Co je to?
Odborný výraz, definice slova Jáhen. Co znamená slovo Jáhen z kategorie Náboženství?

Co je Jáhen? Definice pojmu

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Jáhen

Jáhen je pojem z křesťanské církve. Jiným slovem se označuje také jako diákon. Jedná se o osobu, která je vysvěcena a je pověřena konáním různých služeb, většinou administrativních nebo charitou, což znamená správu farnosti nebo návštěvy nemocných. Jáhen se aktivně zúčastňuje bohoslužeb, čte náboženské texty, věnuje se výuce věřících a plní i další funkce jako vykonávat obřadní úkony při křestech, svatbách nebo pohřbech.
V části církví je jáhen prvostupňovým knězem a má i typický oděv – kněžské roucho s rukávy, které se nazývá dalmatika. Barva odpovídá liturgii, přes roucho nosí jáhen na levém rameně štolu sepnutou na boku. Jáhen může být trvalý nebo dočasný, trvalý musí mít rodinné zázemí a ženu, být absolventem kněžského studia a dosáhnout věku 35 let.


Co je to Jáhen? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Jáhen. Co znamená slovo Jáhen z kategorie Náboženství?

Text zveřejněný na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter a může obsahovat nepřesnosti či chyby. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento text (Jáhen) můžete sdílet s rodinou a kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Jáhen patří do kategorie náboženství

Klíčová slova: Jáhen, význam, terminus technicus, přesný výraz, význam slova, náboženství, heslo, synonymum, pojem, terminologie, definice, odborný výraz, termín, lexikon, co je to Jáhen?, informace, náboženství, význam pojmu


Pojem Jáhen je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Jáhen? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Další zdroje informací

Hledat heslo Jáhen ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Jáhen ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Jáhen ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Jáhen na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Jáhen ve Wikimedia Commons

Hledat termín Jáhen ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Jáhen například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Nyní již víte jaká je definice termínu Jáhen? resp. co to je Jáhen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jáhen, odpověď na dotaz co je to Jáhen?. Víte např. kdo to je Goliáš? Znáte a víte kdo je Plynař? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než náboženství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.