Co je to?
Definice výrazu, termínu Ážio. Co znamená odborný pojem Ážio z kategorie Účetnictví?

Co je to Ážio? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Ážio

Ážio je pojem označující rozdíl mezi vyšší prodejní a nižší nominální cenou cenných papírů, popř. deviz a jiných. Často se vyskytuje ve spojení emisní ážio, což je rozdíl mezi vyšším emisním kurzem akcie a její jmenovitou nebo účetní hodnotou.
Emisní ážio může být také rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, vydaných akcionáři jako protiplnění.


Co je to Ážio? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Ážio. Co znamená odborný pojem Ážio z kategorie Účetnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Ážio s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Ážio je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: termín, synonymum, odborný výraz, vysvětlení, odborné názvosloví, co to je, informace, Ážio, terminus technicus, význam, názvosloví, wiki, význam pojmu, co je to Ážio?, Účetnictví, význam slova, heslo, lexikon


Pojem Ážio je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Ážio?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Emisní ážio je rozdíl mezi hodnotou cenného papíru na regulovaném trhu a jeho nominální hodnotou. Emisní ažio můžeme také označit jako jakýsi emisní příplatek k nominální hodnotě. Důvodem je, že investice předpokládá určitou výnosnost, která ovšem ani nemusí nastat.
Emisní ážio není pouze záležitostí akcií, ale obecně jakéhokoli cenného papíru, u něž se stanoví "přirážka" k nominální hodnotě. Emisní ážio je tak možné určit i u kmenového listu společnosti s ručením omezeným, převod dluhopisu aj.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat slovo Ážio ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Ážio ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Ážio ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ážio ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ážio ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Ážio ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Ážio například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Ážio? resp. jaká je definice slova Ážio? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ážio, odpověď na dotaz co je to Ážio?. Víte např. kdo to je Karel Černoch? Znáte a víte kdo je Richard Gere? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.