Co je to?
Výraz, termín, definice slova Odpuštění. Co znamená odborný pojem Odpuštění z kategorie Náboženství?

Co je to Odpuštění? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Odpuštění?

Odpuštění je široký pojem, který má v oblasti náboženství přesně daný význam i pravidla. Odpuštění je zde bráno jako osvobození se od osoby, kterou člověk nenávidí, která ho pronásleduje v myšlenkách a citově týrá. Tím, že jí člověk odpustí, se od ní osvobodí. Tím se uvolní negativní vazba a nenáviděná osoba už vás nemůže citově zranit. Odpuštění je tedy druh konání, které činíte pro své vlastní dobro. Negativní pouto mezi osobami přináší i nepříznivé vlivy do života člověka. Těmi může být smutek nebo nevyrovnanost.
Odpouštění je pak řešením, kterým se jedinec od nenáviděné osoby odpoutá. Proto by člověk neměl čekat, až se mu určitá osoba přijde omluvit, ale může sám jít a vyjádřit své odpuštění. Tak se stane svobodnou bytostí. Z odpuštění má větší užitek než ten, komu bylo odpuštěno. Pomůže sám sobě a odpoutá se od toho, co pro něj bylo překážkou. Ježíš měl dát čtyři základní pravidla pro odpuštění - milovat své nepřátele, prokazovat dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnat těm, kdo vás proklínají a modlit se za ty, kdo vám ubližují.


Co je to Odpuštění? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Odpuštění. Co znamená odborný pojem Odpuštění z kategorie Náboženství?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Odpuštění sdílejte s vašimi přáteli na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Odpuštění je v kategorii náboženství

Klíčová slova: co je to Odpuštění?, termín, wiki, význam, názvosloví, definice, co znamená, odborný výraz, Odpuštění, formulace, co to je, přesný význam, význam pojmu, slovník, význam slova, slovo, přesný výraz, definice pojmu


Pojem Odpuštění je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Odpuštění? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti. Ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo je mu dlužen nebo kdo mu ublížil, závazků, které tím vznikly. V terminologii soukromého práva tedy oprávněná osoba zbavuje povinnou osobu její povinnosti. U drobných přehmatů a dluhů se mluví spíše o prominutí, hranice ovšem není ostrá. Odpuštění se může také vztahovat na sebe sama ve smyslu „opuštění“ předešlého přesvědčení, které bylo později poznáno za chybné.

Další informace o pojmu Odpuštění hledejte v níže uvedených zdrojích

Vyhledat výraz Odpuštění ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Odpuštění ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Odpuštění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Odpuštění na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Odpuštění ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Odpuštění na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Odpuštění například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Odpuštění? resp. co označuje slovo Odpuštění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Odpuštění, odpověď na dotaz co je to Odpuštění?. Víte např. kdo to je Ilustrátor? Znáte a víte kdo je Šprt? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je náboženství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.