Co je to?
Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Co je to Jáhen? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Jáhen?

Jáhen je pojem z křesťanské církve. Jiným slovem se označuje také jako diákon. Jedná se o osobu, která je vysvěcena a je pověřena konáním různých služeb, většinou administrativních nebo charitou, což znamená správu farnosti nebo návštěvy nemocných. Jáhen se aktivně zúčastňuje bohoslužeb, čte náboženské texty, věnuje se výuce věřících a plní i další funkce jako vykonávat obřadní úkony při křestech, svatbách nebo pohřbech.
V části církví je jáhen prvostupňovým knězem a má i typický oděv – kněžské roucho s rukávy, které se nazývá dalmatika. Barva odpovídá liturgii, přes roucho nosí jáhen na levém rameně štolu sepnutou na boku. Jáhen může být trvalý nebo dočasný, trvalý musí mít rodinné zázemí a ženu, být absolventem kněžského studia a dosáhnout věku 35 let.


Co je to Jáhen? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Jáhen patří do sekce Náboženství

Klíčová slova: slovník, terminologie, názvosloví, pojem, terminus technicus, popis, Náboženství, význam pojmu, co znamená, odborné názvosloví, význam, definice, odborný výraz, informace, termín, lexikon, význam slova, co to je


Pojem Jáhen je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Jáhen? Definice slova, termínu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít heslo Jáhen ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Jáhen ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Jáhen ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Jáhen ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Jáhen na Youtube

Najít termín Jáhen na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Jáhen například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Google překladači.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Jáhen? resp. co označuje slovo Jáhen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jáhen, odpověď na dotaz co je to Jáhen?. Víte např. kdo to je Tambor? Znáte a víte kdo je Meryl Streep? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Náboženství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.