Co je to?
Výraz, termín, definice slova Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Co je to Jáhen? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Jáhen?

Jáhen je pojem z křesťanské církve. Jiným slovem se označuje také jako diákon. Jedná se o osobu, která je vysvěcena a je pověřena konáním různých služeb, většinou administrativních nebo charitou, což znamená správu farnosti nebo návštěvy nemocných. Jáhen se aktivně zúčastňuje bohoslužeb, čte náboženské texty, věnuje se výuce věřících a plní i další funkce jako vykonávat obřadní úkony při křestech, svatbách nebo pohřbech.
V části církví je jáhen prvostupňovým knězem a má i typický oděv – kněžské roucho s rukávy, které se nazývá dalmatika. Barva odpovídá liturgii, přes roucho nosí jáhen na levém rameně štolu sepnutou na boku. Jáhen může být trvalý nebo dočasný, trvalý musí mít rodinné zázemí a ženu, být absolventem kněžského studia a dosáhnout věku 35 let.


Co je to Jáhen? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Jáhen. Co znamená odborný pojem Jáhen z kategorie Náboženství?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Jáhen se nachází v kategorii náboženství

Klíčová slova: slovo, heslo, význam slova, termín, formulace, odborný výraz, definice, pojem, význam pojmu, Jáhen, wiki, slovník, terminologie, náboženství, informace, přesný výraz, odborné názvosloví, vysvětlení


Pojem Jáhen je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Jáhen?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti svěcení (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Další informační zdroje o slovu Jáhen

Vyhledat termín Jáhen ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Jáhen ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Jáhen ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Jáhen ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Jáhen na Google.cz

Najít heslo Jáhen ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jáhen například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste zjistili co znamená Jáhen? resp. jaká je definice termínu Jáhen? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Jáhen, odpověď na dotaz co je to Jáhen?. Víte např. kdo to je Specialista HR? Znáte a víte kdo je Svářeč? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je náboženství. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.