Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dialog. Co znamená odborný pojem Dialog z kategorie Literatura?

Co je to Dialog? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Dialog?

Dialog je pojmenování původem z řečtiny, kde slovo dialogos označovalo rozmluvu nebo rozhovor většinou dvou, ale někdy i více jedinců. Tato komunikace by měla sloužit k výměně informací. Dialog má i svou literární podobu, využívanou společně s monologem například v divadelních hrách nebo v románech. Účastníci dialogů mají přidělené role. Mluvčí je v komunikaci aktivní a hovoří, posluchač zastává pasivní roli a poslouchá. Účastníci dialogu se v rolích střídají.
Aby šlo skutečně o dialog, musí si role během celého rozhovoru vyměnit nejméně jednou. Pokud by se komunikovalo více lidí, může probíhat více dialogů současně. Dialog by měl být veden s určitým cílem a měnit se pro dosažení tohoto cíle. Často se v něm objevují sliby, připomínky, námitky, manipulace, upozornění, zákazy a podobně. Dialog velmi ovlivňuje počet osob, ovlivňuje průběh a plynulost dialogu. Komunikace může být řízená, spontánní, zprostředkovaná i bezprostřední, verbální bývá doprovázená neverbálními prostředky.


Výraz, termín, definice slova Dialog. Co znamená odborný pojem Dialog z kategorie Literatura?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Dialog patří do kategorie Literatura

Klíčová slova: definice pojmu, termín, slovník, definice, Literatura, přesný výraz, Literatura, co je to Dialog?, názvosloví, význam slova, heslo, lexikon, terminologie, význam, pojem, co to je, význam pojmu, Dialog


Pojem Dialog je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Dialog dozvíte následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska. Dialog může znamenat také „rozhovor“ fiktivní, psaný, a tedy literární formu, např. v divadle nebo v románu. V současné filosofii se někdy užívá v přeneseném smyslu pro hledání smyslu nebo pravdy skrze řeč a rozhovor (řec. dia, skrze a logos, slovo). Protikladem dialogu je monolog (z řec. monos, jeden). Odlišnost dialogu a monologu je v míře připravenosti. Ve sféře monologů převládají dopředu připravené projevy, s výjimkou improvizovaných monologů. Dialogy jsou naopak spontánní a nepředvídatelné. U rozhovoru více jak dvou osob se používá termín polylog.

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat pojem Dialog ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dialog ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Dialog ve Wikizdrojích

Hledat termín Dialog ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dialog ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Dialog na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Dialog například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Dialog? resp. co znamená Dialog? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dialog, odpověď na dotaz co je to Dialog?. Víte např. kdo to je Lenka Dusilová? Znáte a víte kdo je Tupec? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Dialog i v jiných kategoriích (než Literatura). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?