Co je to?
Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Co je to Jáhen? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Jáhen

Jáhen je pojem z křesťanské církve. Jiným slovem se označuje také jako diákon. Jedná se o osobu, která je vysvěcena a je pověřena konáním různých služeb, většinou administrativních nebo charitou, což znamená správu farnosti nebo návštěvy nemocných. Jáhen se aktivně zúčastňuje bohoslužeb, čte náboženské texty, věnuje se výuce věřících a plní i další funkce jako vykonávat obřadní úkony při křestech, svatbách nebo pohřbech.
V části církví je jáhen prvostupňovým knězem a má i typický oděv – kněžské roucho s rukávy, které se nazývá dalmatika. Barva odpovídá liturgii, přes roucho nosí jáhen na levém rameně štolu sepnutou na boku. Jáhen může být trvalý nebo dočasný, trvalý musí mít rodinné zázemí a ženu, být absolventem kněžského studia a dosáhnout věku 35 let.


Co je to Jáhen? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Jáhen je v kategorii Náboženství

Klíčová slova: vysvětlení, význam, informace, pojem, wiki, termín, co to je, význam pojmu, definice pojmu, odborný výraz, Jáhen, Náboženství, co znamená, definice, heslo, slovo, co je to Jáhen?, názvosloví


Pojem Jáhen je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Jáhen?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Pro více informací o heslu Jáhen zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít pojem Jáhen ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Jáhen ve Wikislovníku

Vyhledat termín Jáhen na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Jáhen ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Jáhen ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Jáhen ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Jáhen například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Jáhen? resp. co to je Jáhen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jáhen, odpověď na dotaz co je to Jáhen?. Víte např. kdo to je Idiot? Znáte a víte kdo je Tanečník? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Náboženství). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.