Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dialog. Co znamená pojem Dialog z kategorie Literatura?

Co je to Dialog? Význam slova

Co znamená termín Dialog? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Dialog je pojmenování původem z řečtiny, kde slovo dialogos označovalo rozmluvu nebo rozhovor většinou dvou, ale někdy i více jedinců. Tato komunikace by měla sloužit k výměně informací. Dialog má i svou literární podobu, využívanou společně s monologem například v divadelních hrách nebo v románech. Účastníci dialogů mají přidělené role. Mluvčí je v komunikaci aktivní a hovoří, posluchač zastává pasivní roli a poslouchá. Účastníci dialogu se v rolích střídají.
Aby šlo skutečně o dialog, musí si role během celého rozhovoru vyměnit nejméně jednou. Pokud by se komunikovalo více lidí, může probíhat více dialogů současně. Dialog by měl být veden s určitým cílem a měnit se pro dosažení tohoto cíle. Často se v něm objevují sliby, připomínky, námitky, manipulace, upozornění, zákazy a podobně. Dialog velmi ovlivňuje počet osob, ovlivňuje průběh a plynulost dialogu. Komunikace může být řízená, spontánní, zprostředkovaná i bezprostřední, verbální bývá doprovázená neverbálními prostředky.


Co je to Dialog? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Dialog. Co znamená pojem Dialog z kategorie Literatura?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Dialog se nachází v kategorii literatura

Klíčová slova: Dialog, definice, vysvětlení, slovník, literatura, názvosloví, význam slova, co znamená, synonymum, popis, co to je, přesný význam, heslo, odborný výraz, terminus technicus, terminologie, definice pojmu, literatura


Pojem Dialog je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Dialog můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska. Dialog může znamenat také „rozhovor“ fiktivní, psaný, a tedy literární formu, např. v divadle nebo v románu. V současné filosofii se někdy užívá v přeneseném smyslu pro hledání smyslu nebo pravdy skrze řeč a rozhovor (řec. dia, skrze a logos, slovo). Protikladem dialogu je monolog (z řec. monos, jeden). Odlišnost dialogu a monologu je v míře připravenosti. Ve sféře monologů převládají dopředu připravené projevy, s výjimkou improvizovaných monologů. Dialogy jsou naopak spontánní a nepředvídatelné. U rozhovoru více jak dvou osob se používá termín polylog.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít Dialog ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dialog ve Wikimedia Commons

Najít výraz Dialog ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Dialog ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Dialog na Youtube

Hledat termín Dialog na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Dialog například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Dialog? resp. co znamená Dialog? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dialog, odpověď na dotaz co je to Dialog?. Víte např. kdo to je Ludvík XIII? Znáte a víte kdo je Václav Lohniský? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než literatura). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?