Co je to?
Výraz, termín, definice slova Abusus. Co znamená odborný pojem Abusus z kategorie Lékařství?

Co je Abusus? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Abusus?

Abusus je pojem pocházející z latiny. Používá se pro označení zneužívání drog, alkoholu nebo cigaret, tedy omamných a psychotropních látek. Jde o lékařský termín. Abusus se zjišťuje při stanovení anamnézy a je běžnou součástí lékařského vyšetření. Cílem je získat co nejvíce informací o pacientovi. Kromě závislosti a užívání návykových látek se zjišťují také alergie, léky, gynekologické problémy, operace a předcházející léčení. Všechny tyto informace přispívají ke komplexnímu obrazu člověka a pochopení jeho potíží, včetně těch, které souvisejí se závislostí a které může abusus zhoršovat.
K nejrozšířenějším patří abusus alkoholu, který ničí zdraví člověka i jeho pracovní, společenský a rodinný život. Tento abusus se léčí ve specializovaných léčebnách a pacient se alkoholu musí doživotně vyhýbat, protože abusus se může vrátit. Největším problémem je však abusus drog. Sem patří tvrdé drogy i návykové léky. Způsobují těžké poruchy zdraví, poškozují orgány a vyvolávají násilné chování. Dlouhodobý abusus způsobuje nevratné změny osobnosti. Léčba je náročná a často neúspěšná.


Výraz, termín, definice slova Abusus. Co znamená odborný pojem Abusus z kategorie Lékařství?

Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Definici slova Abusus můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Abusus je v kategorii lékařství

Klíčová slova: lékařství, heslo, význam pojmu, slovo, informace, co je to Abusus?, vysvětlení, terminus technicus, přesný výraz, wiki, Abusus, terminologie, co znamená, lexikon, odborný výraz, popis, co to je, slovník


Pojem Abusus je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Abusus píše následující

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Zneužívání návykových látek je pravidelné užívání látek (drog) v množství nebo způsobem, které daného jedince či ostatní poškozují. Příčinu tohoto jevu není možné snadno definovat, protože obvykle neexistuje důvod jediný, ale celý soubor příčin. Obvykle začíná jako zvyk či zlozvyk a často se mění v drogovou závislost, chronické a poškozující onemocnění. Termín samotný má samozřejmě množství definic, všechny se však týkají užívání psychoaktivních látek či látek zvyšujících výkonnost z nelékařských důvodů a zahrnují negativní chápání jevu samotného. V lékařství se zneužívání omamných a psychotropních látek obvykle označuje termínem abusus (také abúzus). Častý je též zneužívání psychotropních léčiv (dle MKN-10 diagnóza F10—F19) či substancí nezpůsobujících závislost (např. laxativa či steroidy - dle MKN-10 dg. F55).
K drogám, které se v souvislosti se zneužíváním nejčastěji objevují, patří alkohol, amfetaminy, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, metakvalon či opioidy. Užívání většiny z nich je trestné, navíc vede k častým zdravotním, sociálním a psychologickým dopadům na uživatele. Pod vlivem drog navíc dochází k četným případům antisociálního jednání a z dlouhodobého hlediska hrozí změny osobnosti.

Jiné zdroje informací o pojmu Abusus

Hledat termín Abusus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Abusus na Youtube

Zkusit najít výraz Abusus ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Abusus na Google.cz

Hledat slovo Abusus ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Abusus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Abusus například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Abusus? resp. co znamená Abusus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abusus, odpověď na dotaz co je to Abusus?. Víte např. kdo to je Winona Ryder? Znáte a víte kdo je Sergej Koroljov? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je lékařství. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.