Co je to?
Definice výrazu, termínu Odpuštění. Co znamená odborný pojem Odpuštění z kategorie Náboženství?

Co je to Odpuštění? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Odpuštění?

Odpuštění je široký pojem, který má v oblasti náboženství přesně daný význam i pravidla. Odpuštění je zde bráno jako osvobození se od osoby, kterou člověk nenávidí, která ho pronásleduje v myšlenkách a citově týrá. Tím, že jí člověk odpustí, se od ní osvobodí. Tím se uvolní negativní vazba a nenáviděná osoba už vás nemůže citově zranit. Odpuštění je tedy druh konání, které činíte pro své vlastní dobro. Negativní pouto mezi osobami přináší i nepříznivé vlivy do života člověka. Těmi může být smutek nebo nevyrovnanost.
Odpouštění je pak řešením, kterým se jedinec od nenáviděné osoby odpoutá. Proto by člověk neměl čekat, až se mu určitá osoba přijde omluvit, ale může sám jít a vyjádřit své odpuštění. Tak se stane svobodnou bytostí. Z odpuštění má větší užitek než ten, komu bylo odpuštěno. Pomůže sám sobě a odpoutá se od toho, co pro něj bylo překážkou. Ježíš měl dát čtyři základní pravidla pro odpuštění - milovat své nepřátele, prokazovat dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnat těm, kdo vás proklínají a modlit se za ty, kdo vám ubližují.


Co je to Odpuštění? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Odpuštění. Co znamená odborný pojem Odpuštění z kategorie Náboženství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Odpuštění sdílejte se známými na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Odpuštění je v kategorii náboženství

Klíčová slova: co znamená, wiki, slovo, význam, odborný výraz, termín, terminologie, přesný význam, slovník, synonymum, terminus technicus, co to je, přesný výraz, formulace, co je to Odpuštění?, význam pojmu, názvosloví, význam slova


Pojem Odpuštění je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Odpuštění? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti. Ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo je mu dlužen nebo kdo mu ublížil, závazků, které tím vznikly. V terminologii soukromého práva tedy oprávněná osoba zbavuje povinnou osobu její povinnosti. U drobných přehmatů a dluhů se mluví spíše o prominutí, hranice ovšem není ostrá. Odpuštění se může také vztahovat na sebe sama ve smyslu „opuštění“ předešlého přesvědčení, které bylo později poznáno za chybné.

Pro další informace o termínu Odpuštění zkuste tyto odkazy

Hledat videa s názvem Odpuštění na Youtube

Vyhledat heslo Odpuštění ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Odpuštění ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Odpuštění ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Odpuštění ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Odpuštění ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Odpuštění například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Odpuštění? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Odpuštění? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Odpuštění, odpověď na dotaz co je to Odpuštění?. Víte např. kdo to je Záletník? Znáte a víte kdo je Anne Heche? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Pokuste se najít termín Odpuštění i v jiné kategorii než v náboženství. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.