Co je to?
Definice odborného termínu, slova Abusus. Co znamená pojem Abusus z kategorie Lékařství?

Co je Abusus?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Abusus

Abusus je pojem pocházející z latiny. Používá se pro označení zneužívání drog, alkoholu nebo cigaret, tedy omamných a psychotropních látek. Jde o lékařský termín. Abusus se zjišťuje při stanovení anamnézy a je běžnou součástí lékařského vyšetření. Cílem je získat co nejvíce informací o pacientovi. Kromě závislosti a užívání návykových látek se zjišťují také alergie, léky, gynekologické problémy, operace a předcházející léčení. Všechny tyto informace přispívají ke komplexnímu obrazu člověka a pochopení jeho potíží, včetně těch, které souvisejí se závislostí a které může abusus zhoršovat.
K nejrozšířenějším patří abusus alkoholu, který ničí zdraví člověka i jeho pracovní, společenský a rodinný život. Tento abusus se léčí ve specializovaných léčebnách a pacient se alkoholu musí doživotně vyhýbat, protože abusus se může vrátit. Největším problémem je však abusus drog. Sem patří tvrdé drogy i návykové léky. Způsobují těžké poruchy zdraví, poškozují orgány a vyvolávají násilné chování. Dlouhodobý abusus způsobuje nevratné změny osobnosti. Léčba je náročná a často neúspěšná.


Co je to Abusus? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Abusus. Co znamená pojem Abusus z kategorie Lékařství?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vaším okruhem známých osob na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Abusus patří do sekce lékařství

Klíčová slova: slovník, Abusus, lékařství, přesný výraz, popis, formulace, význam, názvosloví, co je to Abusus?, přesný význam, lékařství, informace, pojem, synonymum, terminologie, odborný výraz, odborné názvosloví, definice pojmu


Pojem Abusus je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Abusus? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Zneužívání návykových látek je pravidelné užívání látek (drog) v množství nebo způsobem, které daného jedince či ostatní poškozují. Příčinu tohoto jevu není možné snadno definovat, protože obvykle neexistuje důvod jediný, ale celý soubor příčin. Obvykle začíná jako zvyk či zlozvyk a často se mění v drogovou závislost, chronické a poškozující onemocnění. Termín samotný má samozřejmě množství definic, všechny se však týkají užívání psychoaktivních látek či látek zvyšujících výkonnost z nelékařských důvodů a zahrnují negativní chápání jevu samotného. V lékařství se zneužívání omamných a psychotropních látek obvykle označuje termínem abusus (také abúzus). Častý je též zneužívání psychotropních léčiv (dle MKN-10 diagnóza F10—F19) či substancí nezpůsobujících závislost (např. laxativa či steroidy - dle MKN-10 dg. F55).
K drogám, které se v souvislosti se zneužíváním nejčastěji objevují, patří alkohol, amfetaminy, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, metakvalon či opioidy. Užívání většiny z nich je trestné, navíc vede k častým zdravotním, sociálním a psychologickým dopadům na uživatele. Pod vlivem drog navíc dochází k četným případům antisociálního jednání a z dlouhodobého hlediska hrozí změny osobnosti.

Pro další informace o termínu Abusus zkuste tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Abusus ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Abusus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Abusus ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít frázi Abusus ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Abusus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít heslo Abusus ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Abusus například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Abusus? resp. co znamená Abusus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Abusus, odpověď na dotaz co je to Abusus?. Víte např. kdo to je Táborník? Znáte a víte kdo je Anne Heche? Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je lékařství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie lékařství, Africký lékař, abusus, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.