Co je to?
Odborný výraz, definice slova Okupace. Co znamená slovo Okupace z kategorie Politika?

Co je Okupace? Definice pojmu

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Okupace?

Okupace znamená přivlastnění nebo obsazení, většinou se jedná o nějaké cizí území. Nejčastějším druhem okupace je okupace vojenská, kdy dochází k dočasné kontrole cizího území, které nepatří do správy ani vlastnictví okupanta. Jde o časově omezený výkon státní moci, ne trvalý zábor.
Nezáleží na tom, zda se obyvatelé obsazeného území brání či ne, o okupaci se jedná vždy, jestliže jedna strana obsadí území druhé strany, drží ho a vykonává zde správu.


Co je to Okupace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Okupace. Co znamená slovo Okupace z kategorie Politika?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Okupace s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Okupace patří do kategorie politika

Klíčová slova: slovo, heslo, formulace, definice pojmu, význam, popis, Okupace, pojem, terminologie, názvosloví, wiki, termín, odborné názvosloví, odborný výraz, terminus technicus, co znamená, význam slova, politika


Pojem Okupace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Okupace? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Vojenská okupace je efektivní dočasná kontrola nad cizím územím, které nepřísluší pod formální svrchovanost okupující mocnosti. Takto ovládané území je okupované území nebo okupační zóna.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít výraz Okupace ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Okupace ve Wikimedia Commons

Hledat termín Okupace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Okupace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Okupace na Google.cz

Zkusit najít termín Okupace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Okupace například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Teď už víte co znamená slovo Okupace? resp. co přesně označuje termín Okupace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Okupace, odpověď na dotaz co je to Okupace?. Víte např. kdo to je Karl Hermann Frank? Znáte a víte kdo je Josef Ladislav Píč? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v politika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.