Co je to?
Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Co je to Jáhen? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Jáhen?

Jáhen je pojem z křesťanské církve. Jiným slovem se označuje také jako diákon. Jedná se o osobu, která je vysvěcena a je pověřena konáním různých služeb, většinou administrativních nebo charitou, což znamená správu farnosti nebo návštěvy nemocných. Jáhen se aktivně zúčastňuje bohoslužeb, čte náboženské texty, věnuje se výuce věřících a plní i další funkce jako vykonávat obřadní úkony při křestech, svatbách nebo pohřbech.
V části církví je jáhen prvostupňovým knězem a má i typický oděv – kněžské roucho s rukávy, které se nazývá dalmatika. Barva odpovídá liturgii, přes roucho nosí jáhen na levém rameně štolu sepnutou na boku. Jáhen může být trvalý nebo dočasný, trvalý musí mít rodinné zázemí a ženu, být absolventem kněžského studia a dosáhnout věku 35 let.


Co je to Jáhen? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Jáhen s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Jáhen se nachází v kategorii Náboženství

Klíčová slova: odborný výraz, přesný výraz, definice pojmu, Jáhen, význam, heslo, přesný význam, Náboženství, synonymum, odborné názvosloví, slovo, termín, co je to Jáhen?, formulace, slovník, definice, popis, terminologie


Pojem Jáhen je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Jáhen? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat výraz Jáhen ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat pojem Jáhen ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Jáhen ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Jáhen ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Jáhen ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Jáhen na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Jáhen například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Jáhen? resp. co je to Jáhen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jáhen, odpověď na dotaz co je to Jáhen?. Víte např. kdo to je Karosář? Znáte a víte kdo je Školník? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Náboženství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.