční leasing? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Finanční leasing. Co znamená odborný pojem Finanční leasing z kategorie Bankovnictví?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Finanční leasing sdílet s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Finanční leasing patří do sekce bankovnictví

Klíčová slova: co je to Finanční leasing?, přesný význam, význam pojmu, názvosloví, význam, Finanční leasing, bankovnictví, význam slova, terminus technicus, wiki, co to je, formulace, bankovnictví, definice pojmu, terminologie, popis, vysvětlení, slovo


Pojem Finanční leasing je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Finanční leasing?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Základním typem leasingu je finanční leasing, kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Ta má v případě nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj, umožňující využít §207 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto havarijním pojištěním. Toto pojištění může mít nižší sazby než individuální pojištění, protože leasingová společnost může s pojišťovnou sjednat lepší sazby. Kromě pojištění předmětu je možné rovněž pojistit riziko nesplácení z důvodu ztráty pracovní schopnosti, ztráty zaměstnání apod. Naše zákony (o dani z příjmu, dani z přidané hodnoty) pojem „leasing“ přímo neobsahují, ale mluví o něm jako o „finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci“. Při dodržení minimální délky (leasingové) smlouvy je možné leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví.

Další zdroje informací o slovu Finanční leasing

Hledat videa s názvem Finanční leasing na Youtube

Najít slovo Finanční leasing ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Finanční leasing ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Finanční leasing ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Finanční leasing ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Finanční leasing ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Finanční leasing například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, ve Wikizdrojích, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní již víte co znamená slovo Finanční leasing? resp. co přesně označuje termín Finanční leasing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Finanční leasing, odpověď na dotaz co je to Finanční leasing?. Víte např. kdo to je Buran? Znáte a víte kdo je Fanatik? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než bankovnictví). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.