Co je to?
Výraz, termín, definice slova Okupace. Co znamená odborný pojem Okupace z kategorie Politika?

Co je to Okupace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Okupace?

Okupace znamená přivlastnění nebo obsazení, většinou se jedná o nějaké cizí území. Nejčastějším druhem okupace je okupace vojenská, kdy dochází k dočasné kontrole cizího území, které nepatří do správy ani vlastnictví okupanta. Jde o časově omezený výkon státní moci, ne trvalý zábor.
Nezáleží na tom, zda se obyvatelé obsazeného území brání či ne, o okupaci se jedná vždy, jestliže jedna strana obsadí území druhé strany, drží ho a vykonává zde správu.


Co je to Okupace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Okupace. Co znamená odborný pojem Okupace z kategorie Politika?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Okupace sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Okupace patří do sekce politika

Klíčová slova: terminus technicus, slovo, slovník, co znamená, definice pojmu, termín, přesný význam, pojem, lexikon, názvosloví, vysvětlení, co to je, politika, popis, význam, co je to Okupace?, přesný výraz, terminologie


Pojem Okupace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Okupace? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Vojenská okupace je efektivní dočasná kontrola nad cizím územím, které nepřísluší pod formální svrchovanost okupující mocnosti. Takto ovládané území je okupované území nebo okupační zóna.

Další informační zdroje o slovu Okupace

Hledat videa s názvem Okupace na Youtube

Najít slovo Okupace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Okupace ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Okupace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Okupace ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Okupace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Okupace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste zjistili jaká je definice slova Okupace? resp. jaký je význam slova Okupace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Okupace, odpověď na dotaz co je to Okupace?. Víte např. kdo to je Ježíš Kristus? Znáte a víte kdo je Démokritos? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je politika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.