Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ážio. Co znamená slovo Ážio z kategorie Účetnictví?

Co je Ážio?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Ážio?

Ážio je pojem označující rozdíl mezi vyšší prodejní a nižší nominální cenou cenných papírů, popř. deviz a jiných. Často se vyskytuje ve spojení emisní ážio, což je rozdíl mezi vyšším emisním kurzem akcie a její jmenovitou nebo účetní hodnotou.
Emisní ážio může být také rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, vydaných akcionáři jako protiplnění.


Co je to Ážio? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ážio. Co znamená slovo Ážio z kategorie Účetnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Ážio s jinými lidmi na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Ážio patří do kategorie Účetnictví

Klíčová slova: synonymum, přesný výraz, názvosloví, wiki, termín, co je to Ážio?, přesný význam, vysvětlení, Účetnictví, informace, terminologie, Účetnictví, co znamená, význam pojmu, co to je, význam slova, popis, pojem


Pojem Ážio je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Ážio píše následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Emisní ážio je rozdíl mezi hodnotou cenného papíru na regulovaném trhu a jeho nominální hodnotou. Emisní ažio můžeme také označit jako jakýsi emisní příplatek k nominální hodnotě. Důvodem je, že investice předpokládá určitou výnosnost, která ovšem ani nemusí nastat.
Emisní ážio není pouze záležitostí akcií, ale obecně jakéhokoli cenného papíru, u něž se stanoví "přirážka" k nominální hodnotě. Emisní ážio je tak možné určit i u kmenového listu společnosti s ručením omezeným, převod dluhopisu aj.

Jiné zdroje informací o pojmu Ážio

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ážio ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Ážio ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Ážio ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Ážio na Youtube

Zkusit najít heslo Ážio ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít Ážio ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Ážio například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Nyní už nejspíš víte co je to Ážio? resp. jaký je přesný význam slova Ážio? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ážio, odpověď na dotaz co je to Ážio?. Víte např. kdo to je Radek Vrtal? Znáte a víte kdo je Libor Podmol? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v Účetnictví. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.