Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dialog. Co znamená slovo Dialog z kategorie Literatura?

Co je Dialog?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Dialog?

Dialog je pojmenování původem z řečtiny, kde slovo dialogos označovalo rozmluvu nebo rozhovor většinou dvou, ale někdy i více jedinců. Tato komunikace by měla sloužit k výměně informací. Dialog má i svou literární podobu, využívanou společně s monologem například v divadelních hrách nebo v románech. Účastníci dialogů mají přidělené role. Mluvčí je v komunikaci aktivní a hovoří, posluchač zastává pasivní roli a poslouchá. Účastníci dialogu se v rolích střídají.
Aby šlo skutečně o dialog, musí si role během celého rozhovoru vyměnit nejméně jednou. Pokud by se komunikovalo více lidí, může probíhat více dialogů současně. Dialog by měl být veden s určitým cílem a měnit se pro dosažení tohoto cíle. Často se v něm objevují sliby, připomínky, námitky, manipulace, upozornění, zákazy a podobně. Dialog velmi ovlivňuje počet osob, ovlivňuje průběh a plynulost dialogu. Komunikace může být řízená, spontánní, zprostředkovaná i bezprostřední, verbální bývá doprovázená neverbálními prostředky.


Co je to Dialog? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dialog. Co znamená slovo Dialog z kategorie Literatura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento text (Dialog) můžete sdílet s přáteli na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Dialog patří do kategorie literatura

Klíčová slova: vysvětlení, Dialog, pojem, co znamená, heslo, odborné názvosloví, odborný výraz, co to je, definice pojmu, definice, přesný výraz, přesný význam, formulace, literatura, význam pojmu, literatura, wiki, slovník


Pojem Dialog je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dialog? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska. Dialog může znamenat také „rozhovor“ fiktivní, psaný, a tedy literární formu, např. v divadle nebo v románu. V současné filosofii se někdy užívá v přeneseném smyslu pro hledání smyslu nebo pravdy skrze řeč a rozhovor (řec. dia, skrze a logos, slovo). Protikladem dialogu je monolog (z řec. monos, jeden). Odlišnost dialogu a monologu je v míře připravenosti. Ve sféře monologů převládají dopředu připravené projevy, s výjimkou improvizovaných monologů. Dialogy jsou naopak spontánní a nepředvídatelné. U rozhovoru více jak dvou osob se používá termín polylog.

Další informační zdroje o slovu Dialog

Najít pojem Dialog ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Dialog na Google obrázcích

Najít heslo Dialog na Google.cz

Hledat termín Dialog ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Dialog na Youtube

Vyhledat pojem Dialog ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dialog například ve fulltextu Yahoo.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Dialog? resp. co se skrývá pod slovem Dialog? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dialog, odpověď na dotaz co je to Dialog?. Víte např. kdo to je Libuše Vojtková? Znáte a víte kdo je Olga Matušková? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než literatura. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?