Co je to?
Odborný výraz, definice slova Slovo souznačné. Co znamená pojem Slovo souznačné z kategorie Český jazyk?

Co je to Slovo souznačné? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Slovo souznačné

Slovo souznačné, jinak též synonymum, je označení pro takové slovo, které má stejný význam jako slovo jiné. Ve slovní zásobě převažují slova souznačná částečná, což znamená, že slova mají sice stejný význam, ale nepatří do stejné vrstvy jazyka a nejsou stejně často využívaná.
Úplné slovo souznačné má tedy stejný význam, užívá se stejně často a patří do téže vrstvy jazyka jako slovo jiné.


Co je to Slovo souznačné? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Slovo souznačné. Co znamená pojem Slovo souznačné z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Slovo souznačné patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, termín, definice, názvosloví, co je to Slovo souznačné?, vysvětlení, odborné názvosloví, přesný výraz, formulace, terminus technicus, význam pojmu, informace, přesný význam, popis, význam slova, synonymum, co to je, heslo


Pojem Slovo souznačné je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Slovo souznačné můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení. Pokud k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů, vytvářejí tzv. synonymickou řadu. Za jádro takové řady se považuje nejvíce stylisticky i emocionálně neutrální výraz.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít heslo Slovo souznačné na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Slovo souznačné ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Slovo souznačné ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Slovo souznačné ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Slovo souznačné ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Slovo souznačné ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Slovo souznačné například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Slovo souznačné? resp. co označuje slovo Slovo souznačné? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Slovo souznačné, odpověď na dotaz co je to Slovo souznačné?. Víte např. kdo to je Jana Uriel Kratochvílová? Znáte a víte kdo je Petro Porošenko? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.