Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dialog. Co znamená odborný pojem Dialog z kategorie Literatura?

Co je to Dialog? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Dialog?

Dialog je pojmenování původem z řečtiny, kde slovo dialogos označovalo rozmluvu nebo rozhovor většinou dvou, ale někdy i více jedinců. Tato komunikace by měla sloužit k výměně informací. Dialog má i svou literární podobu, využívanou společně s monologem například v divadelních hrách nebo v románech. Účastníci dialogů mají přidělené role. Mluvčí je v komunikaci aktivní a hovoří, posluchač zastává pasivní roli a poslouchá. Účastníci dialogu se v rolích střídají.
Aby šlo skutečně o dialog, musí si role během celého rozhovoru vyměnit nejméně jednou. Pokud by se komunikovalo více lidí, může probíhat více dialogů současně. Dialog by měl být veden s určitým cílem a měnit se pro dosažení tohoto cíle. Často se v něm objevují sliby, připomínky, námitky, manipulace, upozornění, zákazy a podobně. Dialog velmi ovlivňuje počet osob, ovlivňuje průběh a plynulost dialogu. Komunikace může být řízená, spontánní, zprostředkovaná i bezprostřední, verbální bývá doprovázená neverbálními prostředky.


Výraz, termín, definice slova Dialog. Co znamená odborný pojem Dialog z kategorie Literatura?

Uvedené informace jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Dialog? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Dialog je v kategorii Literatura

Klíčová slova: formulace, slovník, význam pojmu, terminus technicus, terminologie, wiki, heslo, vysvětlení, význam slova, lexikon, přesný výraz, slovo, pojem, přesný význam, co to je, popis, význam, co znamená


Pojem Dialog je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Dialog píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska. Dialog může znamenat také „rozhovor“ fiktivní, psaný, a tedy literární formu, např. v divadle nebo v románu. V současné filosofii se někdy užívá v přeneseném smyslu pro hledání smyslu nebo pravdy skrze řeč a rozhovor (řec. dia, skrze a logos, slovo). Protikladem dialogu je monolog (z řec. monos, jeden). Odlišnost dialogu a monologu je v míře připravenosti. Ve sféře monologů převládají dopředu připravené projevy, s výjimkou improvizovaných monologů. Dialogy jsou naopak spontánní a nepředvídatelné. U rozhovoru více jak dvou osob se používá termín polylog.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Dialog na Youtube

Najít heslo Dialog na Google.cz

Najít výraz Dialog ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Dialog ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dialog ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Dialog ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Dialog například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Dialog? resp. co je to Dialog? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dialog, odpověď na dotaz co je to Dialog?. Víte např. kdo to je Josef Klíma? Znáte a víte kdo je Tupec? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Dialog hledat i v jiných kategoriích (než Literatura) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?