Co je to?
Výraz, termín, definice slova Desatero. Co znamená odborný pojem Desatero z kategorie Náboženství?

Co je Desatero? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Desatero

Desatero neboli Desatero přikázání jsou v židovském a křesťanském náboženství příkazy, které by měli věřící dodržovat. Jsou návodem pro život, který dal lidem Bůh. Starý zákon říká, že přikázání sepsaná na deskách předal Bůh Mojžíšovi na legendární hoře Sinaj. V židovské a křesťanské etice je Desatero Božích přikázání nezastupitelné. Je souhrnem toho, jak by měl vypadat morální život věřícího a návodem pro šťastný a spokojený život.
Je o tyto pokyny: V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš ani statku jeho. Podle kamenných desek, na kterých bylo Desatero původně napsáno, je rozděleno na dvě části. Na první desce byly čtyři příkazy, které se vztahovaly k Bohu, na druhé desce 6 příkazů, které se vztahují k mezilidským vztahům. Jednotlivá přikázání se číslují, číslování se může lišit u katolíků a protestantů.


Co je to Desatero? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Desatero. Co znamená odborný pojem Desatero z kategorie Náboženství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici slova Desatero můžete sdílet s blízkými prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Desatero je v kategorii náboženství

Klíčová slova: odborné názvosloví, informace, popis, termín, terminus technicus, význam, význam slova, definice, pojem, co znamená, lexikon, vysvětlení, náboženství, náboženství, synonymum, slovník, definice pojmu, terminologie


Pojem Desatero je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Desatero?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Desatero, Desatero přikázání, Desatero Božích přikázání či dekalog (z řeckého δέκα deka deset + λόγος logos slovo, hebrejsky עשרת הדיברות‎ Deset slov) považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života. Podle Starého zákona předal Bůh dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou Mojžíšových. Přikázání jsou v Bibli vyjmenována dvakrát; poprvé v knize Exodus, podruhé v knize Deuteronomium. V Novém zákoně není Desatero nikde výslovně zmíněno, ale najdeme v něm neúplné výčty přikázání i jejich parafráze.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Desatero ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Desatero ve Wikizdrojích

Hledat pojem Desatero ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Desatero ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Desatero ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Desatero ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Desatero například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Desatero? resp. jaká je definice slova Desatero? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Desatero, odpověď na dotaz co je to Desatero?. Víte např. kdo to je Tadej Pogačar? Znáte a víte kdo je Eva Boušková? Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů podle toho o jaký obor se jedná. Radíme vám proto hledat slovo Desatero i v jiné části webu než je kategorie náboženství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.