Co je to?
Definice výrazu Desatero. Co znamená odborný pojem Desatero z kategorie Náboženství?

Co to je Desatero? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Desatero

Desatero neboli Desatero přikázání jsou v židovském a křesťanském náboženství příkazy, které by měli věřící dodržovat. Jsou návodem pro život, který dal lidem Bůh. Starý zákon říká, že přikázání sepsaná na deskách předal Bůh Mojžíšovi na legendární hoře Sinaj. V židovské a křesťanské etice je Desatero Božích přikázání nezastupitelné. Je souhrnem toho, jak by měl vypadat morální život věřícího a návodem pro šťastný a spokojený život.
Je o tyto pokyny: V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš ani statku jeho. Podle kamenných desek, na kterých bylo Desatero původně napsáno, je rozděleno na dvě části. Na první desce byly čtyři příkazy, které se vztahovaly k Bohu, na druhé desce 6 příkazů, které se vztahují k mezilidským vztahům. Jednotlivá přikázání se číslují, číslování se může lišit u katolíků a protestantů.


Co je to Desatero? Význam slova, termín, Definice výrazu Desatero. Co znamená odborný pojem Desatero z kategorie Náboženství?

Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Desatero můžete sdílet s rodinou a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Desatero je v kategorii náboženství

Klíčová slova: heslo, co to je, co znamená, odborné názvosloví, termín, terminologie, náboženství, co je to Desatero?, význam pojmu, definice, význam slova, názvosloví, lexikon, wiki, pojem, Desatero, vysvětlení, popis


Pojem Desatero je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Desatero? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Desatero, Desatero přikázání, Desatero Božích přikázání či dekalog (z řeckého δέκα deka deset + λόγος logos slovo, hebrejsky עשרת הדיברות‎ Deset slov) považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života. Podle Starého zákona předal Bůh dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou Mojžíšových. Přikázání jsou v Bibli vyjmenována dvakrát; poprvé v knize Exodus, podruhé v knize Deuteronomium. V Novém zákoně není Desatero nikde výslovně zmíněno, ale najdeme v něm neúplné výčty přikázání i jejich parafráze.

Internetové odkazy na vyhledávače

Najít heslo Desatero ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Desatero ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Desatero na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Desatero ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Desatero na Google.cz

Zkusit najít pojem Desatero ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Desatero například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Teď už víte jaká je definice termínu Desatero? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Desatero? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Desatero, odpověď na dotaz co je to Desatero?. Víte např. kdo to je František Kovářík? Znáte a víte kdo je Alexandr Dugin? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Desatero hledat i v jiných kategoriích (než náboženství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.